TU Delft verlengt contract met Gom: ‘Groot compliment voor flexibiliteit’

Onderwijs

Business as usual was het niet de afgelopen tijd op de TU Delft, met af en toe slechts eentiende deel van het aantal bezoekers per dag. Corona leidde tot een compleet ander schoonmaakprogramma. Maar de Delftse universiteit steekt de tevredenheid over Gom Onderwijs niet onder stoelen of banken. ‘We hebben samen bijna alle doelstellingen van het vorige contract behaald, ondanks de uitdagingen in coronatijd’, zegt procescoördinator services Michel Nederlof. In coronatijd leverden schoonmakers nog een extra bijdrage door zich flexibel op te stellen. Het is reden om de volgende stap te zetten in de relatie. Speerpunten in het nieuwe contract: partner excellence en nog meer inzetten op duurzaamheid en innovatie.

Er staan in de middagpauze af en toe weer rijen bij de foodtrucks op de campus. ‘Ja, de studenten komen weer meer terug op de campus. Maar de bezetting is nog altijd laag: vier-, vijfduizend mensen op een dag, studenten en medewerkers. Normaal hebben we een bezetting van dertigduizend per dag, in de slechtste periode waren het er minder dan drieduizend’, constateert Nederlof.

Extra hygiëne

Het was reden voor de Technische Universiteit Delft om in samenwerking met Gom Onderwijs het schoonmaakprogramma drastisch om te gooien. ‘De focus werd verlegd naar extra hygiëne op de campus. We wilden geen enkel risico nemen. Met de schoonmaak hebben we ingezet op extra desinfectierondes van contactoppervlakken. In de reguliere werkzaamheden hebben we afgeschaald, waardoor er ruimte kwam voor extra hygiëne en andere taken. We hebben in goede harmonie afgesproken: geen extra kosten voor de extra werkzaamheden, maar we zorgen wel dat er werk blijft voor alle schoonmaakmedewerkers.’

9 medewerkers van Gom Onderwijs staan voor de grote letters TU Delft op het campusterrein en steken hun duim omhoog

Absoluut compliment

De nieuwe manier van werken was een rigoureuze omwenteling. ‘Ja, dat was veel schakelen’, zegt Nederlof. ‘Er was een behoorlijk strak ritme. We hadden een redelijk vast dagprogramma. Nu was het: kijk goed naar de situatie en speel daar op in. Maar de schoonmakers hebben zich zeer flexibel opgesteld. Ik moet hen daar een absoluut compliment voor geven.’ Ook Maikel Straatman, Gom campusmanager op de TU Delft, spreekt zijn waardering uit over zijn collega’s: ‘Er staat een topteam in Delft. Onze schoonmaakmedewerkers en leidinggevende leveren een geweldige prestatie. Zeker in de laatste anderhalf jaar is dat iets om een beetje extra trots op te zijn. De verlenging van het contract met de TU Delft hebben zij absoluut verdiend.’

 

Nieuwe campusmanager

De TU Delft was de eerste onderwijsinstelling waar Gom Onderwijs – met succes – campusmanagement introduceerde. Bijna een jaar geleden trad  Maikel Straatman aan als nieuwe campusmanager. Straatman, niet onbekend met zijn nieuwe werkomgeving: ‘In mijn eerste weken als trainee bij Facilicom Group ben ik al eens op de TU Delft geweest en maakte ik kennis met Michel. Toen ik startte in mijn nieuwe rol, merkte ik dat we vanaf het begin een klik hadden. We zijn allebei jong, gedreven en ambitieus. Een bijzondere situatie was het wel. Vorig jaar augustus diende de tweede coronapiek zich aan. Campusmanager Lars Tubben maakte toen de overstap naar een andere business unit van Gom. In die tijd kwam ik binnen. In alles wat bestond is er wel iets aangepast. Het vereiste een heel nieuwe manier van schoonmaken. Het was bepaald niet één op één overnemen en ga je gang maar. Qua verhouding en manier van werken is er echter niet veel veranderd voor Michel.’

