Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De 17 doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd gezamenlijk voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. Deze werelddoelen geven aanknopingspunten om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en om samen met opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers te werken aan een betere wereld. 

Hoe maken we SDG's praktisch binnen Gom?

Gom wil een positieve impact maken op het terrein van gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid. Omdat de SDG’s heel veel subthema’s bevatten, kiezen wij ervoor om ons speciaal te focussen op de zaken waar wij het grootste verschil mee kunnen maken. Binnen de kaders van de SDG's geven we onze MVO-inspanningen gericht vorm op de gebieden: Inclusiviteit, Klimaatneutraal en Circulariteit. 

Deze thema’s ondersteunen de volgende SDG’s: 

SDG 3, 8 en 11 die Gom heeft omarmt

Inclusiviteit

Inclusiviteit gaat bij ons om de mens en vooral om onze medewerkers. Als schoonmaakdienstverlener zijn de mensen in ons bedrijf de drijvende kracht. Wij vinden het daarom extra belangrijk om in alle fasen hier veel aandacht aan te besteden. Ons HR-programma kent daarom drie pijlers:

  • talentbeschikbaarheid
  • talentontwikkeling en
  • talentwendbaarheid

Lees meer over Inclusiviteit

Klimaatneutraal

Op het gebied van Klimaatneutraal hebben wij de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit doen we binnen het MVO-beleid, als onderdeel van de Facilicom Group.

Naast de focus op ons wagenpark en onze eigen bedrijfspanden kijken we daarbij ook nadrukkelijk naar de milieu-impact van onze bedrijfsvoering op de klantlocaties.
 

 

Lees meer over Klimaatneutraal

Circulariteit

Bij het thema Circulariteit richten we ons primair op 3 afgebakende doelen met de focus op: slimmer gebruik, verlenging van de levensduur en hergebruik. Als eerste in Nederland stapte Gom over naar C2C (cradle to cradle) dagelijkse reinigers en sindsdien zijn we stappen blijven zetten. Wij zien dat wij hier onderdeel zijn van een grotere keten, waarbij afhankelijkheid bestaat en samenwerking cruciaal is. Ook leveranciers zoeken hard mee naar mogelijke oplossingen.

Lees meer over Circulariteit

Door deze initiatieven op het gebied van klimaatneutraal, circulair én inclusiviteit dragen wij bij aan de hogere doelen van de SDG’s. Hoewel op deze onderwerpen de focus ligt, dragen tal van aanvullende initiatieven ook bij aan andere doelen.

2 medewerkers van Gom in een blauwe werkpolo kijken lachend in de camera

Meer weten over onze Sustainable Development Goals?

We vertellen het je graag. Vul het contactformulier in, dan bellen wij je terug.

Contactformulier