Carcinogene stof

Mensen die onbeschermd in aanraking komen met een carcinogene stof, kunnen ernstige gezondheidsklachten ervaren. Carcinogeen heeft als betekenis kankerverwekkend – met andere woorden, blootstelling aan een carcinogene stof kan kanker tot gevolg hebben. Het gevaarlijke van een carcinogene, kankerverwekkende stof is dat het effect pas op de lange termijn zichtbaar wordt. Soms wordt het zelfs te laat ontdekt. Daarom heeft u, als bedrijfs- of pandeigenaar, de plicht om de veiligheid van jouw werknemers voorop te stellen. Bij Gom Specialistische Reiniging helpen wij je graag met het realiseren van een gezonde, schone omgeving. 

Wat is een carcinogene stof?

Samen met mutagene en reprotoxische stoffen vormen de carcinogene stoffen de CMR-stoffenlijst – dit is een lijst met stoffen die fysieke problemen kunnen veroorzaken. De betekenis ‘carcinogeen’ wordt onder andere gehangen aan asbest en chroom-6. Andere gevaarlijke stoffen die op de CMR-lijst staan zijn dieselmotoremissie en fijnstof. Gezien de risico’s die hangen aan het werken met kankerverwekkende stoffen die op de SZW-lijst staan, is in het Arbo-besluit betekenis gegeven aan enkele eisen voor de omgang met een carcinogene stof. Zo zijn bedrijven verplicht om medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan een carcinogene stof, wanneer er echt geen alternatief voorhanden is. Dit is in de vorm van beschermende kleding en maskers, maar ook in het reinigen en filteren van de werkruimte. Dit is waar onze sectorspecifieke aanpak en innovaties uitkomst bieden. 

Schakel hulp in van een specialistisch schoonmaakbedrijf

Door het reinigen, saneren en verwijderen van kankerverwekkende stoffen die op de gevarenlijst staan secuur uit te voeren, beperk je het risico voor jouw medewerkers. Dit wordt een speciale CMR-reiniging genoemd. De betekenis hiervan is als volgt: de carcinogene stof wordt eerst verwijderd van de horizontale oppervlakken, waarna deze nat wordt afgedaan. Dit wordt gedaan met een speciaal daarvoor ontwikkeld HEPA-filter. Bij sanering worden de oppervlakten volledig verwijderd om toekomstige blootstelling te voorkomen. Dankzij een risico-inventarisatie en -evaluatie weten onze specialisten precies wat er nodig is om het werkplan voor jouw bedrijf goed uit te voeren. Het resultaat is een veilige werkomgeving. 

Vraag een werkplan op maat aan voor je bedrijf

Wil je graag de veiligheid van je werknemers waarborgen? Wij helpen je graag met een specialistische reiniging en verwijdering van kankerverwekkende stoffen die op de SZW-lijst staan. Maxime Dubbeld staat voor je klaar als je belt naar 06 20 149 75 96 of een e-mail stuurt naar mdubbeld@gom.nl. Het is ook mogelijk om jouw contactgegevens in te vullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.