Carcinogeen stof verwijderen, reinigen en saneren

Wanneer iemand onbeschermd in aanraking komt met carcinogene stoffen – ook wel bekend als kankerverwekkende stoffen – kan dit ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Als bedrijf of pandeigenaar heb je de plicht om te zorgen voor een gezonde, schone omgeving. Bij Gom Specialistische Reiniging helpen we je graag bij het verwijderen, reinigen of saneren van carcinogeen stof.

Wat is een carcinogene stof?

De CMR-stoffenlijst (ook wel bekend als de SZW-lijst) is een lijst met stoffen die fysieke problemen kunnen veroorzaken. Naast carcinogene stoffen, staan ook mutagene en reprotoxische stoffen op deze lijst. 

Blootstelling aan carcinogene stoffen kan kanker tot gevolg hebben. Het gevaarlijke van deze stoffen is dat het effect pas op lange termijn zichtbaar wordt en soms zelfs te laat ontdekt wordt.  

Asbest, chroom-6, dieselmotoremissie en fijnstof zijn voorbeelden carcinogene stoffen. Omdat werken met deze stoffen serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zijn er in het Arbobesluit strenge eisen opgenomen rond de omgang met deze stoffen.

Hoe moet je als werkgever omgaan met carcinogene stoffen?

Wanneer het niet anders kan en er echt gewerkt moet worden met carcinogene stoffen, dan zijn bedrijven verplicht om medewerkers te beschermen tegen blootstelling. Bijvoorbeeld met  beschermende kleding en maskers, maar ook door de werkruimte te reinigen en filteren. Dit is waar onze sectorspecifieke aanpak en innovaties op het vlak van het reinigen, saneren en verwijderen van CMR-stoffen uitkomst bieden.

Beperk het risico door secuur te reinigen, saneren en verwijderen

Door het reinigen, saneren en verwijderen van kankerverwekkende stoffen die op de gevarenlijst staan, beperk je het risico voor jouw medewerkers. Dit wordt een speciale CMR-reiniging genoemd, het is belangrijk dat dit zorgvuldig wordt aangepakt. 

Bij Gom Specialistische Reiniging pakken dit als volgt aan:

  • Bij reiniging wordt de carcinogene stof eerst verwijderd van de horizontale oppervlakken, waarna deze nat wordt afgedaan. Dit wordt gedaan met een speciaal daarvoor ontwikkeld HEPA-filter.
  • Bij sanering worden de oppervlakken volledig verwijderd om toekomstige blootstelling te voorkomen.
  • Dankzij een risico-inventarisatie en -evaluatie weten onze specialisten precies wat er nodig is om het werkplan voor jouw bedrijf goed uit te voeren. Het resultaat is een veilige werkomgeving.

Een werkplan op maat voor je bedrijf

Wil je graag de veiligheid van je werknemers waarborgen? Vertrouw op ons voor een specialistische reiniging en verwijdering van kankerverwekkende stoffen die op de SZW-lijst staan. Onze salesmanager Maxime Dubbeld helpt je graag verder. Je kan haar bereiken via 06 20 149 75 96  of stuur een e-mail stuur naar mdubbeld@gom.nl.

Het is ook mogelijk om jouw contactgegevens in te vullen in ons formulier. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.