Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard officieel geopend

De bediencentrale in Heerhugowaard is klaar om bruggen op afstand te bedienen. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) opende samen met een brugbedienaar van City360 (onderdeel van de Safety Group | Trigion) op vrijdag 14 december 2018 het Weg & Waterhuis de Langebalk door de brug De Twee Zwanen in Schagen te openen voor het eerste vrachtschip.

Met brug- en sluisbediening vanuit een centrale locatie stimuleert de provincie Noord-Holland het vrachtvervoer over water en een betere doorstroming voor zowel scheepvaart als het wegverkeer. Het transport over water levert een bijdrage aan het verminderen van de belasting van wegen en het milieu. Centrale bediening zorgt voor uniformiteit in bediening en scheepvaartbegeleiding met één aanspreekpunt leidt tot het efficiënter bedienen van bruggen en sluizen.

Bron: Provincie Noord-Holland

Eerste energie neutrale provinciegebouw

Het Weg & Waterhuis de Langebalk is een steunpunt waar het dagelijks beheer voor weg en water bij elkaar komt. De weginspecteurs, gladheidbestrijders en bedienaren gaan er samenwerken op één locatie. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt bij de bouw en inrichting van het steunpunt. Met een GPR-score (Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen) van 9,15 is het gebouw het meest duurzame provinciale gebouw. Cijfers op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde bepalen deze GPR score. Bij de bouw is gebruik gemaakt van materialen die later hergebruikt kunnen worden. Daarnaast is het afval en puin van het oude steunpunt hergebruikt in de korven die de terreinafscheiding vormen.

 

Bovendien is het gebouw ook het eerste energie neutrale provinciegebouw. Door middel van zonnepanelen op het dak wekt het gebouw zelf energie op die nodig is op voor verwarming, warm water, ventilatie en apparaten. Het gebouw is ‘all-electric’ en heeft geen gasaansluiting. Het gebouw is dus klaar voor de toekomst. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid tot het uitbreiden van de zonnepanelen, maar het gebouw is ook zo opgezet dat het in de toekomst voor andere doeleinden ingericht kan worden.

Ambitie

De ambitie van de provincie is om in de toekomst 80 bruggen en sluizen centraal op afstand te bedienen. Vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard worden in de komende jaren 44 bruggen en sluizen aangesloten, te beginnen met De Twee Zwanen in Schagen. Van de 44 bruggen en sluizen zijn er 40 van de provincie, twee van Rijkswaterstaat, een van Port of Den Helder en een van Recreatieschap Spaarnwoude. Voor de overige 36 bruggen en sluizen is de provincie in gesprek met andere beheerders, zodat de ambitie van aansluiting van 80 bruggen en sluizen op de voor de provincie belangrijke vaarwegtrajecten gerealiseerd kan worden.