Inclusief ondernemen

Wij maken ons sterk voor een inspirerende leef-en werkomgeving voor iedereen en met iedereen. Met dit doel hebben we een eigen sociale onderneming opgezet. Buitengewoon is de naam, werk voor iedereen de missie. Zo bouwen we samen aan Facilicom Group als een inclusieve, sociale onderneming.

Afrekenen met afstand

Het mooie is: binnen Facilicom Group hebben we werk genoeg, en vooral ook banen waarin je praktisch aan de slag kunt. Of dat nu is in de horeca, catering, schoonmaak, beveiliging, of in de installatietechniek en de zorg. De banen die binnen de divisies beschikbaar zijn, stellen we via Buitengewoon actief open. Wij zien het als onze missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle leer-/werkplek te bieden, met als perspectief een vaste werkplek binnen onze divisies.

Sociale onderneming

Met stages, werkervaringsplekken en begeleiding helpen we kandidaten om de stap naar een echte baan te zetten. Buitengewoon stelt hierbij de extra begeleiding beschikbaar die nodig is. Hierbij werken we samen met onze eigen divisies, (lokale) partners, branchegenoten en buurtteams. Niet het commerciële belang staat voorop, maar de samenwerking om banen te bieden aan mensen die anders niet aan bod komen. Om hierin onafhankelijk te zijn hebben we Buitengewoon als een sociale onderneming opgericht.

Diversiteit als kenmerk

De kloof tussen werkenden en niet-werkenden wordt steeds groter. Dat heeft gevolgen voor de verdeling van welvaart en welzijn en zet het gevoel van solidariteit onder druk. We erkennen dat de maatschappelijke rol van organisaties hierin steeds belangrijker is. Dat vraagt om transparantie, duurzaamheid en kleur bekennen. Iedere dag werken er meer dan 90 verschillende nationaliteiten samen voor de opdrachtgevers van Facilicom Group. Ook die diversiteit is kenmerkend voor het bedrijf dat we zijn.

Social return on investment (SROI)

Omdat de aard van de operationele werkzaamheden van Facilicom Group goede kansen biedt aan mensen met een social return indicatie, bijvoorbeeld wajongeren of ww'ers, bieden we stages, werkervaringsplekken en concrete vacatures. We pakken dit serieus aan en streven naar een percentage van 5% social return on investment (SROI).

Advies vanuit ons kenniscentrum

Steeds meer van onze opdrachtgevers werken aan een arbeidsmarkt waarin er voor iedereen kansen zijn. Via de sociale onderneming Buitengewoon willen we ook hen ondersteunen. Buitengewoon is dé plek waar we kennis en ervaringen bij elkaar brengen. Daar kunnen onze partners en opdrachtgevers een beroep op doen, bijvoorbeeld voor advies hoe je bij (het uitvragen van) een tender aan social return een volwaardige plek geeft.