De gedragsaanpak van Gom

Een positieve beleving van het gebouw en tevreden schoonmaakmedewerkers door het beïnvloeden van het gedrag van eindgebruikers.

Een prettige beleving van het gebouw is voor iedereen fijn. Door ervoor te zorgen dat eindgebruikers hun afval weggooien, hoeven schoonmakers niet eerst het afval op te ruimen en kunnen zij direct met de schoonmaak beginnen. Deze afvalreductie bespaart tijd. Dit verhoogt ook de kwaliteit van de schoonmaak én het werkgeluk van de schoonmaakmedewerkers. Dit kan gerealiseerd worden door het het gedrag van de eindgebruikers positief te beïnvloeden. En het mooie is: de gedragsaanpak van Gom is toe te passen in alle sectoren.

Stel gerust je vragen aan onze expert!              Neem contact met ons op

Wat is gedragsaanpak of nudging?

Gom - Gedragsbeinvloeding - Win toffe prijzen met afval

Gedragsaanpak, of nudging, is een manier om eindgebruikers te sturen in de richting van bepaald gewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt beïnvloed door drie factoren: capaciteit, motivatie en gelegenheid. Door in te spelen op de manier waarop zij beslissingen nemen ontstaat het gewenste gedrag, zoals afval weggooien in de vuilnisbak. Kleine aanpassingen in de omgeving of context beïnvloeden de keuze en het gedrag. Bij het schoonhouden van gebouwen of omgevingen kan nudging rondom afval weggooien effectief zijn door bijvoorbeeld prullenbakken op strategische plekken te plaatsen en opvallend te maken, waardoor mensen eerder geneigd zijn hun afval weg te gooien. Ook kan het gebruik van positieve boodschappen en visuele signalen mensen motiveren om hun omgeving schoon te houden.

Wat is de gedragsaanpak van Gom?

Vanuit Gom is een wetenschappelijke gedragsaanpak ontwikkeld voor zwerfafvalreductie.   Om te beginnen bespreek je met Gom wat het probleem is en hoe het proces zal verlopen. Vervolgens vindt een analyse plaats waarin de doelgroep onderzocht wordt. Op basis hiervan ontstaat een actieplan wat uitgevoerd zal worden. In deze periode vindt nudging plaats om het gewenste gedrag te laten plaatsvinden bij de doelgroep, bijvoorbeeld: afval weggooien.

Gom - Stappenplan belevingskwaliteit - Gedragsbeinvloeding

De gedragsaanpak met een wetenschappelijke onderbouwing levert zichtbare resultaten op. Het is geen quick fix. Wil je effect op lange termijn bereiken, dan dien je voor een langere periode meerdere, verschillende soorten interventies in te zetten. Een gezamenlijke aanpak met de opdrachtgever en eindgebruikers is daarbij cruciaal om de leef- of werkomgeving voor de langere termijn opgeruimd en schoon te houden.

Stel gerust je vragen aan onze expert!              NEEM CONTACT MET ONS OP

Doorontwikkeling gedragsaanpak: toen en nu

  • Tien jaar geleden is Gom gestart met een gedragsaanpak met korte video’s voor basisscholen
  • In 2020 vond hier een doorontwikkeling van plaats met de complete aanpak ‘Samen voor een schone school’. Met dit lespakket leren basisschoolleerlingen spelenderwijs bewust te worden van hun rol in vervuiling. 
  • In 2017 heeft Gom het Behaviour Learning Lab opgericht om samen met opdrachtgevers en eindgebruikers scholen veilig en schoon te houden. 
  • De Trashroulette - in combinatie met andere gedragsinterventies - in de kantine van het Zadkine was een van de grootste successen en zorgde voor 40% afvalreductie in de kantine. 

Op dit moment lijken eindgebruikers minder dan voorheen hun rol te pakken in het opruimen van gebouwen. De behoefte aan een gedegen gedragsaanpak wordt daarom groter. Gom gelooft dat er andere oplossingen mogelijk zijn, dan alleen meer schoonmaak inzetten. Daarom hebben we de gedragsaanpak doorontwikkeld met gedragswetenschappers en psychologen van BIG’R (zelfstandig impactcentrum van Erasmus Universiteit Rotterdam). Samen met haar opdrachtgevers analyseert Gom de kern van het gedragsprobleem. Met elkaar ontwikkelen we de maatwerk interventies, waarmee we het gedrag van de eindgebruikers positief bijsturen.

Onze praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren

Gedragsaanpak i.s.m. EUR & BIG’R

De wetenschappelijke gedragsaanpak zorgde op de campus van de EUR voor een zwerfafvalreductie van maar liefst 63%

Trash roulette Zadkine

Een afvalbak die registreert dat iemand z’n afvalweggooit was hét nieuwe, effectieve wapen in de strijd tegen zwerfafval in de kantine  bij Zadkine. De hoeveelheid afval nam af met 40%

Aan de slag met onze gedragsaanpak?

Stel gerust je vragen aan onze expert