Landelijke Raamovereenkomst iDiensten getekend

Gemeenten en provincies kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales vanaf nu eenvoudig afnemen ‘as a service’. Samen met marktpartijen en het ministerie van IenW hebben zij de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van iDiensten.  Trigion is een van de partijen die zich heeft aangesloten bij de Raamovereenkomst. Lees het hele bericht op icentrale.nl.