Leerling-toezichthouders lopen groepsstage

Onderwijs

Vandaag wordt in de gemeente Amsterdam het project ‘Werken aan Sociale Veiligheid’ afgetrapt in stadsdeelkantoor Zuidoost. Binnen dat project starten tweedejaarsleerlingen van de opleiding ‘Handhaver Toezicht en Veiligheid’ van het ROC hun stage in de Amsterdamse Poort. Stadsdeel Zuidoost en beveiligingsbedrijf Trigion hebben een groot aantal stageplekken beschikbaar gesteld. Ondernemers zijn blij met de extra ogen en oren op straat. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema: “Normaal gesproken moeten leerlingen zelf een stageplek vinden en dat kost soms veel moeite. In dit project krijgen 16 leerlingen tegelijk een boeiende stageplek aangeboden. Zij doen niet bij één, maar bij twee organisaties tegelijk ervaring op. Ze lopen tijdens hun stage afwisselend mee met toezichthouders van het particuliere beveiligingsbedrijf Trigion en met onze handhavers van het stadsdeel.Ook krijgen ze de kans een keer met de surveillanten van de politie mee te lopen.”Bijdrage veiligheid Het grote aantal stageplekken draagt bij aan een veiliger winkelcentrum. In de Amsterdamse Poort zijn al veel andere veiligheidsmaatregelen genomen, zoals camera’s en een flexibel toezichtteam. Met de komst van de stagiairs zijn op de stagedagen twee tot drie keer meer ogen en oren dan normaal op straat aanwezig. Startmoment met burgemeester In groepjes van vier tot acht leerlingen gaan de stagiairs twee dagen per week toezicht houden in het winkelcentrum. Ze zijn 16 of 17 jaar en hun taken bestaan uit het lichtere toezichtwerk: mensen de weg wijzen, aanspreken op zwerfvuil en fietsers vragen om af te stappen. Grotere issues leren ze signaleren en communiceren met handhavers en politie. Ze worden steeds begeleid door een gecertificeerde handhaver.Op vrijdag 1 november is een officieel startmoment met burgemeester Van Der Laan. Partners Het project is een gezamenlijk initiatief van Stadsdeel Zuidoost, Trigion, ROC van Amsterdam, ECABO (dat leerbedrijven erkent) en de gemeentelijke Handhavingsacademie. Politie Amsterdam-Amstelland steunt het initiatief. Zuidoost investeert extra in wijken en bewoners Het stadsdeel wil in de ‘focuswijken’ zowel de leefbaarheid van de buurt als de sociaal-economische positie van bewoners merkbaar verbeteren. Voor 2013 en 2014 is 12,5 miljoen euro beschikbaar voor verbeterprojecten in Venserpolder, Amsterdamse Poort, FD-buurt, Vogeltjeswei, H-buurt, Holendrecht en Reigersbos. In deze wijken zijn allerlei projecten opgezet, waaronder de veiligheidsstages in de Amsterdamse Poort.