Facilicom Solutions investeert in expertise

Er zit een bedrijfsverhuizing aan te komen, maar zelf ontbreekt het je aan tijd om die te regelen. Of je facilitair manager laat weten dat hij er op de eerste van de volgende maand niet meer is, omdat hij een andere baan heeft. Op die momenten is het plezierig dat een interim manager direct kan bijspringen. Maar wie haal je binnen? Hoe heb je de zekerheid dat die facilitaire vliegende kiep aan je eisen voldoet? Met andere woorden, hoe houdt Facilicom Solutions de kwaliteit van z’n mensen hoog?

Op verschillende manieren, maakt adviesgroepmanager Patty Janszen van Facilicom Solutions duidelijk. Al was het maar omdat kwaliteitsmanagement niet alléén te maken heeft met opdrachtgevers zekerheid bieden. ‘Het gaat ook over het boeien en binden van mensen. Vanwege de enorme arbeidskrapte is het de ideale tijd voor medewerkers die niet helemaal tevreden zijn, om eens om zich heen te gaan kijken. Wij zijn blij met onze mensen, dus we investeren daarin.’

Interim managers van Facilicom Solutions hebben minimaal hbo facilitair management of bedrijfskunde, of een vergelijkbaar niveau door ervaring. In veel gevallen hebben aanvullende opleidingen die expertise verder aangevuld. Werken volgens de PRINCE2-systematiek vergroot de effectiviteit van hun inzet. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de persoonlijke ontwikkeling.

Eigen opleidingsbudget

Patty: ‘Aan het begin van elk jaar bekijken we welke groei iemand wil doormaken. Iedere interim professional heeft een eigen budget voor opleiding en training. Sinds dit jaar hebben we een programma voor jong talent met hooguit twee jaar werkervaring en voldoende potentie. In een jaar tijd brengen we hen naar mediorniveau, door learning on the job en dertien opleidingsdagen, om de vier weken.’

Opleidingsdagen met brede invulling

De opleidingsdagen zijn breed ingevuld: trainingen op het gebied van projectmanagement of verandermanagement, inhoudelijke trainingen, trainingen die meer competentiegericht zijn of intervisiesessies. Als een thema hun interesse heeft, staan  de dertien opleidingsdagen per jaar ook open voor de meer ervaren interimmers.

Dit jaar heeft Facilicom Solutions een begin gemaakt met ‘lunchbreaks’: maandelijkse online sessies voor de eigen interim managers. ‘Iedere keer gaat het over een ander thema, gepresenteerd door één of twee medewerkers. Je ontmoet elkaar, er ontstaat interactie én je leert van elkaar.’

Halfjaarlijkse M&A-summits

Leren van elkaar. Die doelstelling staat ook centraal tijdens de halfjaarlijkse M&A-summit. Interim professionals komen bijeen op de locatie van een van de opdrachtgevers, maken kennis met het werk van hun collega’s en krijgen meer gevoel bij de breed uitwaaierende facilitaire dienstverlening. Bewust investeert Facilicom Solutions in goede onderlinge banden tussen medewerkers die niet op een vaste locatie werken. Patty: ‘Vaak doe je opdrachten vanuit je globale vakkennis, maar soms moet je bij een opdrachtgever inhoudelijk echt de diepte in. Je kunt elkaar altijd bellen, er is een groepsapp voor hulpvragen.’

Hele facilitaire traject

Het is misschien wel het belangrijkste unieke selling point van een interim dienstverlener als Facilicom Solutions, constateert Patty. ‘Die interimmer is ons gezicht naar buiten toe. Maar daarachter zit een hele organisatie die je niet hoort of ziet, maar waar de medewerker wel tegenaan leunt en gebruik van maakt. Het hele facilitaire traject heeft Facilicom Solutions in huis: advies, coördinatie, contractmanagement, facilitaire- organisatie en inrichting.

Meer weten over Interim management?

Interim Facility managers aan het werk

 

Interim Management de missende schakel in jouw bedrijf? De experts van Facilicom Solutions zijn altijd bereikbaar en bechikbaar.

Toegevoegde waarde

Alleen al daarom mag een opdrachtgever méér verwachten, belooft ze. ‘In sommige gevallen ben je plat gezegd op de tent aan het passen, totdat iemand weer terug is van zwangerschapsverlof of een vacature is ingevuld. Maar wij zijn heel erg van de toegevoegde waarde. Je mag niet verwachten dat we alleen maar op die tent passen. Als je ons inschakelt krijg je ook ongevraagd advies, voeren we tussentijds verbeteringen door. Zodra iemand weer terug is of die vacature is ingevuld, zorgen we ervoor dat je facilitaire organisatie staat.’

Het leverde in 2021 een gemiddelde van een 8,0 op bij het klanttevredenheidsonderzoek. Dit jaar ligt de lat nog hoger: een 8,5 moet haalbaar zijn. ‘En we zien ook dat de retentiegraad heel hoog is. In zestig procent van de gevallen verlengt een opdrachtgever. Dan begint een interim manager initieel voor drie maanden en gaat het vaak om een opdracht van een jaar.’

   Meer weten over interim management?                 NEEM CONTACT MET ONS OP