Koninklijke Visio kiest voor Gom Zorg

Zorg

Afgelopen dinsdag (5 december) is in Huizen de samenwerkingsovereenkomst tussen Koninklijke Visio en Gom Zorg ondertekend. Het betreft de schoonmaak en glasbewassing voor 144 locaties verspreid over heel Nederland. 

Bij dit zorgvuldige aanbestedingstraject, onder leiding van CSG/Kaleidon, is duidelijk ruimte gegeven om de meerwaarde van de inschrijvende partijen te benoemen. “Noem het focus op kwaliteit tegen een marktconforme prijs” aldus David van Boheemen, als salesmanager verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject. “Met open vragen werd in de aanbesteding goed gevraagd naar onze wijze van invulling. Fantastisch om dan als Gom Zorg als beste keuze uit de bus te komen”.

MVO zeer belangrijk

Voor Koninklijke Visio was MVO van groot belang. Zowel op mens (social return) als milieu kwam Gom daar positief uit. David: “Gom Zorg toont in de ogen van Koninklijke Visio een proactieve houding en ervaring met social return. Ook op milieu werden de goede concrete acties en doelen als positief ervaren. Dat is goed om te horen, want daar besteden we veel aandacht aan.” 

De visie en omgang m.b.t. kwetsbare groepen bleek eveneens een sterk punt. De praktische voorstellen waarmee Gom Zorg hierbij aansloot scoorde hoog. “Dat vinden we ook belangrijk”, aldus David, “het werkt wel zo fijn als de collega’s die op de locaties werken de cliënten met een visuele beperking en hun behoeften leren kennen. Voor hén doe je het.  Fijn om te zien dat dit zo wordt gewaardeerd”. 

Meedenken in wat de zorg nodig heeft

Koninklijke Visio gaf daarnaast terug dat Gom Zorg duidelijk meer wil doen dan alleen schoonmaken. De manier van samenwerken en de adequate voorstellen binnen het onderdeel Partnerschap werden goed beoordeeld. 

Ondertekening in stijl

Bij de ondertekening op 5 december vond Gom Zorg het wel passend om met chocoladeletters extra cachet te geven aan het ondertekenmoment. Ook de map met de overeenkomst werd in stijl vormgegeven. De kleurkeuze (donkerblauw met gele letters) sluit aan bij wat slechtziende mensen het best kunnen lezen, en in braille was een omschrijving van de inhoud op de kaft aangebracht. “Een detail maar wel hoe we kijken naar samenwerking met onze klant: Wat sluit aan bij hún behoeften? We kijken uit naar een fantastische samenwerking.”

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Visio: “Wij kijken altijd vanuit de mens, hoe kunnen we helpen? Het is goed om samen met andere partijen te kijken naar ontwikkeling van kennis en vernieuwing in de zorg. Schoonmaak is een groot contract voor onze organisatie, ook daarbij kijken we hoe die het best aansluit bij deze behoeften”.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Gom Zorg - Koninklijke Visio

Over Koninklijke Visio: 

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Daarbij kijkt Koninklijke Visio naar wat wél kan in plaats van niet kan. 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Gom Zorg - Koninklijke Visio

Op de foto, van links naar rechts: Simone van de Velde (Business Unit Directeur, Gom Zorg), Gosse Boomsma (Manager Facilitaire Zaken, Koninklijke Visio), Rianne Koridon (Klantmanager, Gom), Olivier Laméris (Algemeen directeur, Gom), Margreeth Kasper de Kroon (Voorzitter Raad van Bestuur, Koninklijke Visio), Luc Trommelen (Operationeel manager, Gom Zorg), Lisanne van Wijk (Teamleider Consultants, CSG) en David van Boheemen (Salesmanager, Gom Zorg).