Trigion Brand- en beveiligingstechniek verkoopt Trigion Safety Opleidingen

Per 28 juni 2022 neemt IVM (Instituut voor Veiligheid & Milieu BV) alle activiteiten van Trigion Safety Opleidingen (TSO) over. De collega’s binnen TSO zijn hierover vanmiddag geïnformeerd.

Over TSO

TSO biedt een breed pakket aan training en advies op het gebied van (brand-)veiligheid. Vanuit de locatie in Woerden bedient zij landelijk opdrachtgevers en heeft daarbij een sterke focus op de Randstad. Kenmerkend is het mobiele concept waarbij trainingen op locatie van opdrachtgevers worden verzorgd. De markt waarin TSO actief kenmerkt zich door consolidatieslagen waardoor deze bedrijven in staat veel concurrerender te zijn dan TSO. Omdat daarbij de opleidingsbranche geen onderdeel is van de core business van Facilicom, is besloten TSO te verkopen aan een externe partij. Expliciet is gekeken of deze aansluit bij de cultuur van dit bedrijfsonderdeel. Uiteindelijk is één potentiële koper overgebleven, te weten IVM (Instituut voor Veiligheid en Milieu).

Afgelopen maanden hebben TBBT en IVM (Instituut voor Veiligheid & Milieu) gesprekken gevoerd met betrekking tot de overdracht van de TSO-activiteiten (trainingen en consultancy). De overdracht (verkoop) van activiteiten zijn d.d. 27 juni 2022 geëffectueerd. Uiteraard zijn de collega’s van TSO hierin geïnformeerd.

‘Reden voor de overdracht van deze activiteit is dat de TSO-activiteiten niet gerelateerd zijn aan de elektrotechnische beveiligingstechniek qua markt waarin TBBT zich de komende jaren gaat focussen’ aldus Youri Aerts, directeur van TBBT. Het training & consultancy specialisme vraagt andere aandacht dan de aandacht die past bij de nieuwe strategie van Trigion Brand- en Beveiligingstechniek.’

Over IVM

Met deze overname verankerd IVM haar activiteiten in de Randstad en versterkt haar landelijke beschikbaarheid aan adviesdiensten en veiligheidstrainingen. IVM is specialist in arbeidsveiligheid, bedrijfshulpverlening en crisismanagement voor bedrijfsleven, industrie en overheid. Meer dan 100 professionals in vast dienstverband en een uitgebreid netwerk van freelance medewerkers staan samen garant voor een altijd passend aanbod. “Wij maken werk veilig”, luidt de slogan. Dit doet IVM door het verzorgen van trainingen en advies, het verhuren van veiligheidspersoneel en –apparatuur en de inzet van interim veiligheidsmanagement.

Digitale simulatie en gamification technieken

IVM staat voor praktijkgericht trainen en maakt trainingen effectief en efficiënt door taakgericht trainen, aansluitend bij de werkprocessen van het bedrijf. Dat doet IVM door klassikale trainingen aangevuld met een sterk online leeraanbod. Met de overname beschikt IVM over een interessante aanvulling op de praktijk trainingscentra: een mobiele trainingsunit waarin deelnemers op de eigen locatie trainen met behulp van digitale simulatie en gamification technieken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor maatwerk en diversificatie in scenariogericht oefenen. Daarbij is het een duurzame oplossing ten opzicht van traditionele brandoefening. Komende periode werken we samen aan verdere uitbreiding van techniek, visualisatie en inzetscenario’s.

Samen werken, samen sterker

Door de overname van TSO is IVM nu ook sterk vertegenwoordigd in het Westen en midden van het land en tegelijk een van de grootste en meest complete veiligheidsdienstverleners.

Marius Veenvliet: 'Deze overname past binnen onze groeistrategie. Doordat we TSO hebben kunnen toevoegen aan ons bedrijf worden we voor onze een klanten nog meer een one-stop-shop voor arbeidsveiligheidstrainingen, advies en veiligheidspersoneel in het hele land.'

Voor klanten leidt de overname tot een sterkere landelijke beschikbaarheid. De samenvoeging draagt bij aan een completer aanbod en nog meer flexibiliteit in planning en locatiekeuze. Samen met TSO krijgt IVM nog meer innovatieve slagkracht. Gezamenlijk wordt ernaar uit gekeken om samen door te ontwikkelen in innovatieve trainingstechnieken.

De diensten van TSO worden, onder naam van IVM, door het vertrouwde team voortgezet vanuit de bestaande locatie in Woerden. Trainingen gaan door zoals gepland met de vertrouwde gezichten en adviesdiensten worden gecontinueerd. Komende periode gaan we in gesprek met de opdrachtgevers om ambities en wensen verder in kaart te brengen.