Samen werken aan de toekomst van FM

Onderwijs

Samen werken aan de toekomstbestendigheid van Facility Management, dat was het thema van de 11e kennissessie van Gom Onderwijs. Eind november 2023 gingen opdrachtgevers, relaties en adviesbureaus van Gom Onderwijs met elkaar in gesprek. Om kennis te delen, verbinding te leggen, elkaar te inspireren en vooral om te bespreken hoe we de uitdagingen in de facilitaire branche met elkaar het hoofd kunnen bieden.

Die uitdagingen in Facility Management zijn er namelijk volop. De grote kostenstijgingen, de veranderende arbeidsmarkt en de beleving op campussen zijn voorbeelden. Natuurlijk is Gom met haar opdrachtgevers over deze zaken al in gesprek. Vaak werken opdrachtgever en opdrachtnemer echter zelfstandig aan deze uitdagingen. De hoofdvraag van deze kennissessie was daarom ook: kunnen we niet nóg meer samen werken om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Gom kennissessie onderwijs - overzicht deelnemers in zaal

Code voor respect & relationeel contracteren 

Om de aanwezigen te inspireren hoe we nog beter kunnen samenwerken, waren gastsprekers Bert van Boggelen (voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwasserbranche) en André Salomonson (directeur Ifmec en programmaleider van Next Level FM) uitgenodigd om hun visie en verhaal te delen tijdens het event. Zij gaven inzicht in hoe we die uitdagingen op lange termijn mét elkaar kunnen oplossen.

Zo wil Bert van Boggelen nieuw elan geven aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Dat is enerzijds gericht op het monitoren van aanbestedingen en anderzijds op de uitvoeringskant van de schoonmaak. De RAS sector-analyse laat namelijk zien dat de schoonmaakmedewerkers nog altijd te veel fysieke en psychische belasting ervaren bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De roep om meer waardering en respect is groot. Daarbij mag onder andere nog meer gefocust worden op het zien van talent bij schoonmaakmedewerkers en hen verder te helpen ontwikkelen. Gastspreker André Salomonson inspireerde vooral door de noodzakelijke verschuiving van transactionele contracten naar relationele contracten te benoemen. Relationele contracten zijn gericht op openheid, volwaardigheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en flexibiliteit.

Gom kennissessie onderwijs - groepsfoto sprekers

Ieder jaar weer waardevol 

Na diverse rondvragen, interviews met Gom-collega's en de inspirerende woorden van de gastsprekers ging de driehoek van opdrachtnemer, opdrachtgever en adviesbureau met elkaar om de tafel om best practices en mogelijke oplossingen te bespreken. Dit was erg waardevol voor alle partijen en precies de reden waarom Gom dit soort succesvolle kennissessies organiseert: kennis delen. Het was natuurlijk niet voor niets alweer de 11e kennissessie van Gom Onderwijs. Gom zal de komende tijd met diverse opdrachtgevers vervolggesprekken inplannen om samen te werken aan de toekomstbestendigheid van de facilitaire branche.

Gom kennissessie onderwijs - aantal sprekers
Gom kennissessie onderwijs - groep deelnemers om tafel
Gom kennissessie onderwijs - één van de sprekers
Gom kennissessie onderwijs - drie sprekers voor banier