Reprotoxische stoffen: reiniging, sanering of verwijdering

Reprotoxische stoffen staan op de CMR-stoffenlijst en zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Als er met deze stoffen gewerkt moet worden, dan is een goede bescherming heel belangrijk, net zoals specialistische reiniging, sanering en verwijdering. Met het laatste kunnen wij je helpen.

Wat zijn reprotoxische stoffen?

De betekenis van reprotoxische stoffen is helaas geen fraaie. Wanneer een stof op de reprotoxische stoffenlijst staat, heeft dit als betekenis dat de stof bekendstaat als oorzaak van verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus.

Met andere woorden, blootstelling aan reprotoxische stoffen kan tot gevolg hebben dat mensen geen kinderen kunnen krijgen of dat kinderen met afwijkingen geboren worden. In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor de reprotoxische stoffenlijst en hoe men hiermee om dient te gaan.

Hoe bescherm je werknemers tegen reprotoxische stoffen?

De betekenis van reprotoxisch brengt veel teweeg bij mensen. In de afgelopen jaren is het gelukkig wettelijk vastgelegd hoe er gehandeld moet worden wanneer men met reprotoxische stoffen moet werken:

  • Allereerst is aangegeven dat het werken met stoffen op de reprotoxische, carcinogene of mutagene stoffenlijst zoveel mogelijk beperkt moet worden.
  • Is er geen andere mogelijkheid dan deze stoffen te gebruiken, dan is er in het Arbobesluit vastgelegd dat werkgevers moeten voorzien in beschermende middelen zoals kleding en mondmaskers of -kapjes.
  • Daarnaast is het aangeraden om specialistische reiniging, sanering of verwijdering uit te laten voeren door een expert zoals Gom Specialistische Reiniging.

We reinigen, saneren en verwijderen reprotoxische stoffen

Als je ervoor kiest om onze expertise op het gebied van de reiniging, sanering en verwijdering van reprotoxische stoffen in te schakelen, dan kan je altijd rekenen op een aanpak die volledig is afgestemd op jouw sector en bedrijf.

Schakel ons bijvoorbeeld in om de (horizontale) oppervlakken te reinigen waar de reprotoxische stoffen op neerdalen. Of om de ruimtes volledig te saneren. Dit houdt in dat we alle materialen die reprotoxisch zijn uit de ruimte verwijderen.

MEER OVER ONZE CMR-REINIGING

Neem contact op voor een offerte

Wordt er binnen jouw bedrijf gewerkt met reprotoxische stoffen of een van de andere CMR-stoffen? Wij helpen je graag om een veilige werkomgeving te creëren. Dit doen we altijd met een werkplan op maat.

Wil je meer weten over onze manier van werken of ontvang je graag een offerte? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact op met onze salesmanager Maxime Dubbeld. Zij is bereikbaar op 06 20 149 75 96 of stuur een e-mail naar mdubbeld@gom.nl. Het is ook mogelijk om jouw contactgegevens in te vullen in ons formulier, dan hoor je zo snel mogelijk van ons.