Skiptracing: vind de onvindbare

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 400.000 personen waarvan niet duidelijk is waar zij verblijven. Deze personen zijn niet of moeilijk traceerbaar. Bijvoorbeeld na een woningontruiming. Deze groep wordt opgenomen in de Basisadministratie personen als Vertrokken Onbekend Waarheen (V.O.W.).

Een scan van een vingerafdruk

Wanneer onduidelijk is waar een persoon zich bevindt en er geen relevante contactgegevens bekend zijn, is het zeer lastig om tot een positief incassoresultaat te komen. Hiervoor is informatie over de persoon nodig. Het achterhalen van deze informatie is niet eenvoudig en erg arbeidsintensief, wat vraagt om een specialistische aanpak.

Wat houdt skiptracing in

Skip heeft betrekking op de persoon die we zoeken en tracing op het proces hoe we de persoon weten te vinden. De informatie uit de gerechtsdeurwaarders database combineren we met openbare data en andere data van derden. Na uitgebreid onderzoek vinden we ruim 70% van de debiteuren. De uitkomsten worden vastgelegd in een rapportage, waarna de kansen op een positief incassoresultaat enorm worden vergroot.

Soms is een aanvullend onderzoek nodig en dan worden de rechercheurs van Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld. Uiteraard worden alle werkzaamheden uitgevoerd conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de gerechtsdeurwaarderswet.

De stappen in het proces:

  1. Analyseren van de beschikbare data van de woningcorporatie
  2. Toevoegen van de beschikbare data van de Gerechtsdeurwaarder
  3. Deskresearch: zoektocht naar de debiteur
  4. Openbare registers raadplegen, zoals KvK, Kadaster
  5. Optioneel: onderzoek op locatie door de deurwaarder
  6. Indien nodig: internationale data toevoegen
  7. Optioneel: onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche
  8. En nadat we de persoon hebben gevonden: Communiceren met de debiteur
  9. Incasseren

Deze bijdrage van Jan van Doorn van GGN (partner van Hoffmann) verscheenĀ in de Hoffmann Tips Special - Woningcorporaties.