Hbo & wo

Onze toegevoegde waarde voor hbo en universiteiten ligt voor een groot deel in het delen van kennis, innovaties en het uitwisselen van best practices. Met sessies in informele setting wisselen we kennis uit tussen docenten en professionals uit het werkveld. Ook hebben we zitting in werkveldadviescommissies, zoals bij Hogeschool Rotterdam.

Hieronder enkele andere voorbeelden:

Onderwijsparticipatie met het hbo
Niet alleen in het mbo zijn er intensieve samenwerkingen, ook in het hbo raken theorie en praktijk steeds meer verstrengeld. Zo heeft Gom met onder andere Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool diverse real-life leeromgevingen gecreëerd. Naast theoretische kennis, doen studenten ook relevante praktijkervaring op. 

 Aanbod traineeship bij Facilicom/Gom
Starters met minimaal een afgeronde hbo opleiding en maximaal 2 jaar werkervaring kunnen een tweejarig traineeship doorlopen bij Facilicom/Gom.