Nieuwe mobiele BHV-trainingsunit combineert scenario-oefeningen met een gameroom

De wereld verandert, ook de BHV-wereld verandert en vraagt om vernieuwing. Voor Trigion heeft dit geresulteerd in  een nieuwe mobiele trainingsunit, waarmee  BHV'ers in het hele land in staat worden gesteld om optimaal te oefenen en leren. Vol interactie, uitdaging en levensecht.

Al jarenlang rijden de twee mobiele trainingsunits van Trigion Brand en Beveiligingstechniek (TBBT) door heel Nederland voor BHV-trainingen op locatie. Maar binnenkort worden de deelnemers ontvangen in een gloednieuwe wagen. Daarin bevindt zich naast een gameroom, waar robots de deelnemers uitdagen om zo snel mogelijk antwoord te geven op uiteenlopende vragen, ook de FireWare Interactive Incident Trainer (FIIT), die cursisten laat oefenen met verschillende scenario's.

Het idee voor de innovatieve mobiele trainingsunit, die in februari officieel wordt gelanceerd, komt van Karin Stok, manager consultancy en training bij Trigion. "We zijn in 2012 gestart met twee mobiele trainingsunits en dat was toen echt innovatief. Maar we zagen de laatste tijd allerlei ontwikkelingen waar we iets mee wilden - van gamification tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De nieuwe mogelijkheden kunnen we nu allemaal benutten met de state-of-the-art wagen die we samen met FireWare hebben ontwikkeld."

Sef Hendrickx, managing director van FireWare BV, licht toe: "We kijken vanuit een creatief perspectief naar manieren om hulpverleners overal ter wereld in staat te stellen zo realistisch mogelijk te oefenen om vakbekwaam te worden en te blijven. We starten dus niet met de vakinhoudelijke en technische kanten. Zo komen we tot maatwerkoplossingen die precies passen bij de bedrijfscultuur en opleidingsfilosofie van de klant. De nieuwe trainingsunit van Trigion is uniek omdat het de eerste mobiele oplossing is met een gameroom en FIIT-ruimte."

Spelen en leren

Je wilt steeds boeiende trainingen geven en dat is soms best lastig gezien de stugge materie van BHV", vertelt Ron Lionarons, consultant bij Trigion Brand & Beveiligingstechniek, over een van de uitdagingen waarvoor de nieuwe mobiele trainingsunit een oplossing heeft gevonden. "In de FIIT kunnen we alle mogelijke scenario's oefenen, zoals branden en ongevallen. De oefening simuleert bijvoorbeeld een beginnende brand, een ongeval waarbij het slachtoffer een verwonding oploopt, of een incident waarbij gereanimeerd moet worden. Bovendien kunnen cursisten in de gameroom op een groot scherm meekijken in de oefenruimte en leren van de collega's die daar bezig zijn."

Terwijl een groep cursisten aan de slag is in de FIIT, brengen de robots in de gameroom de anderen in beweging met praktische oefeningen. Drie varianten van Bernadette, de robot die Facilicom Group ook in een aantal kantoren inzet als servicemedewerker, stellen de deelnemers multiple choice vragen. Met elke goede vraag zijn punten te verdienen, en degene met de hoogste score gaat als eerste verder naar de scenario-oefeningen. Daarnaast testen de cursisten in de gameroom hun kennis van brandblusmiddelen, en geven ze collega's in de FIIT-ruimte feedback. Binnen maximaal twee uur doet een groep van veertien mensen daardoor ervaring op met alle oefeningen en scenario's, die het complete terrein van de bedrijfshulpverlening beslaan.

"In de gameroom en FIIT-ruimte combineren we speelse en leerzame elementen, steeds vanuit de doelstelling om iedereen bewust te maken dat bij BHV elke handeling een impact heeft," vat Stok samen. Hendrickx vult aan: "BHV gaat natuurlijk over veel meer dan een reanimatie oefenen met een pop. BHV'ers zien een ongeval gebeuren, en staan aan de lat om snel te handelen en hulpverleners te informeren. In elk scenario in de FIIT doorloopt de deelnemer daarom de gehele cyclus: zien, melden, handelen en overdragen aan hulpdiensten. Dat is al uniek, maar omdat we uiteenlopende scenario's kunnen simuleren, kunnen we ook nog eens heel specifiek maatwerk leveren. Zo kunnen we een speciaal aanbod maken voor een groep die wil oefenen met bijvoorbeeld ongevallen in de horeca of zorg. Door deelnemers steeds herkenbare situaties voor te schotelen, maak je een BHV-training echt boeiend, verrassend, prikkelend en uitdagend."

