Pilot probiotica helpt infectieziektes voorkomen

Zorg

Gom Zorg is een pilot gestart bij de Radiotherapiegroep verbonden aan het Deventer Ziekenhuis. Er wordt 24/7 gewerkt aan de reiniging van de sanitaire ruimten. Bacteriën doen daar het werk. Probiotica blijkt namelijk veel effectiever dan ‘gewone’ schoonmaakmiddelen in het voorkomen van infecties.

Voor zorginstellingen zijn bacteriën de vijand én de vriend. Vuil en urineresten op de vloeren en wanden wordt een biofilm. Dat is een laagje bacteriën dat zich met zelfgeproduceerd slijm als vanzelf vasthecht in voegen, naden en kitlagen. Die biofilm laat zich moeilijk verwijderen met standaard middelen. De bacteriën worden resistent. Daardoor moet de vijand met steeds zwaardere antibiotica worden bestreden tijdens periodieke reinigingsbeurten.

De voorkant van het gebouw van RadiotherapieGroep Deventer

Biofilm

Dat kan veel makkelijker als ‘goedaardige’ bacteriën helpen bij de schoonmaak. Die probiotica gaan dan - 24 uur per dag, zeven dagen per week - de biofilm te lijf. De bacteriën die bestreden moeten worden, hebben hierdoor minder gelegenheid om resistentie op te bouwen. Deze biologische reinigingsmethode werkt vooral goed in de vochtige ruimten. De inzet van probiotica is net zo veilig als conventionele schoonmaak. Alle middelen die Gom inzet hebben een eco-label en voldoen aan alle milieunormen.

Het belangrijkste voordeel zit in het tegengaan van infecties. Omdat het de hele dag door werkt, reinigt het middel diepgaand. De biofilm wordt volledig afgebroken. Minder organisch vuil betekent minder voeding voor ziektekiemen en dus een lager risico op infectieziektes. Dat is belangrijk want van de 2.000 tot 2.500 mensen Nederlanders die elk jaar aan een infectieziekte sterven, heeft 80 procent die opgedaan in een zorginstelling. Sterke concentraties micro-organismen, bijvoorbeeld in zo’n biofilm, hebben geen gunstig effect op kwetsbare patiënten of bejaarde bewoners.

KIP

Dat is de reden dat Gom Zorg zwaar inzet op het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Gom beschikt al drie jaar over een eigen KIP: een Kenniscentrum Infectie Preventie. Daar is alle kennis op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie bij zorginstellingen gebundeld. Aan het KIP zijn interne en externe infectiepreventie-experts verbonden, waaronder een onafhankelijke arts-microbioloog. De infectie-experts van Gom zorg zijn goed op de hoogte van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het KIP bevordert kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten van Gom Zorg. Daarnaast organiseert het KIP de workshop ‘infectiepreventie voor de zorg’ waarin protocollen en praktische zaken worden behandeld.

Bredere uitrol

De pilot is onlangs geëvalueerd en de resultaten geven de Radiotherapiegroep zo veel vertrouwen dat volledig wordt overgegaan naar schoonmaak met probiotica. Dat is voor Gom Zorg de reden om de volgende stap te zetten. Begin mei zijn infectiepreventiespecialisten en geïnteresseerden te gast geweest in het Deventer Ziekenhuis voor een informatiebijeenkomst. Het Deventer Ziekenhuis zal zelf de overstap gaan maken naar reiniging met probiotica. Er volgen al meer opdrachtgevers van Gom dit voorbeeld, waaronder in de Hospitality-sector.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Skipr Magazine van juni 2018.