Ziekenhuizen zoeken samenwerking met schoonmaker in strijd tegen personeelstekort

Zorg

‘Personeelstekorten ziekenhuizen nemen dramatisch toe’, kopte de website van de NOS begin juli. Onderzoek onder 63 ziekenhuizen had uitgewezen dat zij meer dan 2.200 vacatures open hadden staan. Een deel van de oplossing voor het personeelsprobleem zou weleens een betere samenwerking tussen zorg en schoonmaak kunnen zijn. Het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend zijn een goed voorbeeld. Sinds begin dit jaar neemt Gom Zorg structurele schoonmaaktaken van ziekenhuismedewerkers over. Tot grote tevredenheid van de opdrachtgever.

Eén op de tien patiënten krijgt een zogenaamde zorginfectie, opgelopen in het ziekenhuis. Het reinigen van medische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld, oorthermometers, postoelen en infuuspalen zijn activiteiten die in elk ziekenhuis daarom essentieel zijn uit het oogpunt van infectiepreventie. Wij zagen de vereisten steeds scherper worden en vroegen ons af hoe we hier aan konden blijven voldoen”, weet Ria Nolles, coördinator services van het Westfriesgasthuis in Hoorn.‘Op de ene afdeling was een servicemedewerker ervoor verantwoordelijk. Op de andere afdeling deden verpleegkundigen het. Elke afdeling hield er een eigen werkwijze op na. Ook tijdgebrek speelde een rol. En het zijn niet altijd de leukste zaken om schoon te maken. Het werd ook niet goed geborgd. Het was vaak onduidelijk hoe vaak iets werd schoongemaakt, wanneer het werd schoongemaakt of hoe lang geleden het was.’

Handvat

Deze zaken in het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis staan niet op zichzelf. De Inspectie voor de Gezondheid onderkende al eerder dat infectiepreventie in ziekenhuizen te wensen overlaat. Dat was reden om het Toetsingskader Infectiepreventie (TIP 3) in het leven te roepen: een handvat om ziekenhuizen meer inzicht te geven in de normen die de inspectie hanteert bij een toetsing.

Klinieken ondersteunen

Gom Zorg is vaste schoonmaakpartner in het Westfriesgasthuis - en sinds anderhalf jaar ook bij fusiepartner het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Marieke Steltenpool, hygiëne- en kwaliteitsmedewerker: ‘Eind 2017 vroeg onze opdrachtgever ons om de afdelingen van de klinieken te ondersteunen bij het reinigen van zaken die tot dan toe onder de verantwoordelijkheid van de afdeling zelf vielen. In mei 2018 zijn we gestart op één afdeling. Elke twee weken kwam er een afdeling bij. Inmiddels verrichten we deze werkzaamheden op alle klinieken in het Westfriesgasthuis en in het Waterlandziekenhuis.’ De borging vindt nu nog plaats via notities in het logboek op de afdeling. Marieke: ‘Samen met onze opdrachtgever zijn wij nog op zoek naar een digitale manier van borging, bijvoorbeeld een mobile device.’Rutger van Cruijsen, als senior teamleider Horeca & Services van beide ziekenhuizen betrokken bij het project: ‘Gom tekent alles af wat er is gedaan. Het is eenduidig geborgd en allemaal vindbaar in één bestand. In het verleden was het altijd de vraag of het wel goed geborgd was én of het überhaupt wel was gedaan. Gom zorgt ervoor dat we schoon en veilig kunnen werken.’

Personeelstekort

Ook in het Westfriesgasthuis en in het Waterlandziekenhuis is het landelijke personeelstekort voelbaar. Er is een tekort van 20 tot 24 verpleegkundigen op een totaal van 365 fte, tekende het Noord-Hollands Dagblad op 1 juni op. Daardoor dreigen bedden te moeten worden geblokkeerd.

 

Toch is het personeelstekort in de zorg voor Van Cruijsen niet de eerste reden om deze schoonmaakwerkzaamheden te outsourcen. Natuurlijk kost het geld om Gom Zorg hiervoor in te schakelen. Maar wij hebben hier bewust voor gekozen. Het gevolg is ook dat het verplegend personeel nu meer tijd heeft om aandacht aan onze patiënten te besteden. Verzorgend personeel moet er voor de patiënten zijn.

‘Geen mensen prikken’

En de medewerkers van Gom Zorg, hebben die de nieuwe manier van werken zich snel eigen gemaakt? Marieke: ’Natuurlijk kunnen wij ook die oorthermometer reinigen. Je praat gewoon over schoonmaak. We geven mensen geen prikken, we doen geen wondverzorging. Vergeet ook niet dat onze schoonmaakmedewerkers gewend zijn om te werken in een ziekenhuisomgeving. Die zijn goed bekend met alle facetten en goed getraind: hoe ga ik daarmee om? Moet ik een isolatieschort aan of een mondneusmasker voor? Dus die oorthermometer is geen probleem. Kijk, anesthesieapparatuur is iets anders, daar blijven we vanaf.’

Deze klantcase is eerder verschenen in vakblad Skipr van 16 november 2018