Gom Zorg is de veranderende zorg telkens een stapje voor

Zorg

Schoon, veilig en gastvrij centraal in visie

Als er een sector is die aan verandering onderhevig is, dan is het wel de zorg. Personeelskrapte is, net als in de schoonmaak, een groeiend probleem. We worden allemaal ouder en wanneer er sprake is van opname in een ziekenhuis, dan is dat meestal van zo kort mogelijke duur. Logischerwijs wordt hierdoor van een schoonmaakpartner in de zorg verwacht hiermee om te gaan. Enerzijds in flexibiliteit, anderzijds in professionaliteit en deskundigheid. Bij Gom Zorg proberen ze de veranderende zorg telkens een stapje voor te zijn.

Met een gespecialiseerde aanpak, waarin de business unit sinds twee jaar een duidelijke knip maakt tussen Cure en Care, probeert de schoonmaakdienstverlener zich te onderscheiden en daarbij een verlengstuk te zijn van de zorginstelling. In Cure draait het daarbij veelal om maximale hygiëne en veiligheid. Bij Care ligt de focus vooral op een aangenaam verblijf. Zo is gastvrijheid en hospitality van een groter belang. Accountmanager bij Gom Zorg Geoffrey Nouws legt uit: “Iedere klant is anders en iedere klant heeft andere behoeftes. Dat is bij ons in de zorg niet anders dan in andere sectoren. Waarin wij verschillen van veel andere schoonmaakbedrijven is de klantspecifieke aanpak. Zo werken onze klantmanagers specifiek voor opdrachtgevers in één van de twee sectoren. Zo staan we enorm dicht bij de klant en kunnen we snel inspelen op eventueel veranderende behoeftes.”

Gom_Zorg_Cure

Flexibiliteit cruciaal

Dat behoeftes veranderen is geen geheim. Zo is in vergelijking met vijf jaar geleden de turnover-snelheid in ziekenhuizen enorm toegenomen. Medische behandelingen worden sneller uitgevoerd en patiënten worden overwegend eerder naar huis gestuurd. Nouws: “Dit betekent wat voor de werkorganisatie. Als je dat op dezelfde wijze doet als een jaar of vijf terug, dan kunnen er dingen anders en dus niet goed gaan.” Gom Zorg speelt daar op in met een andere aanpak. “Zo zetten wij overdag servicehosts in. Deze mensen hebben een andere uitstraling, zijn nog meer servicegericht en stellen ons in staat om flexibeler te zijn om eventuele pieken op te vangen.”
 
Ook binnen de ziekenhuisomgeving is de personeelskrapte merkbaar en veranderen de taken van het zorgverlenend personeel. Zodoende wordt de rol van het schoonmaakbedrijf steeds belangrijker, worden meer taken uitgevoerd en breidt de reiniging zich ook verder uit. “In verschillende ziekenhuizen zijn diverse werkzaamheden die eerst door de zorgmedewerkers werden uitgevoerd, nu bij ons ondergebracht. Zo voorkomen we grijze gebieden op het gebied van schoonmaak. Denk hierbij aan postoelen en beddenreiniging. Dit levert extra werkdruk op voor de zorgprofessional. Door deze werkzaamheden bij ons onder te brengen, tillen we patiëntveiligheid en infectiepreventie naar een hoger niveau”, aldus Nouws.

Transparantie

Om de patiëntveiligheid te waarborgen en infecties te voorkomen is het noodzakelijk dat er geen zaken tussen wal en schip belanden. Transparantie en communicatie zijn twee factoren die van groot belang zijn voor een succesvolle dienstverlening. Nouws legt uit: “samen zoeken we altijd naar de beste oplossing. Wij maken niet zomaar schoon, maar zijn een partner die een bijdrage levert in de missie van de zorginstelling. De ene keer ontwikkelen we zelfs zorgkaarten voor de eigen dienst en bij een ander opdrachtgever voeren we ‘slechts’ uit wat ons gevraagd wordt. Iedere zorgverlener mag van ons verwachten dat wij alle kennis en kunde in huis hebben om hen totaal te ontzorgen. Met korte lijnen en de digitale hulpmiddelen die daarbij ondersteunen. Zo kunnen schoonmaaktaken eenvoudig via computer of app worden doorgestuurd of worden uitgesteld indien een patiënt onverhoopt langer moet verblijven.”

