Smart Building Estafette gefinished

Vrijdag 21 juni vond de afsluiting van de Facilicom Smart Building Estafette plaats. We kijken terug op een leerzaam en verbindend evenement (én experiment) met een waardevol eindresultaat. In de komende maanden zal er namelijk worden geïnvesteerd in het verder uitbouwen van een concreet product op het gebied van Smart Building en Big Data.

Dit product betreft een platform waarmee we in staat zijn datastromen uit uiteenlopende systemen en bronnen te kunnen koppelen tot bruikbare informatie voor onze klanten op het gebied van gebouw en dienstverlening, maar ook met betrekking tot de primaire processen van onze klanten om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van onze klanten.

Smart Building Estafette.
Smart Building Estafette - Data driven

Uit de marktanalyse die we hebben gemaakt, kwam duidelijk naar voren dat er sector overstijgend een aantal thema’s zijn waar deze oplossing een belangrijke bijdrage aan kan leveren. We zien dat belangrijke resources steeds minder worden, zoals grondstoffen en arbeidscapaciteit, terwijl de hoeveelheid data toeneemt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid én uitdaging om verspilling op deze gebieden te minimaliseren en zijn van mening dat een dergelijk platform hier een voorname bijdrage aan kan leveren.

Smart Building Estafette - Vernieuwend organiseren.

Als basis voor dit platform gebruiken we een door Facilicom reeds ontwikkeld prototype voortkomend uit energiemanagement en gebouwautomatisering. Tijdens de estafette hebben we ervaren hoeveel kennis en expertise we al in huis hebben vanuit alle verschillende afdelingen binnen Facilicom Solutions en wat er eigenlijk al ontwikkeld en uitgedacht is. De komende periode gaat een projectteam aan de slag om dit prototype verder te ontwikkelen.

Gerelateerd bericht
12-06-2019 'Vooraankondiging Smart Building Estafette'

Geïnteresseerd of zelf een casus over smart building of big data?

Neem contact op - met Breijer