Gom Onderwijs en Fontys Hogescholen gaan contractpartnerschap aan

Onderwijs

‘Elkaar inspireren om van één plus één drie te maken’

Sinds 1 juli is Gom Onderwijs verantwoordelijk voor het complete schoonmaakcontract van Fontys Hogescholen, met tien locaties in Noord-Brabant en Limburg. Het leveren van goede schoonmaak is daarbij een vanzelfsprekend vertrekpunt naar méér. Want beide partijen willen een flinke stap verder gaan: elkaar inspireren om te blijven innoveren en ambities waar te maken.

Op 22 april kwam het verlossende woord: De gunning voor het schoonmaakcontract van Fontys Hogescholen ging naar Gom Onderwijs. Salesdirecteur Barry van de Velde is supertrots: ‘Fontys is een geweldige toevoeging aan onze onderwijsportefeuille. In de uitvraag had Fontys duidelijk gemaakt dat ze geen gewone ‘opdrachtnemer’ zoeken maar een partij om samen invulling te geven aan contractpartnerschap. Dat is precies ook onze ambitie.’

‘We hebben bewust gekozen voor één perceel voor het schoonmaakonderhoud, inclusief de glasbewassing en gevelreiniging,’ vertelt Anita Swinkels, manager bedrijfsvoering bij Fontys.  ‘Dat is omdat we voor partnerschap gaan. Het gaat ons om meer dan de kwaliteit van de uitvoering; dat die op orde moet zijn, staat buiten kijf. Wij willen juist een stap verder gaan. Hoe kunnen we elkaar inspireren en ideeën ontwikkelen om van één plus één drie te maken? Dat was een belangrijk gunningscriterium. Uit de acht inschrijvingen kwam Gom Onderwijs als beste uit de bus. Eerder was Gom Onderwijs al verantwoordelijk voor een van de schoonmaakpercelen. En nu dus voor het hele contract.’

Monique Peels, Directeur Huisvesting & Facilitair Zaken (Fontys) en Barry van de Velde, Sales directeur (Gom) ondertekenen het schoonmaakcontract in een collegezaal

Monique Peels, Directeur Huisvesting & Facilitair Zaken (Fontys) en Barry van de Velde, Sales directeur (Gom) ondertekenen het schoonmaakcontract.

______________________

Opruimgedrag

Als voorbeeld van 1 + 1 = 3 geeft Swinkels de campagne FONS, die staat voor Fontys Opgeruimd, Netjes en Schoon. ‘We willen dat onze schoolgebouwen een fijne werk- en leerplek zijn voor medewerkers en leerlingen. Met deze campagne, die al een aantal jaren loopt, vragen we daar breed aandacht voor. We betrekken bijvoorbeeld onze psychologiestudenten bij acties om studenten bewust te maken van hun opruimgedrag. En samen met onze facilitaire partners werken we aan afvalscheiding, minder verpakkingsmateriaal en duurzaamheid. We zijn heel benieuwd hoe Gom Onderwijs hier een extra impuls aan kan geven.’

 

Warme ontvangst

Op 1 juli vond de kick-off plaats waarmee Gom startte met het nieuwe schoonmaakcontract. Van de Velde: ‘Het is natuurlijk vooral spannend voor alle medewerkers die overgaan naar Gom Onderwijs. Zij vragen zich af: Hoe zit het met mijn contract? Hou ik hetzelfde aantal uren? Blijf ik in hetzelfde gebouw werken? We besteden veel tijd aan een warme ontvangst met voorlichtingsbijeenkomsten, inloopspreekuren en persoonlijke kennismakingsgesprekken met de medewerkers. Die gaan niet alleen over contracten en salarissen maar ook over ambities en werkplezier. En over de kennis van schoonmaakmedewerkers. Zij weten vaak precies waar de aandachtsgebieden en knelpunten zitten wat betreft de schoonmaak. Wij willen dat mensen zich welkom voelen bij ons, vanaf de start. Dat is niet zomaar een belofte. Dat willen we vanaf dag één waarmaken.’

Swinkels is blij met de aanpak van Gom Onderwijs. ‘Ik krijg goede berichten over het implementatietraject. Het hele proces van overname is zorgvuldig verlopen. Het gaat om circa honderd medewerkers waarbij Gom Onderwijs tevens een aantal mensen heeft overgenomen die niet overname-plichtig zijn. Het is hun beleid om waar mogelijk ook in de aansturing kennis en kunde te behouden. Dat vind ik mooi, en het is fijn voor de mensen op onze locaties.’

7 personen van zowel Gom als Fontys kijken lachend in de camera na ondertekening van het schoonmaakcontract

Op de foto staan van links naar rechts: David van Boheemen, Salesmanager (Gom), Monique Peels, Directeur Huisvesting & Facilitair Zaken (Fontys), Jeroen Hofmeester, Business unit directeur (Gom), Jessica van Lier, Klantmanager (Gom), Inge Bogers, Facility Manager (

Op de foto staan van links naar rechts: David van Boheemen, Salesmanager (Gom), Monique Peels, Directeur Huisvesting & Facilitair Zaken (Fontys), Jeroen Hofmeester, Business unit directeur (Gom), Jessica van Lier, Klantmanager (Gom), Inge Bogers, Facility Manager (Fontys), Anita Swinkels, Manager Facilitaire Zaken (Fontys) en Barry van de Velde, Sales directeur (Gom).

_________________________

Geen aardverschuiving

Gom Onderwijs zal bij de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden haar eigen werkwijze introduceren. Maar dat zal geen aardverschuiving veroorzaken, voorspelt Van de Velde. ‘Natuurlijk krijgen de medewerkers nieuwe werkmethodieken, kleding, werkkarren en materialen en zal de manier van werken dus hier en daar anders zijn. Maar we luisteren ook goed naar de kennis en ervaring van de schoonmaakmedewerkers. Zo combineren we bestaande kennis en ervaring met onze manier van werken. In de eerste fase van de implementatie zorgen we altijd voor extra begeleiding op de werkvloer. Dan kunnen mensen met vragen meteen terecht bij een leidinggevende en voorkomen we dat er onrust of verwarring ontstaat. Na de implementatie gaan we kijken hoe we handen en voeten gaan geven aan ons partnerschap met Fontys.’

 

Start collegejaar

Het nieuwe collegejaar is inmiddels van start gegaan, maar hoe dit verder verloopt is - met het oog op corona - nog altijd afwachten. Swinkels: ‘De maatregelen en versoepelingen vragen om flexibiliteit. Als we de volledige capaciteit van de gebouwen kunnen benutten, dan zal het druk zijn op onze locaties. Gom Onderwijs speelt daar goed op in. In de eerste weken is extra back-up geregeld, zowel in de uitvoering als in de aansturing.’

‘De implementatie beslaat eigenlijk twee fases,’ zegt Van de Velde. ‘We zijn in een rustige periode begonnen. Maar nu alles weer op gang is gekomen en alle studenten gestart zijn, dan is het booming. Dat kennen we van onze andere opdrachtgevers in het onderwijs. En de schoonmaakmedewerkers zijn daar natuurlijk ook mee bekend. Dus, kom maar op. Wij zijn er klaar voor!’

 

Lees meer over Gom Onderwijs