Markt die steeds verder oprekt, vraagt om modulair schoonmaken

Met de lancering van sectorspecialisatie bij Gom zag ook de aparte business unit Offices het licht. In naam één unit, maar ondertussen constateert directeur Richard de Maar dat de grenzen van de kantorenschoonmaak aan het oprekken zijn. ‘De eisen die opdrachtgevers stellen aan schoonmaakbedrijven gaan steeds meer uiteenlopen. Aan de ene kant van het spectrum kiezen opdrachtgevers voor schoonmaak-plus, aan de andere kant blijft er een markt voor de basisschoonmaak.’ Het antwoord van Gom Offices op die ontwikkeling: de opdeling van het dienstenpakket in overzichtelijke modules die per opdrachtgever anders kunnen worden gecombineerd.

Waar in ziekenhuizen en voedingsmiddelenbedrijven schoonmaakvragen sterke overeenkomsten vertonen, mede gestuurd door externe eisen, ligt het in de kantorenmarkt anders. ‘We zien dat de uitersten in de markt steeds verder uiteen komen te liggen’, signaleert Richard de Maar, directeur van de business unit Offices. ‘Je hebt nog altijd de opdrachtgevers waar we met een vast werkprogramma aan de slag gaan. Daartegenover staan weer kantoren waar we volgens een outputgericht programma werken op basis van onze eigen expertise. En dan is er ook nog een groeiende groep opdrachtgevers die geïnteresseerd is in Magnifique-achtige concepten.’

Schoonmaak-plus

Dat Magnifique-concept is een van de oplossingen die Gom Offices creëerde om opdrachtgevers met andersoortige wensen van dienst te kunnen zijn. ‘Schoonmaak-plus’ noemt De Maar het. ‘Wat die Magnifique-medewerker doet, is veel meer dan schoonmaken. Vaak ligt het accent daar niet eens op, maar eerder op andere activiteiten. Dan moet je denken aan representatieve taken, het ontvangen van bezoekers of de weg wijzen. Die Magnifique-medewerkers zijn visitekaartjes voor de opdrachtgever. Niet iedere schoonmaakmedewerker is hiervoor geschikt. Medewerkers moeten tweetalig zijn bijvoorbeeld.’

Een medewerker van Magnifique, gekleed in overhemd en giletje, loopt achter de werkwagen

Belevingsmetingen

Het woord ‘beleving’ valt, een noemer waaronder ook andere Gom-noviteiten te rangschikken zijn. Zo ontwikkelde Gom Offices onder meer een eigen meetmethodiek om beleving in kaart te brengen: Optim-eyes, dat technisch schoon en de schoonbeleving integreert. Een vinkje bij de DKS-controle wil immers niet zeggen dat een gebruiker het gebouw ook als schoon ervaart. Het effect van een kraakheldere ruimte wordt tenietgedaan door matige verlichting, geeft De Maar als voorbeeld.Beleving is ook terug te vinden op andere gebieden. Materiaalwagens kunnen worden gecustomized in de huisstijlkleuren van opdrachtgevers, met geuren kan worden ingespeeld op het bewustzijn van medewerkers en bezoekers. Attente opdrachtgevers kunnen hun bezoekers zelfs het gemak van een parapludispenser aanbieden - met één telefoontje geregeld via Gom Offices.

Make-over voor het toilet

Zelfs de sanitaire ruimten ontsnappen niet aan de belevingstrend. Vrolijk fluitende vogeltjes en geuren die aan een Veluws bos doen denken, zijn nog maar een paar van de opties binnen het concept ‘Design your senses’. Daarmee krijgen toiletruimten een complete make-over, van vloer tot plafond en met gebruikmaking van gadgets als interactieve spiegels. Geen toevallige ontwikkeling voor wie weet dat een slechte sanitaire ervaring sterk doorwerkt in het algehele oordeel over de beleving in gebouwen.

Adviesdiensten aanbieden

Als spin-off van de toenemende beleving in gebouwen treedt Gom Offices in het high-end-segment van de markt steeds meer op als adviseur. De kennis op het gebied van schoonmaak is voor opdrachtgevers ook te huur. Een dienst in opkomst is die van de gastvrijheidsscan, waarbij schoonmaak onderdeel is geworden van de guest journey van een bezoeker. Ook energiescans en afvalscans zijn steeds vaker gebruikelijk.

Directschoon

Duidelijk is dat het vooral de grote kantoren zijn waar schoonmaak (inclusief beleving) de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen. Richard de Maar ziet ook nog altijd een groot deel van de markt waar de evolutie van schoonmaak niet heeft doorgezet. ‘Het zijn vooral de grotere klanten die meer en andere eisen stellen. Er blijft dan nog altijd een aantal opdrachtgevers over die een schoonmaakbedrijf zoeken voor primair het schoon houden van het kantoor. Dat is vooral het segment van het midden- en kleinbedrijf. Het zijn opdrachtgevers waar we zien dat een goede kwaliteit hand in hand moet gaan met een scherpe prijs. Die opdrachtgevers hebben minder behoefte aan toegevoegde waarde. Daarom hebben we twee jaar terug Directschoon in de markt gezet.’

Portretfoto van Richard de Maar, business unit directeur Gom Offices

Richard de Maar, business unit directeur Gom Offices

Andere prijs

Directschoon is min of meer het ‘huismerk’ van Gom Offices, zoals ook automerken er soms submerken op na houden: wél de (betrouwbare) techniek van het moederbedrijf, maar zonder spreekwoordelijke toeters en bellen - en automatisch voor een andere prijs. Met Directschoon heeft Gom Offices inmiddels bewezen succesvol de strijd met de gevestigde schoonmaakbedrijven aan te kunnen gaan. Vooral doordat er een bekende naam achter staat en daarmee de betrouwbaarheid van de dienstverlening is gewaarborgd.

Programma’s worden maatwerk

Richard de Maar verwacht dat de trend van ‘modulair schoonmaken’ de komende jaren alleen maar doorzet. ‘Het is een ontwikkeling die al vóór de indeling van onze organisatie in sectoren in gang is gezet. Maar juist als sectorspecialist wordt er van je verwacht dat je kunt inspelen op de veranderende markt. We gaan veel meer van die vernieuwende concepten zien, want schoonmaakprogramma’s worden steeds meer maatwerk.’