Corona dossier

Gom krijgt veel vragen over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan. Inmiddels is het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ woord van het jaar 2020 en heeft die grote impact op de samenleving en onze dienstverlening. Op deze webpagina houden wij je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven wij antwoord op enkele veel gestelde vragen.  

Wij conformeren ons volledig aan de RIVM-richtlijnen. Net als jij zouden wij graag zien dat deze strikte handhaving van de richtlijnen niet nodig zou zijn. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat strikte handhaving een belangrijke bijdrage levert in het slagvaardig omgaan met deze ingrijpende situatie. Dat kan uiteraard impact hebben op onze huidige dienstverlening. Wij vertrouwen daarbij op jouw begrip.

Mochten de richtlijnen nog strenger worden, bijvoorbeeld bij een strenger lockdownbeleid, dan informeren wij je ook via onze site over de impact. Deze what-if-scenario's worden voorbereid van de kenniskring 'Facilicom Veilig'.

Schoonmaak is een cruciaal beroep

Schoonmaak wordt in de toelichting op de lijst met cruciale beroepen/vitale processen benoemd als onmisbare functie voor de vitale processen. Dit draagt er aan bij dat schoonmaak op veel plekken kan doorgaan, wat van groot belang is in deze tijd.

Ondersteunend daarbij is ook dat schoonmakers werkzaam in de vitale processen toegang tot kinderopvang en, wanneer nodig, voorrang hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op zoek naar extra of aanvullende diensten in de zorg?

Gom Zorg heeft ruime ervaring met het schoonmaakonderhoud binnen de gezondheidszorg, waaronder desinfectie. De medewerkers beschikken over de benodigde kennis en hanteren speciale protocollen voor desinfectie. Zij zijn je binnen jouw zorglocaties graag van dienst. Via onderstaande knop kun je hier meer over teruglezen:

Aanvullende zorgdiensten

Nieuwsberichten

De externe berichtgeving van Gom, ook die in verband met het coronavirus, zijn te lezen via onderstaande knop. Ook de berichten van Facilicom, de moedermaatschappij van Gom, zijn hier opgenomen.

Externe berichtgeving

Trots op onze mensen

Dat minister-president Mark Rutte en koning Willem Alexander de schoonmaakcollega’s bedanken voor hun inzet deed velen goed. Dit is meer dan terecht.
 
Onze communicatie naar onze collega’s is dan ook uiteraard niet alleen gericht op veilig werken en het opvolgen van de richtlijnen. Ook belangrijk vinden wij dat we hen in deze tijden extra een hart onder de riem steken. Waar dit kan persoonlijk met gepaste fysieke afstand, waar geschikter op grotere afstand. Onze leidinggevenden delen de trots op hun mensen zelf via sociale media, mooi om te zien. Maar ook familieleden en andere media maken duidelijk dat schoonmakers onze steun goed kunnen gebruiken nu. 

Naast deze trots vinden wij het ook onze taak om veilig gedrag te stimuleren. Dit doen wij ook door via een video extra aandacht te vragen voor de anderhalvemeterrichtlijn: