Vragen en antwoorden webinar 'Samen voor de zorg van morgen'

Er leven veel vragen rondom de werkdruk in de zorg. Dit bleek ook tijdens het webinar 'Samen voor de zorg van morgen'. Veel kijkers hebben vragen ingestuurd. Gezien de tijd hebben we niet alle vragen tijdens het webinar kunnen behandelen. Het complete overzicht van de vragen en antwoorden vind je hier. 

De zorg kampt met personeelstekort. Schoonmaak kan ondersteunen, maar wat als daar ook krapte is in het personeel?

Uiteraard is het lastig als er ook krapte op deze arbeidsmarkt is, maar onze ervaring leert wel dat  veel mensen graag in de zorg willen werken, maar daar niet altijd de juiste diploma's voor hebben of kunnen halen. Via onze werkzaamheden voelen zij zich toch onderdeel van de zorg en kunnen ze daadwerkelijk iets betekenen voor een ander. 

Waarom is er gekozen de zorgondersteuning via Gom te laten verlopen en niet zelf in dienst bij de zorginstelling?

Dit heeft te maken met financiën. Door schaalgrote en de cao is het inzetten van een schoonmaakmedewerker op deze taken voordeliger.

Hoe kunnen we het belang hiervan duidelijk maken bij de klant, te weten dat de klant niet teveel geld uit wil geven? Want ik merk dat geld een probleem is.

Door ook te laten zien dat er besparingen doorgevoerd kunnen worden door goedkopere krachten (schoonmaakmedewerker is voordeliger dan een verzorgende) op taken te zetten die nu door duurdere krachten worden uitgevoerd. Een echte specifiek op maat gemaakte business case maken dus.

Is het concept 'Samen' financieel aantrekkelijk? Welke voordelen heeft het?

Dit moet je per instelling en zelfs per locatie bekijken, omdat overal de taken op verschillende manieren belegd zijn. Heeft te maken met welke medewerkers de zorgtaken uitvoeren en in welke functieschaal zij zitten. Maar er zijn altijd taken die de zorg uitvoert die wij over kunnen nemen en dat is per definitie goedkoper. Er kan dan meer aandacht naar de zorg en het verlagen van de werkdruk. Naast directe financiële voordelen is er ook bij uitbesteden minder: administratieve last en minder risico op verzuim.

Wordt hiervoor ook budget vrijgemaakt door de instellingen?

Jazeker, dat is wel onze ervaring. Het is een pakket op maat, iedere zorginstelling heeft andere taken op een andere manier belegd. We gaan kijken welke taken we kunnen overnemen en dus door een goedkopere kracht kunnen laten uitoefenen. Hierdoor kan er meer aandacht naar echte zorgtaken, kan de werkdruk verlaagd worden en in sommige gevallen dus ook een besparing gerealiseerd worden. Vanuit de Wet langdurige zog (Wlz) is geld beschikbaar waar zorginstelling budget op aan kunnen vragen.

Hoe gaat de samenwerking en teamgevoel tussen de zorgmedewerkers en Gom medewerkers? Werken ze echt samen met elkaar?

In het begin is men een beetje huiverig en wordt  gekeken wie pakt mijn taak af en wat gebeurt en nu precies. Uiteindelijk vindt er echt een goede samenwerking plaats, omdat men elkaar nodig heeft, ervaart dat een goede samenwerking aan beide kanten én voor de bewoner de dienstverlening ten goede komt en de zorg medewerker taakverlichting ervaart.

Hoe zorg je dat de Gom medewerkers zich onderdeel voelen van het zorgtaak in de gezamenlijke opdracht?

Door goede overlegvormen en goede communicatie. Ook in de instructies en opleidingen besteden we hier aandacht aan.

Hoe maken jullie de medewerkers van zorginstellingen bewust van goede hygiëne?

Wij trainen soms ook de medewerkers van de instelling zelf, nemen ze mee in onze protocollen en stemmen die af met de protocollen van de locatie. Het valt of staat met een goede communicatie en hechte samenwerking. Indien gewenst kunnen wij naast een training ook auditeren op de werkvloer.