Inclusiviteit

In een inclusieve economie is er maximaal aandacht voor het belangrijkste goed wat bedrijven bezitten: hun sociaal kapitaal. Bij Gom hebben we - familiebedrijf van oudsher - aandacht voor het welzijn van onze mensen hoog in het vaandel staan. Ook in het moderne schoonmaakbedrijf dat we nu zijn, maken onze mensen nog steeds het verschil.
 
Daarom ontplooien we veel activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met plezier en langdurig hun werk kunnen (blijven) doen. Iets waar we om bekend staan inmiddels.
En waar Monique Odijk graag over vertelt.

Talent- en ontwikkelingsmogelijkheden

Inclusief gaat om de mens en vooral om onze medewerkers. Als schoonmaakdienstverlener zijn de mensen in ons bedrijf de drijvende kracht. Wij vinden het daarom extra belangrijk om in alle fasen hier veel aandacht aan te besteden:

Talentbeschikbaarheid

Wie past bij ons, met welke competenties? Daarbij kijken we ook naar potentiële medewerkers voor wie het krijgen van een baan minder vanzelfsprekend lijkt. Bijvoorbeeld door samenwerking met Buitengewoon.

Talentontwikkeling

Het begeleiden van onze mensen en hen te helpen zich intern door te ontwikkelen. Onze eigen Gom Academie speelt hierin een belangrijke rol.

Talentwendbaarheid

Past het werk van onze mensen in alle fases? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leeftijd (duurzame vitaliteit). Hiervoor is o.a. het programma ‘Hoe lekker werk jij?’ ontwikkeld.

Deze 3 pijlers zijn de insteek van de hernieuwde HR-strategie:

Inclusiviteit extra speerpunt in aangescherpte HR-strategie

Social return bij Parnassia Groep
Gom werkt graag mee aan initiatieven op het gebied van social return. Mogelijkheden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, zijn er echter niet altijd. Samen met Parnassia Groep zagen we de mogelijkheid om het een en ander te combineren.

Lees meer

Waardering voor onze mensen

Onze inzet op geluk op de werkvloer betekent onder andere dat we onze medewerkers duidelijk laten merken dat we hen waarderen. Dat doen we via teamoverleggen en het jaarlijkse feest voor jubilarissen. Maar ook op andere manieren. Zo reikt Gom jaarlijks de Gom Awards uit aan medewerkers en teams die uitblinken in enthousiasme en vakmanschap. Verder zet Gom elk jaar tijdens de Dag van de Schoonmaker -op 15 juni- het personeel in het zonnetje.
 
Daarnaast staat Gom elk jaar bewust stil bij Complimentendag. Wat ons betreft is 1 maart een goede gelegenheid om eens oprechte waardering naar elkaar uit te spreken: Nederlanders zijn doorgaans niet zo scheutig met complimenten, terwijl de persoonlijke aandacht van een oprecht uitgesproken waardering mensen echt goed doet. Eigenlijk zou elke dag dan ook een complimentendag mogen zijn.

Gom Awards, trots op onze medewerkers
15 juni: De dag van de schoonmaker
3 glazenwassers die in De Werkplek van vertellen over hun werk

‘De werkplek van…’

Dagelijks zijn ruim 8.000 medewerkers namens Gom aan het werk, verspreid over de sectoren Offices, Onderwijs, Food & Industry, Zorg, Hospitality en Specialistische Reiniging. Iedere medewerker heeft een unieke werkplek én verhaal. In de rubriek ‘De werkplek van…’ komen deze medewerkers aan het woord en vertellen zij over hun werkzaamheden, ervaringen of ontwikkelingen.

Ga naar 'De werkplek van…'

10x Bewust Veilig

Veiligheid op het werk

Een veilige werkvloer mag nooit ter discussie staan. Met een stringent VGWM-beleid creëren en handhaven we die mogelijkheden ook. Vanuit Facilicom is het programma 10x Bewust Veilig opgezet om het bewustzijn bij medewerkers op het gebied van veiligheid te vergroten. In 2020 heeft Gom dit als eerste divisie van Facilicom geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Certificering

Gom heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Met die code spreken we onder meer af om ons blijvend in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers.
 
Met ingang van 2020 staat Gom op de tweede trede van de prestatieladder socialer ondernemen (PSO), door onder andere de geïntensiveerde samenwerking met een aantal sociale partners in de keten.
 
De prestatieladder socialer ondernemen is een meetinstrument om de sociale prestaties van ondernemingen in kaart te brengen. De methodiek is ontwikkeld door TNO. Inmiddels geldt het PSO-certificaat als de landelijke norm op dit gebied.

Bijdragen aan scholing

Door deel te nemen in de opleiding Schoonmaak, Dienstverlening en Zorg aan het Zadkine Startcollege dragen we ook actief bij aan scholing voor de schoonmaakprofessionals van de toekomst. Zo is er weer een groep studenten geslaagd voor hun entree-opleiding. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen op mbo-niveau 1.

Een vergelijkbaar initiatief is Youngflex: een schoonmaakbedrijf dat in samenwerking met het Albeda College tot stand is gekomen.

Leerwerkakkoord

Samen met de gemeente Rotterdam, werkgevers uit de Facilitaire Dienstverlening, het onderwijs en het UWV hebben we het Leerwerkakkoord ondertekend. Met dit akkoord krijgen scholieren, studenten, werkzoekende en werknemers meer kansen in de facilitaire dienstverlening.

De afspraken die zijn gemaakt in dit Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekende en werknemers om zich te ontwikkelen, aan het werk te komen en om dat werk te houden.

Meer weten over onze bijdragen in het onderwijs? Kijk dan op onze pagina Facilitating careers.

Graag breng ik je op de hoogte van onze initiatieven in het kader van inclusiviteit

Portretfoto Monique Odijk

Monique Odijk

HR manager operatie en innovatie