Specialist in het saneren van chroom-6

Chroom-6 is een carcinogene stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Het saneren en verwijderen van deze stof zou hoge prioriteit moeten hebben binnen bedrijven. Zonder bescherming tegen chroom-6 kan hoge blootstelling aan de stof toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Dat is bijvoorbeeld schade aan weefsels en cellen, maar ook blijvende effecten zoals allergie. Ook kan beschadiging van het DNA tot kanker leiden, aangezien chroom-6 makkelijk in de huidcellen wordt opgenomen. Inadequate bescherming tegen of slechte reiniging van chroom-6 vervuiling kan dus ernstige gevolgen hebben. Effectieve reiniging en goed saneren van oppervlakten die vervuild zijn met chroom-6 is noodzaak voor bescherming van werknemers én gebruikers. Gom Specialistische Reiniging is de expert op het gebied van chroom-6 verwijderen en saneren. 

Wat zijn de risico’s van chroom-6?

De carcinogene stof chroom-6 heeft meerdere risico’s voor de gezondheid, zowel acuut als chronisch. Acute gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan luchtwegen en irritatie aan het neusslijmvlies bij inademen, beschadiging van het hoornvlies bij oogcontact, ontstekingen en zweren bij huidcontact en braken of misselijkheid als het in het lichaam terechtkomt. Chronische effecten zijn bijvoorbeeld huidzweren bij huidcontact, longkanker door inhalatie en verminderde vruchtbaarheid.

Waardoor ontstaat blootstelling?

Sinds het bekend worden van de schadelijke effecten is er in ons land veel meer aandacht voor de preventie van medewerkers om hen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van chroom-6. Blootstelling komt vooral voor in de leerindustrie, de betonindustrie en de houtveredeling, bij schildersbedrijven en in de metaalbewerking. Ook monteurs bij onderhoudsbedrijven, medewerkers bij saneringsbedrijven en medewerkers van sloopbedrijven kunnen met de stof te maken krijgen. De oorzaak van blootstelling aan chroom-6 is meestal dat er geen of onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals kleding of maskers. In het Arbobesluit is daarom opgenomen dat bedrijven de volgende maatregelen moeten nemen:

  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor het verwijderen van chroom-6
  • Het maken van een werkplan voor de aanpak van de reiniging van chroom-6
  • Het toepassen van technieken conform de huidige stand van de ontwikkeling
  • Het registreren van het aantal uren dat medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6
  • Het medisch keuren van medewerkers en het bieden van voldoende bescherming tegen chroom-6

Gom Specialistische Reiniging neemt jouw zorgen weg

Voorlichting aan betrokkenen

Het is verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. Gom Specialistische Reiniging kan helpen om medewerkers en stakeholders praktisch voor te lichten over het beperken van risico’s wanneer er tijdens de dagelijkse werkzaamheden CMR-stoffen vrijkomen zoals:

Reinigen en saneren van Chroom-6

Chroom-6 staat bekend om zijn roestwerende eigenschappen en is een ideaal middel om metaal te beschermen en te conserveren, ook tegen houtrot. De toepassing van chroom-6 is heel breed, van voertuigen (vliegtuigen, treinen, auto’s, tractoren, schepen) tot in gebouwen (deuren, kozijnen, trapleuningen etc.), bruggen, staal- en hefconstructies en apparatuur (besturingskasten, opslagtanks, pompen industriële computers etc.).

Download de checklist

Chroom-6 kan in veel verschillende sectoren toegepast kan worden, waardoor het wellicht nodig is om ook binnen jouw bedrijf bescherming tegen deze carcinogene stof te regelen. Met de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging schat je in of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen jouw bedrijf. Doe de test en verzeker jezelf en het personeel van een veilige werkomgeving!

Webinar 'Beheersregime chroom-6 zorgt voor angstzweet'

een medewerker van Gom Specialistische Reiniging in een geel beschermend pak

Op dinsdag 30 maart vond het webinar ‘Beheersregime chroom-6 zorgt voor angstzweet’ van Gom Specialistische Reiniging plaats.  Speciaal voor alle professionals die zich bezighouden met kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. Was je niet in de gelegenheid om het webinar live mee te kijken? Geen probleem. 

Bekijk het webinar terug

Meer weten of een betrouwbaar advies aanvragen?

Portretfoto van Maxime Dubbeld, salesmanager bij Gom Specialistische Reiniging

Wil je meer informatie over het saneren en verwijderen van Chroom-6 of een van de andere CMR-stoffen? Laat jouw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met je op. Of neem zelf contact op met Maxime Dubbeld. Dit kan telefonisch via 06 20 19 75 96 of per e-mail naar mdubbeld@gom.nl

 

Neem contact op