Gom Specialistische Reiniging neemt CMR-reiniging op in dienstenpakket

Vanaf 1 februari is CMR-reiniging officieel aan het dienstenpakket van Gom Specialistische Reiniging toegevoegd. Onder de afkorting CMR valt een groot aantal stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, de menselijke genen kunnen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting. De laatste jaren is er een sterk vergrote aandacht voor dit soort stoffen, waarvan chroom-6 de bekendste is. Ook de uitstoot van dieselmotoren en fijnstof zijn beruchte voorbeelden.

Gom Specialistische Reiniging begint bepaald niet blanco aan het nieuwe werkterrein. De business unit van Gom heeft een verleden in asbestsanering en verzorgt sinds twee jaar CMR-reiniging bij verschillende grote opdrachtgevers. Productmanager Peter van Gogh: “Daar hebben we de afgelopen twee jaar heel veel ervaring opgedaan. We zien dat steeds meer organisaties zich bij ons melden met vergelijkbare problemen en niet weten wat ze ermee aan moeten. En veel organisaties wéten nog niet dat ze een probleem hebben en risico lopen.”

een medewerker van Gom Specialistische reiniging in een geel en geheel afgesloten beschermend pak zuigt gevaarlijke stoffen op.

Gezondheidsschade

Die risico’s kunnen groot zijn, is inmiddels bekend. CMR is de afkorting voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. Die stoffen zijn respectievelijk kankerverwekkend, schadelijk voor erfelijk materiaal in de cellen of schadelijk voor de vruchtbaarheid. Een kortdurende blootstelling kan al gezondheidsschade opleveren, ook vele jaren later. Daarom is het noodzakelijk om CMR-stoffen, net als asbest, grondig aan te pakken.

‘De markt is zoekende’

Veel reinigingsbedrijven met een vergelijkbare specialisatie zijn er echter niet, constateert Van Gogh. “Er zijn twee, drie partijen die er significant iets mee doen, waaronder wij. Dit is zo specifiek dat je niet veel meer kennis van CMR-reiniging tegenkomt. De tendens die je ziet is dat de markt zoekende is. Ook bedrijven die bijvoorbeeld asbest saneren weten niet goed wat ze ermee aan moeten.”

Drie meest voorkomende

Met de kennis en ervaring die Gom Specialistische Reiniging heeft opgedaan, zijn er nu pasklare oplossingen voor de meest voorkomende verontreinigingen: chroom-6 (een middel dat breed is toegepast in de industrie), dieselmotoremissie (de uitstoot van dieselmotoren, een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes), houtstof (zagerijen) en fijnstof (deeltjes kleiner dan 10 micrometer met een verschillende chemische samenstelling).

Ook voorlichting en advies

De dienstverlening is niet voorbehouden aan bestaande klanten van Gom Specialistische Reiniging. De nieuwe dienst wordt ‘stand-alone’ in de markt gezet. Medewerkers worden niet alleen ingezet voor de daadwerkelijke (periodieke) schoonmaak van omgevingen die vervuild zijn, ook kan Gom Specialistische Reiniging voorlichting geven aan bedrijven,  bouw- en woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer, arbeidsinspectie en medewerkers die met sloop- en demontagewerkzaamheden te maken hebben.