Gom zet in op Social Return On Investment: het project Praktijkleren zet in op vaste praktijkleerlocaties

Gom wil voor mensen een waardevol werkgever zijn. Daarom zet zij volop in op Social Return on Investment (SROI). De Rijksoverheid wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving en dat iedereen uitzicht heeft op werk en inkomen. Een ambitie waarin Gom graag een actieve rol vervult. SROI houdt ook in dat Gom een werkplek biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij spraken Emine Turksever, HR-adviseur Opleidingen bij Gom, Jolanda Boomaars, rayonleider bij Gom en Marit Kersten, Werkgeversadviseur bij de gemeente Breda (onderdeel van WSP West-Brabant).

 

Wat doet Gom aan SROI?

“Heel veel”, vertelt Jolanda. “We hebben contacten met diverse gemeenten om te kijken of we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen geven binnen Gom.” Emine vult aan: “Ik houd me vooral bezig met Praktijkleren. Wij richten praktijkleerlocaties in. Dit zijn vaste opleidingslocaties waar vaste praktijkbegeleiding en buddy’s aanwezig zijn. Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden hier geplaatst, in eerste instantie acht weken op proef met behoud van een uitkering. Tijdens deze periode begeleiden we hen intensief. Wanneer de proefplaatsing succesvol is, stroomt iemand door naar een van onze locaties binnen Gom.”

team svb

Jolanda Boomaars met haar team bij de SVB


 

Het werkgeversservicepunt (WSP) waar Marit werkzaam is, is een samenwerking van het UWV, gemeenten en Sociale Werkvoorziening-bedrijven. Gom werkt al heel lang samen met dit WSP en dat verloopt heel prettig, stelt Marit: “Kandidaten die een klein zetje extra nodig hebben, plaatsen wij via een proefplaatsing bij Gom. Dat is een proefplaatsing van twee maanden. De begeleiders van Gom nemen echt de tijd om deze kandidaten goed te begeleiden, onder andere op de locaties van de SVB. Ons doel is mensen echt verder te helpen, zodat zij duurzaam aan de slag kunnen. Dat betekent voor ons: met oog op de langere termijn. En we leveren ook nazorg, door contact te houden met zowel de kandidaat als de werkgever. Dat alles met het uiteindelijke doel mensen zelfstandig in hun inkomen te laten voorzien.”

De pilot Praktijkleren bij de TU Delft was een groot succes: er is ook al een aantal medewerkers doorgestroomd. Emine: "We willen een plek bieden voor iedereen. Doordat deze pilot zo succesvol was, hebben we dit succes uitgebreid met een nieuwe locatie: de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat zijn de plannen voor de SVB wat betreft SROI?

Emine Turksever bij auto van Gom

Emine: “De SVB is nu ook ingericht als praktijklocatie. De klant is heel enthousiast. Het is een klein, maar enthousiast en behulpzaam team. Zij helpen graag samen met ons de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de instroom en doorstroom . Er zijn nog een aantal doorstroomplekken, vooral onze onderwijslocaties waar we deze kandidaten een vast contract kunnen aanbieden. En we zijn nu ook aan het kijken of we meer kandidaten op de SVB kunnen plaatsen of mogelijk op een andere locatie. Zodat we de samenwerking nog intensiever kunnen maken.”

Wat doet Gom aan inclusiviteit?

“Binnen onze duurzaamheidsaanpak kennen we drie pijlers. Naast de milieuaspecten ook de mens-aspecten: zorgdragen voor je medewerkers en bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar SROI onderdeel van is. We doen heel veel aan inclusiviteit, besteden er ook bij het middenkader veel aandacht aan, vervolgt Emine haar uitleg. “Zo hebben we voor het middenkader een trainingstraject waarin we een module inclusiviteit en diversiteit hebben opgenomen. Hiermee maken we de leidinggevenden op de werkvloer nog bewuster van inclusiviteit. Iedereen doet ertoe. De vraag die we dan stellen: op welke manier kun je dit op de werkvloer toepassen en jouw medewerkers hierin meenemen en coachen? Gom heeft 92 verschillende nationaliteiten in dienst. Maar als je kijkt naar de omgangsnormen of iemands karakter, dan zie je dat we allemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Dat realiseren we ons vaak gewoon niet, dus dat proberen we bij Gom naar boven te brengen.”

 

Wat maakt SROI bij Gom tot een succes?

Jolanda: “Het gaat om mensen die gemotiveerd zijn en blij zijn dat zij een kans krijgen. Als je laat merken dat zij ertoe doen, dan is dat heel mooi.”

Emine: “We focussen ons vooral op de mens; we gaan uit van ieders talenten. De mensen zijn ons meest waardevolle goed: ons werk is mensenwerk. Daardoor is het ook belangrijk te kijken naar hun behoeften en van daaruit verder te gaan. We zijn een grote werkgever en naast duurzaamheid staat de mens altijd voorop.”

 

Lees meer over inclusiviteit bij Gom