De nieuwe mobiele trainingsunit van Trigion is dankzij de digitale en interactieve elementen een ideale leeromgeving, vindt Hendrickx. "Centraal staat dat mensen elkaar ontmoeten en samen iets doormaken. Dat is van onschatbare waarde om leerdoelen in een kort tijdsbestek te halen. Natuurlijk weten deelnemers dat de scenario's niet echt zijn. Maar de simulaties plaatsen de cursisten voor levensechte dilemma's, die hen doen ervaren wat er in noodsituaties van hen wordt verwacht."

Maatwerk en duurzaamheid

Trigion ziet de mogelijkheden om steeds maatwerk te leveren als een van de grootste voordelen van de nieuwe mobiele trainingsunit. Lionarons: "Alle opdrachten in de FIIT-ruimte worden als maatwerk voor onze klanten samengesteld. Daarnaast kunnen we elk kwartaal nieuwe scenario's toevoegen, en voor specifieke trainingsdagen zelfs speciale thema's en oefeningen selecteren."

Met de inzet van robot Bernadette, de BHV-app van Trigion en interactieve 3D-simulaties maakt de nieuwe BHV-trailer optimaal gebruik van innovatieve digitale technologie. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor real life oefenen, benadrukt Stok. "Wij vinden het belangrijk dat BHV'ers bijvoorbeeld verschillende brandblussers in de hand krijgen en ervaren hoe ze werken. Met de speciale blusmiddelen van FireWare gebruiken we led in plaats van echt vuur om te oefenen. Maar door hiermee verschillende scenario's te doorlopen, oefenen de deelnemers toch heel realistisch."

MVO speelt hierbij ook een rol, vertelt Lionarons. "Bij reguliere brandoefeningen blijven na de training vaak blusschuimen achter. Dat soort restproducten blijft straks volledig achterwege. Daar komt bij dat we de fysieke belasting voor de chauffeurs verminderen: zij hoeven niet te sjouwen met zware blusapparaten." Hendrickx ziet nog een ander duurzaam voordeel: "De BHV-oefeningen kunnen dankzij de interactieve scenario's steeds vernieuwen, zonder dat er in het voertuig aanpassingen hoeven te worden gedaan. Daardoor gaat de trailer lang mee."

Mensen en techniek

De digitalisering in de samenleving neemt alsmaar toe, en dat heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor BHV-trainingen. "Dankzij de digitale mogelijkheden van de gameroom en FIIT-ruimte kunnen we helemaal voldoen aan de vraag naar maatwerk. Er staan ons letterlijk honderden scenario's ter beschikking om mee te oefenen. Zelfs tijdens de oefeningen en opdrachten kunnen we nog elementen toevoegen, zoals een onverwachte brand of arrestatie. Op die manier stimuleren we cursisten om steeds alert en creatief te zijn." Bovendien bestaat de mogelijkheid om iedere cursist elk jaar een volledig nieuw oefenprogramma te laten doorlopen, dat optimaal aansluit bij de individuele ontwikkelpunten en de eerder gevolgde trainingen.

Hendrickx, die van oorsprong theatermaker is, ziet naast de technologische trends ook belangrijke ontwikkelingen op sociaal vlak. "BHV-organisaties en hulpdiensten gaan steeds meer samenwerken en ondanks de opmars van virtual reality blijven we het menselijke contact heel belangrijk vinden. Ik zie techniek dan ook eerder als het decor dan als de acteur die in de schijnwerpers staat: de techniek laat de acteurs schitteren. Veel mensen helpen elkaar graag en als mensen zelfs een opleiding volgen om er in noodsituaties voor een ander te zijn dan is het extra bijzonder om hen daarin te faciliteren met mooie, leuke en uitdagende trainingen."