Vertrouwen is belangrijk: 'Samen werken aan een continu betere dienstverlening'

Zorg

Gom Zorg en Sherpa, een samenwerking die dit jaar haar lustrum viert en die ook nog eens verlengd wordt. Dat klinkt als een smetteloos partnerschap. “Het verlengen van de samenwerking was echter niet vanzelfsprekend”, vertelt Astrid Jeurissen, teamleider Facilitaire Services van Sherpa. “Samenwerken vraagt om luisteren en aanpassen, Gom heeft zich ondanks de obstakels kunnen bewijzen. We hebben vertrouwen in Gom, daarom hebben we weer getekend.”

Rianne Koridon, klantmanager bij Gom Zorg, is het eens met Jeurissen: “De samenwerking met Sherpa vroeg veel aandacht. We hebben allebei stappen gemaakt. Telkens maken we weer vervolgstappen, dat is fijn.” En dat leidde tot contractverlenging. Ook werden er enkele afspraken gewijzigd ter verbetering van de samenwerking. Koridon: “Bijvoorbeeld over de manier van tariefvorming. Dat is voor beide partijen transparanter.”

Twee dames staand op een grasveld kijken lachend in de lens

Astrid Jeurissen, teamleider Facilitaire Services van Sherpa en Rianne Koridon, klantmanager Gom Zorg


 

Maatschappelijk belang

Gom Zorg regelt voor Sherpa de schoonmaak van de 65 woningen en dagbestedingslocaties van de geestelijke gehandicaptenzorg in Baarn, Gooi & Vechtstreek en omstreken. Ook opleverings- en eindschoonmaak, invallen voor medewerkers van Sherpa en specialistische reiniging vallen onder dit dienstverband. Koridon: “Rondlopen over locaties van Sherpa is indrukwekkend. Het zijn uitgebreide terreinen met groot maatschappelijk belang. Het voelt prettig om bij te dragen aan een schone woon- en werkomgeving voor de cliënten.”

Dat is niet altijd even makkelijk. “De klus bij Sherpa is pittig. De vervuiling is soms erg groot bij dit soort locaties. Dat vraagt om een andere houding dan gebruikelijk” vertelt Koridon. “Ook wat betreft de omgang met cliënten is de schoonmaak bij Sherpa niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt goede begeleiding om om te kunnen gaan met mensen met een beperking en bijbehorende vervuiling.”

 

Wederzijds voordeel

Jeurissen bevestigt dat Sherpa een uitdagende opdrachtgever is voor Gom Zorg. “Maar Gom heeft laten zien dat ze het kan. Onder meer in de coronatijd heeft Gom bij ons voor vertrouwen gezorgd. Toen lag bij kantoren en hotels het werk natuurlijk volledig stil, terwijl het bij Sherpa extra druk was. Door haar specialisme had Gom Zorg al heel snel coronarichtlijnen opgesteld voor de schoonmaak, bijvoorbeeld rond persoonlijke beschermingsmaterialen. Dat was voor ons erg voordelig” legt Jeurissen uit. “Ook invalwerkzaamheden vanuit Gom verloopt effectief, doordat de Gom medewerkers uitstekend op de hoogte zijn van onze protocollen.”

Koridon vult aan: “Die bijzondere omstandigheden bij Sherpa zorgen ook voor mooie initiatieven. Onze werknemers krijgen steeds meer een band met de cliënten. Af en toe doen we wat extra’s met ze, zoals het organiseren van een cursus schoonmaken. Dat vinden ze erg leuk.”

 

Uitdaging

Beide dames zijn het eens over de uitdaging waar de samenwerking de komende tijd voor staat. Samen gaan ze zich inzetten voor verdere verbetering van de resultaten van de onafhankelijke meetcontroles van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR). Koridon: “De uitkomsten vragen aandacht en beide partijen hebben daar een aandeel in. Om dat te verbeteren, gaan we zorgmanagers en -ondersteuners uitnodigen van locaties die wel voldoende scoren op de controles, om met ze in gesprek te gaan over hoe zij het doen.” Bij een gezamenlijke doelstelling als deze hebben zowel Sherpa als Gom Zorg profijt. Koridon: “Zo kweken we meer begrip bij beide partijen. Het biedt ruimte voor erkenning, dialoog en vertrouwen.” Jeurissen vult aan: “Weten wat je van elkaar kunt verwachten, is heel belangrijk.” Met deze uitdaging kijkt ze uit naar de toekomst. “Gom heeft zich na een weerbarstige start duidelijk ingezet om de samenwerking verder op niveau te krijgen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.” Koridon: “Het team van Sherpa is stabiel en de communicatie verloopt prettig. De band wordt steeds beter.”