Unieke samenwerking Gom Onderwijs en Hanzehogeschool: win-win-winsituatie

Onderwijs

Wat doe je als alle technische metingen goed zijn, maar gebruikers toch nog soms een andere beleving hebben van de kwaliteit van de schoonmaak? De Hanzehogeschool stond voor deze uitdaging en vroeg vaste schoonmaakpartner Gom een belevingsmeting te ontwikkelen voor de belevings-KPI. Dit deed Gom Onderwijs, maar niet alléén. “Wij zien Gom als een verlengstuk van onze organisatie en dus hebben we dit gezamenlijk opgepakt”, zegt Marc ter Steeg, leveranciersmanager van de Hanzehogeschool. “Samen kom je tot betere resultaten.” En dat kwamen ze zeker. Mieke Sprinkhuizen, branchemanager innovatie bij Gom, licht het unieke proces toe dat leidde tot een nieuwe tool.

 

Onderwijsverbeteringen

Het is zeker niet voor het eerst dat de technische kwaliteit en de belevingskwaliteit van schoonmaak niet altijd overeenkomen. Beleving is immers subjectief; iedereen heeft een andere persoonlijke verwachting en beleving van schoon. “Daarom wilde de Hanzehogeschool ook nadrukkelijk een KPI op beleving afspreken”, zegt Sprinkhuizen. “Hanzehogeschool maakte de vraag onderdeel van de schoonmaakaanbesteding van 2020, die ons wederom gegund werd.” Gom Onderwijs is al jarenlang de vaste schoonmaakpartner van de Hanzehogeschool en Gom Onderwijs is daarnaast zeer nauw betrokken bij de opleiding Facility Management (FM) van de hogeschool. Sprinkhuizen: “Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in de schoonmaak van onderwijsinstellingen, maar zetten ons ook op diverse andere manieren in voor onderwijsverbeteringen. Dat doen we bijvoorbeeld met ons programma Facilitating Careers. Zo begeleiden we bij de Hanzehogeschool stagiairs en ondersteunen we studenten bij praktijkonderzoek. Logisch dat we ook nu als eerste de mogelijkheid verkenden voor het inzetten van (oud)studenten.”

Een luchtfoto van Hanzehogeschool met een opkomende zon op de achtergrond

Foto gemaakt door Harmen van der Vaart

- Foto gemaakt door Harmen van der Vaart -

Grote verbondenheid

Als hechte samenwerkingspartners pakten Gom Onderwijs en de Hanzehogeschool de verbetering van de kwaliteit van schoonbeleving collectief op en wezen een gezamenlijke projectleider aan. Dit werd Eveline de Beer, oud-studente FM van de Hanzehogeschool. “Eveline had juist haar afstudeeronderzoek naar het ‘meten en managen van schoonbeleving onder studenten van de Hanzehogeschool’ afgerond en was daarmee de ideale kandidaat”, zegt Sprinkhuizen. De Beer kwam in dienst van de hogeschool en werd mede begeleid door mensen van Gom; de perfecte combinatie van onderzoek, praktijk en beleid. Het project werd verder gedragen door een gezamenlijke stuur- en projectgroep met vertegenwoordigers van zowel Hanzehogeschool als Gom op verschillende niveaus. “Locatiemanagers, contractmanager, rayonleiders en operationeel managers zaten allen samen om tafel waardoor er grote verbondenheid ontstond.”

Enthousiasme en draagvlak

de toren van het Zernikecampus van Hanzehogeschool

Uiteindelijk zette het team in zes maanden een geweldige gezamenlijke prestatie neer: een belevingstool als sturingsmechanisme om meer uit schoonmaakcontracten te halen. Althans, zo luidt de functionele beschrijving. Volgens Sprinkhuizen heeft de samenwerking veel meer opgeleverd zoals inzicht, werkervaring en een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs. “Inmiddels zijn we de pilotfase voorbij”, zegt Sprinkhuizen.

“Na veel gesprekken met gebruikers van de Hanzehogeschool, meten en onderzoeken, worden nu alleen de interventies nog getoetst en zijn we gestart met de implementatie van de belevingstool.” Manager Uitvoering (Operations) Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool, Inge Saelen, zegt daarover: “Omdat twee van mijn locatiemanagers direct betrokken waren bij de ontwikkeling van de tool, was er al ontzettend veel draagvlak en enthousiasme om de tool in te zetten. Zij hebben nu namelijk iets in handen waarmee zij gericht het gesprek met hun klanten kunnen aangaan.”

- Foto gemaakt door Harmen van der Vaart -

Schoolvoorbeeld van strategisch partnerschap

Als branchemanager innovatie staat Sprinkhuizen dagelijks aan de wieg van nieuwe tools en werkmethodes, wat maakt dit project zo bijzonder? “Het is een schoolvoorbeeld van strategisch partnerschap. Een samenwerking waarin belangen versmelten en waarvan alle betrokkenen profiteren; een win-win-winsituatie.” Dat vindt ook leveranciersmanager bij de Hanzehogeschool, Marc ter Steeg: “Als Hanzehogeschool zijnde hebben we zelf ook invloed op de resultaten van de schoonmaakbeleving. Door dit aan te pakken in partnerschap komen we tot betere resultaten met elkaar.” Afsluitend wil Sprinkhuizen nogmaals benadrukken hoe waardevol de samenwerking met Hanze is. “Dit project heeft ons partnerschap met de Hanzehogeschool enorm versterkt en heeft ons ook nog eens een tool gegeven die we verder kunnen inzetten. Maar, het is vooral een schoolvoorbeeld van strategisch partnerschap waarin gezamenlijk waarde creëren, aanvullend op de schoonmaak, centraal staat.” 

We vertellen je graag meer over Facilitating Careers

een drietal vrouwelijke studenten zitten aan tafel te studeren en kijken naar de schoonmaakmedewerker van Gom die ze aanspreekt

Lees meer over Facilitating Careers of neem contact op om de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling te bespreken.

 

Neem contact met ons op