Gom Onderwijs lanceert Behavior Learning Lab in strijd tegen vervuiling op scholen

Onderwijs

Gom Onderwijs gaat gedragsbeïnvloeding inzetten als instrument om vervuiling op scholen tegen te gaan. Daarvoor heeft het schoonmaakbedrijf het Behavior Learning Lab in het leven geroepen. In samenwerking met opdrachtgevers en studenten wil Gom per jaar twee à drie experimenten in de praktijk uitvoeren. Een eerste proef met een interactieve afvalbak op scholen, de Trash Roulette, bleek voor 49% minder zwerfafval te zorgen.

‘Scholieren en studenten willen wel graag dat een onderwijsomgeving schoon is, maar ze zijn zich vaak niet bewust van hun eigen vervuilende gedrag’, zegt Mieke Sprinkhuizen, als senior accountmanager van Gom Onderwijs betrokken bij veel onderwijsinstellingen. ‘Zwerfafval is een heel actueel thema in onderwijsland. Schoonmakers zijn iedere dag veel tijd kwijt om rommel op te ruimen, voordat ze daadwerkelijk kunnen gaan schoonmaken. Zij worden afgerekend op schoonmaken, niet op opruimen.’

een brede houten trap in een school met op 2 achterborden teksen als 'Wat vind jij ervan als er döner aan je tas plakt?' en Wat vind jij ervan als je kleren aan de tafel vastplakken?'

Sectorspecifiek initiatief

Het effect van postercampagnes op het gedrag van scholieren is nihil. Daarom grijpt Gom Onderwijs nu gedragsbeïnvloeding aan om het tij te keren. Dat gebeurt met het Behavior Learning Lab, een initiatief dat Gom Onderwijs sectorspecifiek is gestart. Opdrachtgevers worden nauw betrokken bij het project, samen met studenten en partners van Gom Onderwijs.

De ‘denktank’ komt eenmaal per jaar bijeen om samen ideeën voor experimenten te genereren, gericht op gedragsbeïnvloeding. Bruikbare ideeën worden voorgelegd aan de Learning Community, die bestaat uit alle opdrachtgevers van Gom Onderwijs. Twee à drie voorstellen worden per jaar daadwerkelijk uitgevoerd. Onderwijsinstellingen die een experiment uitvoeren op hun school, dragen ook bij in de ontwikkelingskosten. Ervaringen die met de experimenten zijn opgedaan, worden weer gedeeld met de community.

Halvering hoeveelheid zwerfafval

Het idee voor het Behavior Learning Lab is afkomstig van een kennissessie die Gom Onderwijs jaarlijks organiseert. Daar rolde vorig jaar de Trash Roulette uit: een interactieve afvalbak waarmee studenten kleine prijzen kunnen winnen als zij er hun afval in deponeren. Het effect op de vestiging Benthemplein van Zadkine in Rotterdam was opzienbarend. Metingen lieten zien dat in zes weken tijd de hoeveelheid zwerfafval in de kantine zo goed als halveerde. Inmiddels heeft Gom Onderwijs meerdere aanvragen lopen van geïnteresseerde onderwijsinstellingen die ook aan de slag willen met de Trash Roulette.

een grote groep mensen die aan het brainstormen zijn en rond een vergadertafel staan
veel gele post-its met kreten op een whitebord geplakt

Interessante discussies

Op 20 juni kwam de denktank van het Behavior Learning Lab voor het eerst bijeen. ‘Een leuke setting waarin interessante discussies ontstonden’, zegt Jan-Willem van den Oever, als specialist dienstverlening verbonden aan het ROC West-Brabant, wat vanaf 1 september Curio zal heten. ‘Het lab is een goed initiatief om samen met Gom en andere onderwijsinstellingen het probleem van vervuiling vanuit diverse invalshoeken te benaderen.’Los van de voorgestelde experimenten leverde die eerste denktanksessie meteen al een concrete uitkomst op. Hogeschool Rotterdam, een van de deelnemers aan de sessie, gaat een module duurzaamheid integreren in een eerste jaar module voor studenten Facility Management. Die moet meer bewustwording van het eigen gedrag gaan creëren in de vestigingen van de hogeschool die 39.000 studenten telt.