Schoonmaker van Gom houdt een praatje met drie ouderen die zitten aan een ronde tafel.

Taakverbreding

Voor de medewerkers bij Gom Zorg betekent de veranderende zorg dat de werkzaamheden ontwikkelen, veranderen en verbreden. Zo ligt de tijd dat de schoonmaker in een senioreninstelling alleen maar komt om schoon te maken, steeds vaker achter ons. Toezichthouden in de huiskamer of helpen bij het serveren van een maaltijd zijn taken die steeds vaker worden uitgevoerd door medewerkers van Gom Zorg. Zo kan de zorgspecialist zich meer en meer focussen op zijn of haar corebusiness en creëert de dienstverlenende partij meerwaarde. Nouws: “eigenlijk is het heel logisch om zaken te combineren als zorg en schoonmaak dicht bij elkaar liggen. De zorgprofessionals hebben dan simpelweg meer tijd om zorg te verlenen en hoeven minder met randzaken bezig te zijn. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen: het verbeteren van de zorgwaarde voor de cliënt en patiënt.”

Cliëntparticipatie

Gom Zorg stelt doelen bij verschillende opdrachtgevers. Dat gaat verder dan schoonmaak. Zo worden cliënten van GGZ-instelling Parnassia indien mogelijk opgeleid tot schoonmaker. Cliënten helpen mee in de dagelijkse schoonmaaktaken. Dit varieert van het bevochtigen van microvezel met een sprayflacon tot het formeren van vloerenploegen. Nouws enthousiast: “als schoonmaakpartner in de zorg gaat het niet meer om alleen schoonmaken. Met onze business unit hebben we een aantal fantastische concepten ontwikkeld waarmee we een bijdrage leveren aan verschillende doelstellingen van onze opdrachtgevers, zoals SROI.”

Imago steeds belangrijker

Aan dit alles hangt natuurlijk een prijskaartje. Een belangrijk issue in de zorg, want financieel gezien neemt de overheid steeds meer afstand. “Het is aan ons om met oplossingen te komen op het gebied van efficiëntie. Soms kunnen frequenties en werkprogramma’s aangepast of worden taken en personeel slimmer ingedeeld. Dat zijn interessante vraagstukken die ons stimuleren om anders na te denken over zorg en schoonmaak. De belangrijkste voorwaarde is dat het niet ten koste mag gaan van de geleverde zorg”, stelt Nouws. Ook in deze sector krijgt imago een steeds grotere betekenis. Mede doordat cliënten en patiënten meer regie hebben op waar ze behandeld kunnen en willen worden. Gom Zorg zal meer dan ooit een verlengstuk zijn van de zorgverlenende instantie, of het nu een GGZ-instelling, ziekenhuis of seniorencomplex betreft. De zorg verandert en Gom Zorg verandert mee. Het liefst iets sneller dan de wereld om zich heen.

Geoffrey Nouws, branchemanager

Geoffrey Nouws, senior accountmanager Gom Zorg

Kenniscentrum infectiepreventie
Speciaal voor professionals in de facilitaire diensten van verpleeg- en verzorghuizen, GGZ-instellingen, revalidatie-instellingen en ziekenhuizen heeft Gom Zorg het Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) ontwikkeld. Het KIP bundelt alle beschikbare kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen. Vanuit de visie dat adequate schoonmaak een onmisbare schakel is in de keten van infectiepreventie vindt de dienstverlener dat ze hier een actieve rol in moet nemen. “Wij vinden het daarom tot onze verantwoordelijkheid als schoonmaakexpert in de zorg behoren dat wij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie.”

Dit artikel is uitgebracht door Clean Totaal, editie 5 van 2019.