Verkleinen van de impact op het klimaat

Ook al nemen we als schoonmaakbedrijf juist vervuiling weg: ook onze activiteiten hebben impact op het milieu. Daarom zetten we ons in om de negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Door initiatieven te ontwikkelen die circulair of klimaatneutraal zijn. 

Als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland stapte Gom over naar reinigingsmiddelen op basis van cradle to cradle. Sindsdien staan we niet stil. In samenwerking met leveranciers onderzoeken we continu nog betere circulaire oplossingen voor schoonmaakmachines, afvalzakken, materiaalwagens, kleding en afvalmanagement.

Wat hebben we onder andere al bereikt?

 

Ontwikkeling van ecologische reinigingsmiddelen

Met Ecover, leverancier van schoonmaakmiddelen, investeerden we in de ontwikkeling van twee reinigingsmiddelen op ecologische basis: San Daily en Multi Daily. Het zijn middelen voor dagelijks gebruik, bestemd voor respectievelijk sanitair en interieur en vloeren. De zero-impact van beide middelen is gehonoreerd met het keurmerk cradle to cradle.

Ontwikkeling van de Afvalscan

De Afvalscan die Gom sinds 2019 aanbiedt bij klanten geeft bedrijven inzicht in de afvalstromen en een advies over manieren om afval optimaal te scheiden en af te voeren, zodat het zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Het AFAS Circustheater in Scheveningen maakte al gebruik van de Afvalscan.

Lees meer over de Afvalscan

Machines hergebruiken

In een speciaal daarvoor geïntroduceerde fabriek in het Spaanse Zaragoza worden schoonmaakmachines opnieuw geprepareerd. Ook hiervoor werkt Gom nauw samen met haar leverancier. Daarbij maken we samen met onze klanten een juiste duurzame afweging of deze optie in de specifieke situatie past.
 

Diverse innovaties bij klanten

  • Microvezeldoeken kunnen worden gemaakt van oude pet-flessen. Gom gebruikt deze doeken inmiddels al op een grote hbo-onderwijsinstelling.
  • Gom test afvalzakken van granulaat, waarin gerecycled plastic wordt hergebruikt.
  • Door kleinere afvalbakken te vervangen door grotere besparen we nog meer plastic.

Facilicom Group klimaatneutraal in 2030

Gom heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarin trekken we samen op met de andere bedrijven binnen Facilicom Group. Naast de focus op ons wagenpark en onze eigen bedrijfspanden kijken we naar de milieu-impact van onze bedrijfsvoering op de klantlocaties.

Door onze inspanningen op dit gebied staan we met alle Facilicom-bedrijven op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

Een blauwe flacon, een blauw sponsje en een blauwe microvezeldoek geschikt voor kantoorschoonmaak

Duurzaam schoonmaken

Als een van de grootste spelers in de schoonmaakbranche ziet Gom volop mogelijkheden om met verduurzaming het verschil te maken. In de dagelijkse praktijk op de eigen werkvloer én binnen de dienstverlening aan klanten wordt structureel gekeken naar onder meer de reductie van CO2-uitstoot en het gebruik van materialen en middelen met zo min mogelijk chemische stoffen.

Zo maken we steeds meer gebruik van bijvoorbeeld biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en -verpakkingen (zoals flessen van suikerriet), energiezuinigere stofzuigers, milieuvriendelijke afvalzakken, cradle to cradle toiletpapier en rijden er bij Gom inmiddels 1.200 materiaalwagens rond, die grotendeels bestaan uit gebruikt plastic. Afgeschreven materiaalwagens worden standaard vervangen door duurzame exemplaren. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het samenbrengen van deelinitiatieven om uiteindelijk de totaalaanpak sterker neer te zetten. Op die manier maken we duurzaam ondernemen het nieuwe normaal voor onze sector.

een videostil van een jerrycan die in een slootje water wordt gehouden

Made Blue project

Water is een onmisbaar bestanddeel tijdens het schoonmaakproces. Tegelijkertijd weten we dat water de olie van de toekomst wordt: schaars. Daarom nemen we nu al initiatieven om dat gebruik terug te dringen. Met onze deelname in het project Made Blue gaan we nog een stap verder: het elimineren van de waterverspilling op onze werklocaties gaat hand in hand met drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.

Voor elke liter water die we nu nog gebruiken, creëren we één liter schoon drinkwater elders op de wereld. Het Made Blue project is opgezet in samenwerking met Tennant, leverancier van schoonmaakmachines. Samen hebben we bereikt dat machines met tweederde minder water hun werk kunnen blijven doen. Ook chemie komt er niet langer meer aan te pas.

Bekijk hier de video over Made Blue

de eerste elektrische bedrijfsbus van Gom Specialistische Reiniging

Energieverbruik terugdringen

Schoonmaken kan vaak ook niet zonder energie. Al is het maar de brandstof die nodig is voor het vervoer van medewerkers naar de werklocaties. Al onze auto’s hebben een A- of B-energielabel en zijn voorzien van een roetfilter. En in onze eigen gebouwen kiezen we consequent voor groene stroom. Verder maakt Gom Specialistische Reiniging in de binnenstad van Amsterdam gebruik van een elektrische bestelwagen

Bijdragen aan doelen van klanten

Niet alleen kijken wij bij onszelf en leveranciers hoe we het milieu minder kunnen belasten, ook dragen wij bij aan de MVO-doelstellingen van opdrachtgevers. Een voorbeeld ziet u terug in onderstaande video bij onze opdrachtgever Dura Vermeer.

Samen kijken naar duurzame oplossingen?

Portretfoto van Ad van Poppel

Ad van Poppel

senior business performance manager