Hoffmann Bedrijfsrecherche en Verinq Risk Management gaan strategische samenwerking aan

Op 16 maart jl. hebben Martijn van de Beek namens Hoffmann en Fred Teeven namens Verinq een strategic partnership gesloten. Dit partnership past in de ambitie van beide bedrijven om hun klanten end to end te kunnen bedienen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Kennis, kunde en netwerken van deze bedrijven sluiten naadloos op elkaar aan om die ambities te realiseren.

Meer en meer krijgen onderwerpen zoals fraude, witwassen, cybersecurity en integriteit terecht veel aandacht van de hoogste beslissers in de private en publieke sector. Raden van commissarissen en toezichthouders worden steeds vaker (persoonlijk) aangesproken over deze onderwerpen.

Doel van de samenwerking is ook om organisaties meer te wijzen op het belang van een proactief risicomanagement, waar nu nog vooral de bestrijding van incidenten prioriteit geniet.

De strategische samenwerking is uitstekend gepositioneerd om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag aan excellente advisering op tactisch niveau en de operationele uitvoering, gedragen door een brede langjarige ervaring.

Twee mannen in pak schudden elkaar de hand terwijl zij tegenover elkaar aan een tafel zitten.

Over Hoffmann

Hoffmann werkt vanuit de visie dat de weerbaarheid van organisaties kan worden geoptimaliseerd door aandacht te hebben voor de processen (organisatie), mens en de techniek. Naast de menselijke factor is het belangrijk om ook voldoende weerbaar te zijn op de twee andere aspecten: organisatie en techniek. www.hoffmann.nl

Over Verinq

In de visie van Verinq zijn mensen, die de ultieme verantwoordelijkheid hebben, de centrale factor in goed Risk Management. Processen, automatisering en organisatiestructuur zijn instrumenten, maar verantwoordelijkheid kan niet worden uitbesteed aan deze ‘tools’. Het gaat tenslotte niet alleen om de juiste weg te volgen, het juiste proces te bewandelen, maar ook om de juiste dingen doen. Aan het ‘eind van de rit’ gaat het niet alleen om de dingen goed te doen, maar juist ook om het doen van de goede dingen. www.verinq.com