Visie op infectiepreventie

Schoonmaakdienstverlening in de zorg gaat primair om het voldoen aan de hygiëne-eisen voor een veilige en goede patiëntenzorg. Niet alleen de veiligheid van de patiënt staat hierbij voorop, maar ook veilig werken voor de medewerkers en het sparen van het milieu.

In de Nederlandse zorginstellingen komt steeds meer aandacht voor het beperken van infectierisico’s. Dit komt door de toename van de kwetsbaarheid van patiënten/cliënten en het groeiende probleem van de antibioticaresistente bacteriën. Dit laatste onderwerp staat ook nationaal hoog op de agenda. Doordat antibioticaresistente bacteriën zich vaak goed kunnen handhaven in de omgeving van de patiënt en dan met name in stof, is doelgerichte schoonmaakdienstverlening direct gelinkt aan bestrijding van verspreiding van resistente bacteriën.

Gom Zorg vindt bijzondere expertise in hygiëne en infectiepreventie binnen de zorg als essentieel om deze toegevoegde waarde te bieden aan klanten. Als schoonmakers in de Zorg zijn wij helemaal thuis in het juist uitvoeren van technieken voor reinigen/desinfecteren en beheersen wij specifieke handelingen in het kader van outbreakmanagement. Ook laten wij ons adviseren door Tensen & Nolte Infectiepreventie.

Acht uitgangspunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie

Gom Zorg staat voor de volgende 8 uitgangspunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie:

  1. De veiligheid van de patiënten, bezoekers, medewerkers van de instelling en onze eigen medewerkers staat altijd voorop bij de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden.
  2. Onze medewerkers zijn zich ervan bewust dat adequate schoonmaak een onmisbare schakel is in de keten van infectiepreventie.
  3. Het strikt naleven door onze schoonmaakmedewerkers van de werkinstructies die zijn gebaseerd op de door de klant voorgeschreven protocollen vormt de basis van onze schoonmaakwerkzaamheden bij klanten.
  4. Onze leidinggevenden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor wat betreft het met de juiste methodes en middelen naleven van de voorgeschreven protocollen door hun medewerkers.
  5. Alle schoonmaakmedewerkers van Gom Zorg hebben de Gom Instructie Bij Introductie (GIBI) zorg en de basisopleiding gevolgd. De medewerkers die kritische ruimten schoonmaken volgen tevens verplicht een relevante aanvullende training. Alleen medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid voeren desinfecties uit.
  6. Gom Zorg werkt uitsluitend met middelen en materialen die zijn afgestemd met de klant en toereikend zijn voor het betreffende object. Desinfectie wordt alleen uitgevoerd met middelen die zijn toegelaten door CBTG en alleen daar waar dit volgens de geldende protocollen noodzakelijk is.
  7. Wij voeren regelmatig controles/audits uit op de uitvoering van onze werkzaamheden en vinden deze noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.
  8. Indien door de klant geen specifiek protocol betreffende schoonmaak en desinfectie is voorgeschreven hanteert Gom Zorg altijd het door afdeling KwaliteitsZorg & Innovatie (KZI) voor de betreffende situatie opgestelde standaardprotocol.

Waarom het KIP?

Het Kenniscentrum Infectiepreventie (kortweg KIP) van Gom Zorg is sinds 15 juni 2015 actief en bundelt de binnen en buiten Gom Zorg beschikbare kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen. Gom Zorg speelt op deze wijze in op de toenemende behoefte vanuit gezondheidsinstellingen om mee te denken over dit onderwerp.

Gom Zorg richt zich bij haar werk op drie pijlers: Schoon, Veilig en Gastvrij. Schoon is duidelijk: wij zijn een schoonmaakbedrijf. Onze pijler Gastvrij vindt u terug in onze hostmanshipbenaderingen. De pijler Veilig richt zich op misschien wel de allerbelangrijkste van de drie: het veilig werken en zorgen voor een veilige omgeving voor patiënt en personeel. Infectiepreventie is daarbij een zeer belangrijk onderdeel!

een persoon staat voor 2 megagrote beeldschermen waarop termen en afbeeldingen over infectiepreventie worden getoond

Gom Zorg levert met een effectief hygiënebeleid een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Het kenniscentrum bestaat uit een aantal interne deskundigen en wordt ondersteund door een externe adviseur infectiepreventie en een onafhankelijke arts-microbioloog. Het KIP bevordert onder andere kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten. Vanzelfsprekend richt het KIP zich volledig op onderdelen die schoonmaak gerelateerd zijn.

Onmisbare schakel

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. ‘Wij vinden het daarom tot onze verantwoordelijkheid als schoonmaakexpert in de zorg, dat wij goed op de hoogte behoren zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie’, aldus Simone van de Velde, business unit directeur Gom Zorg. ‘We moeten hier zelfs actief een rol in nemen naar de sector toe. Door alle kennis en ervaring te bundelen, door te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen, kunnen wij met het Kenniscentrum Infectiepreventie onze klanten nog beter adviseren en helpen”.

Wie zitten in het KIP?

Het Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) bestaat uit de volgende personen:

Portretfoto van Marieke Steltenpool, projectmanager Gom Zorg

Marieke Steltenpool

projectmedewerker Gom Zorg (opleidingen)
Miriam Mes -

Miriam Mes

deskundige infectiepreventie voor Tensen&Nolte
Karin Ben Slimane

Karin Ben Slimane

objectleidster Gom Zorg
Rianne Koridon

Rianne Koridon

Klantmanager Gom Zorg

Meer weten over onze visie over infectiepreventie?