Gom zet in op klimaatneutraal en circulair ondernemen

In 2014 lanceerde Gom het programma ‘De groene ambitie’ om duurzaamheid in de organisatie meer vorm te geven. Zeven jaar later zijn de ambities van Gom verankerd in de hele bedrijfsvoering. Met de Sustainable Development Goals als onderlegger staan klimaatneutraal en circulair schoonmaken centraal in het mvo- beleid.

Schoonmaak is misschien niet de branche met de grootste milieu-impact in de economie. Dat weerhoudt Gom er niet van een voortrekkersrol te vervullen. Moederconcern Facilicom Group doet dat al. In 2030 wil Facilicom Group met alle aangesloten bedrijven klimaatneutraal opereren. In haar duurzame ambities laat ook Facilicom Group zich leiden door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook Gom gebruikt die SDG’s om zich te focussen op de gebieden waar het schoonmaakbedrijf echt een verschil kan maken:

  • goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Drie pijlers onder mvo-beleid

Met die drie doelen in het achterhoofd is het mvo-beleid van Gom recent nog eens onder de loep gehouden. Het resultaat is dat het beleid drie pijlers kent: klimaatneutraal, circulair en inclusief. Die inclusiviteit geeft Gom vorm door medewerkers in alle stadia van hun werkzame leven te ondersteunen: een waardevol werkgever zijn met focus op talentbeschikbaarheid, talentontwikkeling en talentweerbaarheid. Eerder werd hiertoe al de HR-strategie verder aangescherpt.

Klimaatneutraal in 2030

Voor Gom is het streven om al in 2030 klimaatneutraal te ondernemen. Onder de maatregelen om nul uitstoot te behalen over negen jaar vallen onder meer het verduurzamen van wagenpark en bedrijfsgebouwen, scopes 1 en 2 op emissiegebied. Gom vult dat aan met bedrijfsspecifieke maatregelen. Dat zijn er vele, legt senior business performance manager - en aanjager van het mvo-beleid - Ad van Poppel uit.
 
‘Samen met leveranciers willen en kunnen we ook stappen zetten. Daarvoor investeerden we al in ec-H2O NanoClean machines van leverancier Tennant. Daarmee bespaarden we alleen al in 2019 14 miljoen liter water. Ook hadden we 42.000 liter minder reinigingsmiddelen nodig.’ Die aanpak valt onder scope 3. Daarmee is Gom actief op alle drie de emissiegebieden.

Waterprojecten in ontwikkelingslanden

Uiteindelijk moet eenderde deel minder water nodig zijn om schoon te maken bij opdrachtgevers. Met de financiële tegenwaarde van die besparing doet Gom overigens ook goed werk. Dat geld gaat naar Made Blue, de organisatie die in ontwikkelingslanden waterprojecten realiseert.

Circulariteit aan de hand van 9R-strategie

Streven naar circulariteit is uitdagender, zegt Van Poppel. Ook hier haakt het schoonmaakbedrijf aan bij een bekende strategie: die van de 9 R’s. De negen woorden met de beginletter R staan voor alles wat een proces circulair kan maken: refuse, reduce, rethink, re-use, repair, refurbish, remanufacture, repurpose en recycle. Van Poppel: ‘We bekijken die hele keten, maar richten ons op de R’en waar we als schoonmaakbedrijf echt verschil kunnen maken. Dat zijn er drie: refuse, re-use en recycle.’
 
Refuse staat voor de keus van milieuvriendelijke methoden, zoals de invoering van plastic zakken gemaakt van granulaat waar Gom mee experimenteert. ‘Voor al het afval bij onze klanten hebben we nu nog 22 miljoen zakken per jaar nodig. Dan kun je zeggen: we gaan kleinere afvalbakken weghalen en grotere afvalstations op centrale plekken creëren, zodat er minder snel iets wordt weggegooid. Dan gaan we het gesprek aan met de klant’
 
Re-use wordt in de praktijk gebracht door schoonmaakmachines die eerder in gebruik zijn geweest in te zetten op nieuwe schoonmaaklocaties. Nu al wordt in een speciaal daarvoor geïntroduceerde fabriek in het Spaanse Zaragoza een groot aantal schoonmaakmachines opnieuw geprepareerd. Ook hiervoor werkt Gom nauw samen met Tennant.
 
Voor het recyclen kent Gom een nauwe samenwerking met BOMA. De afvalverwerker van BOMA scheidt de afvalstromen van Gom, zodat hergebruik eenvoudiger wordt.

Ad van Poppel

Ad van Poppel, senior business performance manager

Samenwerking zoeken

Gom zet vaart achter het nieuwe mvo-beleid, maakt Van Poppel duidelijk. ‘Het is al over negen jaar 2030. In die tijd moet er nog heel veel gebeuren. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor zoeken we heel nadrukkelijk de samenwerking: die met leveranciers, met klanten en met medewerkers. Richting klanten willen we duidelijk maken dat je ook duurzaam kunt zijn zonder dat het meer kost. Ook wil niet elke klant fungeren als proeftuin, die zegt: geef mij maar proven concepts. Maar er zijn ook veel klanten die juist wél met ons optrekken in ontwikkeling. Je moet besparingen ook kunnen visualiseren. Je kunt wel zeggen: deze machine bespaart zoveel liter water per jaar, maar als je zegt: met deze machine besparen we bij Gom 33 volle zwembaden aan water, dan wordt het ineens concreet.’
 
Een veelheid aan maatregelen is al in voorbereiding of staat op de rol om te worden onderzocht. Een voorbeeld van de eerste is de duurzaamheidsrating voor schoonmaakproducten. Verder weg gelegen maatregelen zijn elektrisch vervoer, al of niet in combinatie met hubs aan de randen van steden om transportkilometers te beperken.

Wil je meer weten of klimaatneutraal en circulair ondernemen?

Lees meer