Gom Zorg leidt eigen medewerkers op tot trainers in agressiebeheersing

Zorg

Agressie in de zorg haalt steeds vaker de media. En dat verbale of fysieke geweld blijft niet alleen beperkt tot ambulancebroeders. Ook schoonmakers in zorginstellingen worden ermee geconfronteerd. Daarom heeft Gom Zorg het initiatief genomen om eigen medewerkers beter voor te bereiden op dit soort situaties. Acht eigen Gom-medewerkers ontvingen op 26 februari in de Utrechtse Singelkerk hun diploma om als trainer collega’s te leren omgaan met onverwachte situaties.

Veiligheid heeft binnen Gom altijd al veel aandacht, constateert HR-manager Monique Odijk. ‘En dan gaat het niet alleen maar om veilig werken en BHV- of VCA-trainingen, het gaat ook om je veilig voelen en weten te handelen. Met Gom Zorg komen we in ggz-instellingen, waar bijvoorbeeld mensen worden behandeld voor verslaving. Daar kun je als medewerker te maken krijgen met agressie. Maar het kan ook in de ouderenzorg. Dementie kan ertoe leiden dat iemand anders reageert dan normaal. Ook in de gehandicaptenzorg kom je het tegen. Met de training kunnen we medewerkers de juiste handvatten aanreiken om met die situaties om te gaan: wat moet je doen en wat moet je vooral niet doen? Als specialist in de zorgsector is training, specifiek afgestemd op de zorg, noodzakelijk.’

een 6-tal medewerkers van Gom Zorg die trots hun diploma agressietraining omhoog houden

Zes van de acht geslaagden Gom Zorg medewerkers

Locatiespecifieke trainingen

Gom Zorg heeft ervoor gekozen om geen gespecialiseerd bureau in te schakelen voor het omgaan met agressie en geweld. Daarvoor zijn de locaties waar medewerkers aan de slag gaan te specifiek. De oplossing is gevonden door acht eigen medewerkers door trainingsbureau Twiztur op te leiden tot trainer. Zij delen hun kennis weer met de schoonmakers op een locatie. Voor elke zorginstelling wordt vooraf in kaart gebracht welke vormen van agressie daar kunnen spelen. De training wordt gegeven aan de hand van realistische casussen, zodat medewerkers zich er goed in herkennen. Ook opdrachtgevers worden nauw betrokken bij de uitwerking van het trainingsprogramma.

Kennis van ziektebeelden

Operationeel manager Luc Trommelen van Gom Zorg is  is enthousiast over het initiatief. ‘We geven de  trainers kennis mee van de verschillende ziektebeelden en het gedrag. In een ggz-instelling gaat het om omgaan met agressie, in de ouderenzorg om het herkennen van dementie. Door onze medewerkers goed voor te bereiden en met deze opleidingen profileren wij ons als specialistische gesprekspartner.’ Een van de opgeleide trainers is hygiëne- en kwaliteitsmedewerker Marieke Steltenpool van Gom Zorg. ‘Ik verbaas mij er altijd over met hoeveel gemak onze medewerkers met cliënten en patiënten omgaan. Dit doen zij op gevoel. Maar als medewerkers echt begrijpen waarom ze zich gedragen zoals zij doen, dan helpt dat om in de dagelijkse praktijk met nog meer vertrouwen te handelen.’

een certificaat voor de agressietraining van een Gom Zorg medewerker

10x Bewust Veilig

Voor KAM-manager Fred van Dijk is de training een goede aanvulling op het integrale veiligheidsbeleid binnen Gom: ‘We hebben al het 10x Bewust Veilig programma. Dit programma zijn we gestart om het veiligheidsbewustzijn binnen alle lagen van onze organisatie te vergroten. De afgelopen jaren zagen we een toename in het aantal incidenten met agressie en geweld in de zorg. Met die training kunnen we agressie niet voorkomen, maar er wel voor zorgen dat een medewerker het herkent en weet hoe te handelen.’

‘Veiligheid van onze medewerkers staat voorop’, zegt HR-adviseur opleiding Emine Turksever. ‘Veel van onze medewerkers werken al jaren op de locaties en zijn er kind aan huis. Hierdoor kun je soms blind worden door de dingen om je heen.’