Samen is de oplossing voor Care-instellingen

Zorginstellingen worstelen steeds vaker met personeelstekorten. Door de hoge werkdruk en niet zorg-gerelateerde werkzaamheden, komt het steeds vaker voor dat zorgmedewerkers minder tijd hebben om aan cliënten te besteden. Om daar een oplossing voor te bieden is Samen ontwikkeld: een initiatief van Gom Zorg om de werkdruk in de care te verlichten. Hoe werkt dat in de praktijk? Riny Heuts-Dahlmans – teamleider Facilitair van de Limburgse zorginstelling Daelzicht – vertelt hoe zorgmedewerkers door Samen meer tijd voor cliënten krijgen.

Verlichten care werkdruk

Samen richt zich op welzijn, facilitair en techniek en biedt daarmee een deskundige totaaloplossing om de werkdruk in de care te verlichten. Bij Gom Zorg werken mensen met hart en ziel voor de zorg. Zij nemen de niet-gerelateerde taken van de zorgmedewerkers over. De inzet van Gom Zorg medewerkers kost minder dan van zorgmedewerkers, waardoor er minder personeelskosten zijn. Bovendien ontstaat een lagere werkdruk voor de zorgmedewerkers, waardoor zij meer tijd voor hun cliënten krijgen.

Bewust Samen

een medewerker van Gom Zorg maakt het deurtje van een keukenkastje schoon bij een bejaarde man thuis, die de krant zit te lezen in zijn stoel

De kernvisie van zorginstelling Daelzicht is dat de cliënt gezien wordt. Het is een grote organisatie die zorg biedt aan 2.000 cliënten met een verstandelijke beperking. Op de 80 locaties in Limburg werken zo’n 1.500 medewerkers en 700 vrijwilligers. Facilitair teamleider van Daelzicht Riny Heuts-Dahlmans vertelt hoe de samenwerking tot stand kwam: “Daelzicht en Gom Zorg werken al ruim twintig jaar samen. In september 2021 zijn we begonnen met de pilot Samen. Door de coronacrisis en het groeiende personeelstekort is de pilotfase eigenlijk overgeslagen en was Samen in no time, met succes en bewust, op twaalf locaties opgezet.”

Heuts-Dahlmans legt uit dat het ontlasten van de zorgmedewerkers in dagelijkse werkzaamheden erg wenselijk is: “In een team van acht zorgmedewerkers kan je zo een uur uittrekken voor taken als de vaatwasser in- en uitruimen en boodschappen opruimen. En dat gaat ten koste van de zorg voor de cliënt. Per zorgteam kun je dagelijks een takenpakket samenstellen dat in een afgesproken tijd moet worden uitgevoerd. De tijd die hierdoor vrijkomt bij het zorgteam komt ten gunste van de cliënt.”

Praktijk bewijst zichzelf

Gom Zorg stemt met de teamleider Facilitair en de zorgmedewerkers van de betreffende locatie af hoeveel uur een medewerker van Samen ingezet wordt. Door een goede takenlijst en afstemming op wat nodig is, geeft Gom Zorg met Samen constante en gelijkmatige ondersteuning. Van bedden opmaken tot het verzorgen van de lunch. “In de ideale situatie zet Samen schoonmakers in die al werkzaam zijn op de locatie. Zij kennen de cliënten al goed en zijn vertrouwd met het reilen en zeilen van een afdeling. Dat is een prachtige samenwerking. Het voordeel van Samen is dat de zorgmedewerkers hun kerntijd kunnen gebruiken voor aandacht en zorg aan de cliënten en de niet-zorg-gerelateerde taken overgenomen worden door mensen die hier zorg voor dragen. Elke drie à vier weken is er een evaluatie waarbij gekeken wordt of er een match is en worden de werkzaamheden indien nodig bijgesteld. En ondertussen wordt er lekker verder gepland.”, aldus Heuts-Dahlmans.

Kijken naar de toekomst

Samen is breed gelanceerd in 2020. De eerste organisatie die het initiatief omarmde was de Haagse- Wijk- en Woonzorg (HWW).  Uit een medewerkers-tevredenheidsonderzoek is gebleken dat zorgmedewerkers van HWW de samenwerking met de Gom-medewerkers als positief zagen en gaven aan meer ruimte te ervaren in hun zorgwerkzaamheden. Ook bij Daelzicht is de inzet van Samen als zeer ondersteunend en prettig ervaren. Daelzicht en Gom Zorg bouwen nu met elkaar aan het versterken van het partnership en implementatie bij nog eens vier locaties.

Klein beginnen, stapsgewijs uitbouwen

Het implementeren van Samen hoeft niet in één keer te gebeuren, maar kan ook geleidelijk in stappen. Er wordt altijd gekeken naar de wensen en Gom-medewerkers krijgen extra trainingen waar nodig. Voor de inzet op Daelzicht kregen zij bijvoorbeeld een extra training op het gebied van voeding. Gom-medewerkers springen vaker in bij de (zorg)instellingen waar zij schoonmaken, nu kan dat ook consistent.