Gom Onderwijs gaat met probiotica strijd aan tegen stank op schooltoiletten

Onderwijs

Met de inzet van probiotica wil Gom Onderwijs een eind maken aan vieze stank op veel schooltoiletten. Met ingang van 13 januari start een proefperiode op acht basisscholen, verspreid over geheel Nederland. Probiotica is de verzamelnaam voor ‘goede’ bacteriën die de voedingsbodem wegnemen voor de bacteriën die de vieze geur veroorzaken. Gom Zorg heeft al uitstekende ervaringen opgedaan met het middel in ziekenhuizen. De pilot maakt deel uit van een groter offensief van Gom Onderwijs, onder meer gericht op meer hygiëne en beleving in het basisonderwijs.

Toiletten op basisscholen hebben geen goede naam. Meer dan de helft van de leerlingen stelt toiletbezoek liever uit tot ze weer thuis zijn, was de uitkomst van een onderzoek uit 2018. Met 85 procent scoorde stank het hoogste op de klachtenlijst, gevolgd door vieze toiletbrillen (78 procent). ‘Het is met name de urinegeur’, weet Jeroen Slee, bij Gom Onderwijs verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en innovatie (KZI). ‘Kinderen plassen niet allemaal netjes in de pot. Bij basisscholen is het een heel groot probleem. Soms wordt het voor lief genomen omdat men weet: het is nou eenmaal zo. Zeker als we maar één keer per dag schoonmaken, dan heeft de urine veel tijd om zich te hechten in de voegen.’

Biofilm ‘opeten’

Ook aanvullende reiniging, zoals stomen of een dieptereiniging, leverde geen structureel effect op. Daarom gaat Gom Onderwijs over op een methode die al goede resultaten behaalt bij de collega’s van Gom Zorg: schoonmaken met probiotica. Bacteriën eten de biofilm op die ontstaat als urine en vuil zich hechten aan vloeren en wanden. Dat Gom Zorg de methode inmiddels uitvoerig heeft getest in ziekenhuisomgevingen geeft de zekerheid dat de inzet volkomen veilig is.

 

En succesvol, weet Slee. ‘De probiotica zorgt ervoor dat de vieze geur op de toiletten in drie, vier weken verdwenen is. Een bijkomend voordeel is dat voegen schoner worden. Als je ouder sanitair hebt, met dubbelhard gebakken tegels met voegen ertussen, zijn voegen vaak zwart. Probiotica krijgt de voegen weer licht.’ Het middel is vriendelijk voor het milieu en leidt bovendien niet tot extra kosten voor opdrachtgevers.

Nulmeting

Op acht basisscholen verspreid over het gehele land gaat vanaf maandag 13 januari een proef van start met probiotica. Met een nulmeting vooraf brengt Gom Onderwijs de resultaten van de pilot duidelijk in beeld. Vanuit de zorg is al veel ervaring en data beschikbaar. Toch wil Gom Onderwijs eerst deze uitgebreide pilot uitvoeren in het basisonderwijs. De pilot kan nieuwe, sectorspecifieke aandachtspunten opleveren. Eind januari volgt een tussentijdse meting op de acht locaties, waarna het eindresultaat van de proefperiode eind februari wordt gemeten en beoordeeld. Het middel wordt aansluitend definitief in het schoonmaakprogramma voor het basisonderwijs opgenomen.

Breder offensief

De pilot met probiotica is onderdeel van een breder offensief van Gom Onderwijs. De gespecialiseerde business unit streeft ernaar om, in samenwerking met de school, het schoolgebouw op een verantwoorde manier schoon te houden. Focus ligt daarbij op hygiëne, beleving, milieu en een passend budget.

 

Gom Onderwijs is al langer actief met vernieuwende maatregelen voor de schoonmaak in het basisonderwijs. Leerlingen konden al eerder kennismaken met de virtuele schoonmaakmedewerker Claire. Claire brengt basisprincipes van persoonlijke hygiëne bij, met name gericht op toiletgebruik en legt uit hoe kinderen kunnen helpen bij het schoonhouden van hun school.