Nederlof: ‘De wisseling van de wacht is goed verlopen. Lars heeft een groot aandeel gehad in de verbetering van de schoonmaak. Dat is een andere start dan Maikel heeft gehad. Hij kwam in een ander vaarwater binnen. Je bent meer aan het zorgen dat het goed gaat en de kwaliteit behouden blijft. De kennis en de ervaring die Maikel meebracht heeft zeker meegeholpen.’

 

Doelstellingen behaald

Inmiddels ligt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Nederlof: ‘We hebben met elkaar het vorige contract geëvalueerd en goed gekeken naar de doelstellingen die we hadden: de kwaliteit van schoonmaak, de tevredenheid van de mensen; niet alleen die van de TU-medewerkers maar ook die van de schoonmakers. Die doelstellingen hebben we grotendeels behaald, en dat in tijden van Corona. Dat is de reden dat we verlengen. We zien dat er nog kansen liggen. Duurzaamheid is er één van, innovatie is een andere kans. Op alle vlakken - operationeel, tactisch en strategisch - zijn we daarover in gesprek. Samen werken we aan partner excellence’

5 personen staan op het podium van een collegezaal van de TU Delft; 2 mannen geven elkaar een boks

Van links naar rechts zie je : Michel Jonkhof (operationeel manager Gom), Maikel Straatman (campusmanager Gom), Michel Nederlof (procescoördinator services TU Delft), Franka Willeme (rayonleidster Gom) en Paul Heerschap (Procesmedewerker Services TU Delft)

GreenTU Delft

De eerste resultaten zijn er al, constateert Straatman. ‘We versterken onze samenwerking de komende jaren door intensiever aansluiting te maken op het onderwijs. Bijvoorbeeld met GreenTU Delft. Een organisatie van studenten - afkomstig van allerlei faculteiten op de campus - die de connectie zoekt met onderzoekers, docenten en leveranciers op de campus om de prestatie van de universiteit op gebied van duurzaamheid te verbeteren. Welke praktijkvoorbeelden komen wij tegen en wat kunnen studenten voor ons betekenen? Daarin bundelen we de krachten.’

Ook het sociale aspect - dat al hoog genoteerd staat op de TU - krijgt een extra impuls. Straatman: ‘We starten met praktijkleren, samen met Buitengewoon van Facilicom Group en Werkse! dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Twee weken terug zijn de eerste vier kandidaten al gestart op de TU. Ze krijgen on the job coaching van de objectleiding, ze krijgen een buddy op de werkvloer en een jobcoach vanuit Werkse!’

 

Smart buildings

Ook innovatie staat op de wensenlijst van de TU Delft. Straatman: ‘We zijn in gesprek met de verantwoordelijke partner voor gebouwbeheer op de TU Delft om gezamenlijk een project met smart buildings op te zetten. Welke data kunnen we nu al ontsluiten vanuit de gebouwen? En hoe richten wij daar onze organisatie op in? Dat is vrij uniek in de schoonmaakbranche. Iedereen zegt wel daarop te kunnen acteren, maar niemand is er nog echt klaar voor. Een deel daarvan doen we nu al.’

 

‘Vertrouwen in elkaar’

Nederlof: ‘Gom Onderwijs is daar heel sterk in. Maikel is snel in het oppakken van dit soort acties. We zijn een universiteit waar innovatie ons dagelijks werk is. We zijn als het ware één groot lab waar constant nieuwe dingen ontstaan. Om die reden willen we ook dat Gom Onderwijs blijft innoveren. En niet alleen zelf die stap zetten, maar ook aan ons vragen: als we dit doen, kunnen we dan op jullie rekenen? Het is een samenwerking. Onze relatie is transparant. We hebben vertrouwen in elkaar.’