Reprotoxische stoffen

De betekenis van reprotoxische stoffen is helaas geen fraaie. Wanneer een stof op de reprotoxische stoffenlijst staat, heeft dit als betekenis dat de stof bekendstaat als oorzaak van verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus. Met andere woorden, blootstelling aan reprotoxische stoffen kan tot gevolg hebben dat mensen geen kinderen kunnen krijgen of dat kinderen met afwijkingen geboren worden. In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor de reprotoxische stoffenlijst en hoe men hiermee om dient te gaan.

Hoe bescherm je werknemers tegen reprotoxische stoffen?

De betekenis van reprotoxisch brengt veel teweeg bij mensen. In de afgelopen jaren is het gelukkig wettelijk vastgelegd hoe er gehandeld moet worden wanneer men met reprotoxische stoffen moet werken. Allereerst is aangegeven dat het werken met stoffen op de reprotoxische, carcinogene of mutagene stoffenlijst zoveel mogelijk beperkt moet worden. Is er geen andere mogelijkheid dan deze stoffen te gebruiken, dan is in het Arbo-besluit vastgelegd dat werkgevers moeten voorzien in beschermende middelen zoals kleding en mondmaskers of -kapjes. Daarnaast is het aangeraden om specialistische reiniging, sanering of verwijdering uit te laten voeren door een expert.

Schakel een specialist in voor hulp

Als je ervoor kiest om onze expertise op het gebied van reprotoxische stoffen van de gevaarlijke stoffenlijst in te schakelen, dan vertellen wij je graag over onze een sectorspecifieke aanpak. Gom Specialistische Reiniging is jou van dienst door de (horizontale) oppervlakten te reinigen waar de reprotoxische stoffen op neerdalen. Wij zijn ook inzetbaar voor het volledig saneren van ruimtes. De betekenis hiervan is dat alle materialen uit de ruimte worden verwijderd die reprotoxisch zijn.

Neem contact op voor een offerte

Wordt er binnen het bedrijf gewerkt met reprotoxische stoffen of een van de andere CMR-stoffen? Wij helpen je graag met het voorzien van een veilige werkomgeving dankzij een werkplan op maat. Neem contact op met Maxime Dubbeld. Zij is bereikbaar op 06 20 149 75 96 of stuur een e-mail naar mdubbeld@gom.nl. Het is ook mogelijk om jouw contactgegevens in te vullen.