Schoonmaak bij Albeda leidt inmiddels tot hechte samenwerking met Facilicom Group

Onderwijs

Het begon twintig jaar terug met een standaard schoonmaakcontract, de samenwerking tussen Albeda en Gom Onderwijs. Vervolgens ging Gom ook op onderwijsgebied participeren bij de Rotterdamse mbo-instelling met 28 locaties, goed voor ruim twintigduizend studenten. Inmiddels kent Albeda een hechte samenwerking met Facilicom Group. Breijer kwam er dit jaar bij voor elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud, in 2019 was Trigion al aangeschoven voor beveiliging. Facilicom Solutions wordt weer betrokken bij vragen over huisvesting. ‘We zoeken bewust de kracht van samenwerking op diverse fronten. De warme band met elkaar is van meerwaarde’, constateert manager facilitair bedrijf Arno Schepen van Albeda College.

Al in 2014 wisten de twee partijen elkaar te vinden buiten het schoonmaakcontract om. Albeda en Gom werden de motor achter hybride onderwijs, waarbij studenten ervaring opdoen in de praktijk. Het initiatief leidde in 2015 tot de oprichting van een minibedrijf voor studenten binnen Gom: YoungFlex. Binnen de contouren van een echt schoonmaakbedrijf vervullen derdejaars studenten Facilitaire Dienstverlening managementfuncties. Ook voor leerlingen met een basisberoepsopleiding (niveau 2) kwamen er opleidingen in de praktijk.

Techniekopleiding voor meisjes

‘Het is belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op het werkveld. We krijgen regelmatig de vraag vanuit het bedrijfsleven of we studenten voor hen hebben. Nu ook Breijer en Trigion gaan samenwerken met Albeda, ontstaan weer nieuwe mogelijkheden’, zegt adviseur stafdienst onderwijs en kwaliteit Alie van der Bij van Albeda. Unieke mogelijkheden zelfs in onderwijsland: een techniekklas voor meisjes, onder regie van Breijer.

 

‘Het bedrijf loopt er tegenaan dat monteurs niet altijd worden binnengelaten bij vrouwen die alleen thuis zijn. Waarschijnlijk worden vrouwelijke monteurs wel binnengelaten. Daar zouden we een techniekklas voor kunnen organiseren. Dan gaan ze één dag in de week naar school en de andere dagen bij Breijer aan de slag.’

Hospitalityopleidingen

Ook de komst van Trigion biedt perspectief voor onderwijsparticipatie. ‘Daar proberen we een samenwerking mee op te zetten op het gebied van hospitalityopleidingen. Rotterdam The Hague Airport College is onder meer voor de opleiding luchthavenbeveiliging heel geïnteresseerd om studenten ervaring te laten opdoen in de praktijk.’ Een andere opleiding die op de plank ligt, is die voor leidinggevende medewerkers in de schoonmaak. ‘Objectleiders groeien vaak door. Ze hebben dan best wel wat mensen onder zich. Daar komen andere vaardigheden bij kijken. Samen kijken we of we daar een opleiding op niveau 3 of 4 voor kunnen ontwikkelen.’

Facilicom Solutions

Met de hergunning komt ook Facilicom Solutions in beeld bij Albeda. Facilitair manager Arno Schepen: ‘Wij willen graag dat Facilicom Solutions de facilitaire kennis die zij hebben met ons gaan delen. Dan denken we aan thema’s als klantmanagement, in de vorm van een servicedesk. Duurzaamheid is een ander thema: wat gebeurt er nu in de markt? En het derde onderwerp is ruimtegebruik. Facilicom Solutions kan meedenken met onze huisvestingsopgave. Albeda heeft namelijk een tienjarenplan ontwikkeld om de huisvesting te verbeteren en alle extra kennis hierbij is welkom.’

Schoonmaakmedewerkers aan het werk op locatie Rosestraat

Schoonmaakmedewerkers aan het werk op locatie Rosestraat

Kracht van de samenwerkingen

Met Gom, Breijer, Trigion en Facilicom Solutions is de band met Albeda nog nauwer geworden. Schepen: ‘Je ziet nu duidelijk de kracht van de samenwerking op de diverse fronten. We werken weliswaar niet vanuit één contract, maar de lijntjes komen natuurlijk wel bij elkaar. Dat werkt heel prettig. Ook omdat die lijnen heel kort zijn. Als er een keer een escalatie is, weet je met wie je snel kunt schakelen.’

100% resultaatgericht

En de schoonmaak waar het vijftien jaar terug allemaal mee begonnen is, hoe zit het daarmee? In die jaren heeft de samenwerking een forse evolutie doorgemaakt, constateert contractmanager Rien van Sprundel. ‘We zijn inmiddels overgegaan van een hybride contract met inspanningsgerichte en resultaatgerichte schoonmaak naar 100% resultaatgericht. In de kantoren werken we al met dagschoonmaak. Daarvoor hebben we in de vorige contractperiode al een pilot gedraaid. Schoonmakers beginnen niet meer om zes uur maar om zeven uur en doen dan eerst de ruimten die het onderwijs nodig heeft.’

 

Ook het resultaatgericht vloeronderhoud komt nu voor rekening van Gom Onderwijs. Van Sprundel: ‘We hebben gezegd: jullie hebben de expertise om ervoor te zorgen dat onze vloeren er goed uitzien. Het grote voordeel is dat je niet meer aan die pieken in vakantieperioden vastzit, maar het hele jaar door slim kunt omgaan met vloeronderhoud.’

Mieke Sprinkhuizen (Gom), Rien van Sprundel en Bertho Rombout (beiden van Albeda) kijken uit naar de verdere continuering van de samenwerking.

Mieke Sprinkhuizen (Gom), Rien van Sprundel en Bertho Rombout (beiden van Albeda) kijken uit naar de verdere continuering van de samenwerking.

Transitiemanager

Elke dag zijn rond de zeventig Gom-medewerkers actief op de Albeda-locaties. Om routine na zoveel jaar te voorkomen, heeft Gom voor een rigoureuze maatregel besloten. Transitiemanager Michiel Kooijman is aangesteld om het nieuwe contract te begeleiden, alsof het om een nieuwe opdrachtgever gaat.Niet dat er zicht is op ‘slijtage’ in de kwaliteitsmetingen, ziet Van Sprundel. ‘De technische kwaliteit is over het algemeen goed. Waar we in de vorige contractperiode wel meer op ingestoken hebben is de belevingskwaliteit. Wat vinden gebruikers nu van de schoonmaak? Daar gaan we in de toekomst meer naar toe: een mengvorm van technisch en belevingsgericht meten. Om die reden loopt op onze grootste locatie al een facility host. Het is een heel verschil of je een schoonmaker ziet rondlopen of dat hij of zij achter de schermen werkt.’

 

Als contractmanager is hij ingenomen met de steeds verdergaande samenwerking. ‘Wij leiden de mensen op die in het facilitaire werkveld nodig zijn. Hoe kunnen we nu nog meer naar elkaar toegroeien en meer onderwijstrajecten initiëren waar beide partijen iets aan hebben? Dat maakt het een stuk interessanter om samen op te trekken.’