Hogeschool Rotterdam zet langdurige samenwerking met Gom Onderwijs voort

Onderwijs

Hogeschool Rotterdam heeft na een aanbesteding voor de schoonmaak opnieuw gekozen voor Gom Onderwijs. Met de ondertekening van het contract op vrijdag 13 september wordt de inmiddels 19-jarige samenwerking, met daarin een hele korte break, de komende jaren voortgezet. Het contract is voor 7 jaar, inclusief optiejaren. De band met Hogeschool Rotterdam beperkt zich overigens niet tot schoonmaakonderhoud. Sinds het in 2013 afgesloten convenant werken beide partijen ook op onderwijsgebied nauw met elkaar samen.

Hogeschool Rotterdam telt 15 locaties en 39.000 studenten. Expliciete wens in de aanbesteding was het ontwikkelen en realiseren van een partnerschap met het toekomstige schoonmaakbedrijf. Juist op dat gebied weten de onderwijsinstelling en Gom elkaar steeds beter te vinden. Het convenant uit 2013 heeft in zes jaar tijd geleid tot een groot aantal initiatieven. Zo krijgen studenten en ook docenten de kans stage te lopen, gaan studenten aan de slag met realistische praktijkopdrachten en participeert Gom in de werkveldadviescommissie van de opleiding Facility Management.Ook is Hogeschool Rotterdam een van de participanten in het Behavior Learning Lab van Gom Onderwijs. Daarin werken deelnemers ervaringen uit, gericht op de gedragsbeïnvloeding van studenten in het middelbaar en hoger onderwijs.

Ondertekening Gom Hogeschool Rotterdam

Wijnand van den Brink, Lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam en Albert van der Meulen, algemeen directeur Gom ondertekenen in het bijzijn van betrokkenen van beide organisaties het nieuwe contract.

Specifieke dienstverlening op locatieniveau

‘Het is uniek dat we al zo lang samenwerken’, reageert directeur Michel van den Berg van Gom Onderwijs. Wel ondergaat de samenwerking een aantal veranderingen. ‘We gaan voor het eerst aan de slag met resultaatgerichte schoonmaak. Ook nieuw is dat de dienstverlening op locatieniveau nog specifieker wordt. Het leveren van maatwerk per locatie is overigens een ontwikkeling die wij in de hele branche zien. Met een steeds veranderende omgeving, zowel in faciliteiten als in huisvesting, vragen scholen om een flexibele dienstverlening met ruimte voor maatwerk.

Hoge score voor werkdrukmeting

Het complete medewerkersbestand van Gom Onderwijs op de hogeschoollocaties deelde in het succes. Op de eerste dag na de vakantie was er taart. Michel van den Berg: 'Er zijn ook heel veel andere collega’s bij de samenwerking betrokken, maar het echte werk vindt tenslotte op de werkvloer plaats.’Die uitstekende schoonmaakprestaties zijn mede te danken aan het werkplezier van schoonmaakmedewerkers, stelt hij vast. In een werkdrukmeting die deze zomer is gehouden komt er met een rapportcijfer 8,0 een ongekend hoge score uit.