Veiligheidsrisico’s is logistiek speerpunt in veiligheidsbeleid Gom

Je medewerkers een veilige werkomgeving bieden, is wettelijk verplicht. Maar voor Gom is het een vanzelfsprekend onderdeel van een duurzaam medewerkersbeleid. Veiligheid heeft in elke sector een andere dynamiek. Voor onze dienstverlening in logistiek hebben we specifiek voor die sector de veiligheidsregels nog eens extra aangescherpt. Elk kwartaal staat een van de tien veiligheidsregels centraal. Dit kwartaal is dat de ergonomische werkhouding.

Distributiecentra en warehouses zijn omgevingen waar veiligheid extra aandacht vraagt. Natuurlijk, in een kantoorgebouw zijn er ook risico’s. Maar niet dat er een heftruck met volle pallet op topsnelheid (16 km/u) achter je langs suist. Dat is dan nog maar één van de risico’s waar je als schoonmaker alert op moet zijn. De hectisch en dynamische omgeving met hoge personele bezetting vraagt om extra zorg en aandacht op veiligheid.

Veiligheidsprogramma 10x Bewust Veilig

10x Bewust Veilig

Daarom bestaat er een Gom-breed veiligheidsprogramma: 10x Bewust Veilig. Het is een programma dat we uitrollen met eigen accenten per sector. Voorbeelden van die regels zijn ‘ik ga uitgerust en helder aan het werk’, ‘ ik ken de veiligheidsregels van de werklocatie’ en ‘ik houd mijn werkplek schoon en opgeruimd’.

Om medewerkers bewust te maken van het belang van die regels, krijgt elke regel een kwartaal lang extra aandacht. Voor opdrachtgevers in de logistiek is dat in het tweede kwartaal ‘ik pas de juiste ergonomische werkhouding toe’.

Klachten aan het bewegingsapparaat

Het is een regel die vanzelfsprekend lijkt, maar de werkelijkheid is anders. Van alle klachten die verzuim veroorzaken, scoren klachten aan het bewegingsapparaat het hoogst. Anders gezegd, pijnlijke gewrichten, spieren, pezen of botten ontstaan door een blessure, verkeerde houding of overbelasting. Niet verwonderlijk: de vele hulpmiddelen ten spijt is schoonmaken nog altijd een fysieke activiteit. Met een schoonmaakpopulatie die langzaam maar zeker ouder wordt, krijgt duurzame inzetbaarheid steeds meer aandacht. Medewerkers goed voorlichten over een betere houding is daar een onderdeel van.

Alternatieven zoeken voor zware taken

Ergonomie wordt vanuit alle kanten belicht. Dat doen we bij Gom ook aan de hand van gesprekken met medewerkers en klanten. Niet alleen om ze alert te maken op risico’s van een verkeerde houding, ook om alternatieve oplossingen te zoeken om fysiek zware taken uit de weg te gaan. In de praktijk kun je daar goede oplossingen voor bieden, zeker in samenwerking met de klant.

 

Concrete oplossingen

Die gesprekken hebben al concrete oplossingen opgeleverd. Een voorbeeld: bij een klant in de logistiek stonden grote afvalbakken in kantinelocaties. Door de bakken te vervangen door kleinere, is het gewicht van een volle zak een heel stuk minder.  Ook kan het al schelen om bepaald soort afval niet langer meer in een afvalzak achter te laten. Koffiedrab bijvoorbeeld is een beruchte soort dat door het hoge gehalte aan water een zak onnodig zwaar maakt.

In overleg met de betrokken cateraar is daar nu een alternatief voor gevonden. En nog een maatregel: bij een van onze klanten moet de volle zak op een hoogte van 1,50 meter in de container worden gegooid. Dat is eerder een fitnessoefening dan een handeling die schoonmakers enkele malen per dag zouden moeten uitvoeren. Daarom is daar een klein onderzoek gestart naar een meer ergonomische hoogte.

een medewerker van Gom Logistiek zit op een schrobzuigmachine en schrobt de vloer in de bedrijfshal

Nog steviger borgen

Bij een focus op een regel per kwartaal blijft het overigens niet. Gom is er veel aan gelegen om het veiligheidsbeleid ook op andere manieren stevig in de organisatie te borgen. Niet alleen voor logistieke opdrachtgevers, ook bij alle andere business units. Daarvoor wordt momenteel de aanstelling van veiligheidskundigen in de operatie voorbereid. Ook werken we met veiligheidsambassadeurs die als een soort ‘influencers’ collega’s op risico’s wijzen. Opdrachtgevers omarmen deze initiatieven en gebruiken dit momenteel ook voor hun eigen medewerkers en medewerkers van andere leveranciers.

Wordt vervolgd, want aandacht voor veiligheid stopt nooit. In ieder geval niet bij Gom, en zeker niet in de logistiek!