Webinar Sociale Veiligheid en Veilig Gedrag

Begin 2020 zijn we in de ban geraakt van het coronavirus, onze wereld is veranderd. Dit leidt tot risico’s en uitdagingen die we voorheen niet of minder gewend waren. Organisaties treffen maatregelen en zijn onderweg (terug) naar een veilige werkomgeving. Doen we dat op een verantwoorde wijze en investeren we ook in veilig gedrag van medewerkers en gasten? Op woensdag 15 juli 2020 organiseerde Trigion het webinar Sociale Veiligheid & Veilig Gedrag. Onmisbaar voor alle professionals die zich bezig houden met veiligheidsvraagstukken.

Bekijk hier het webinar.

Een rood vlak met daarin getekende poppetjes met de titel Webinar: Sociale veiligheid en veilig gedrag.

Onderwerpen in het webinar

In het webinar wordt een koppeling gelegd tussen de veiligheidsketen en veilig gedrag binnen een organisatie. In het webinar wordt aandacht besteed aan…

  • social distancing en de impact op een beveiligingsorganisatie
  • veiligheid creëren als integraal proces, met aandachtspunten en tips
  • achtergronden, oplossingen en tips rond sociale veiligheid en veilig gedrag
  • motivatie, capaciteit en gelegenheid als basis voor gedrag
  • organisatorische, technische en menselijke opties voor gedragsverandering

Voorafgaand en tijdens het webinar is voldoende ruimte voor inbreng van specifieke onderwerpen door deelnemers.

Wouter Kurpershoek

Gespreksleider Wouter Kurpershoek is al meer dan 25 jaar een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Hij stond als verslaggever voor de publieke omroep vooraan bij vrijwel alle crises in binnen- en buitenland.

Elke Weijkamp

Gedragswetenschapper Elke Weijkamp ondersteunt organisaties in het onderzoeken en doorvoeren van (cyber) veilig en integer gedrag. Zij ziet dat het gedrag van de mens een essentiële factor vormt in het borgen van een veilige werkomgeving waar (informatie) beveiliging en integer gedrag centraal staan.

Mari van Dorst

Veiligheidsexpert Mari van Dorst heeft ruime ervaring in beveiliging, crowd control en crowd management rond evenementen. Deze lessen trekt hij door naar het bedrijfsleven.

Neem contact met ons op Vragen over sociale veiligheid en veilig gedrag?