Gom krijgt ‘première’ van Facilicom-breed veiligheidsprogramma ‘10x Bewust Veilig’

Met het programma ‘10x Bewust Veilig’ gaat Facilicom het bewustzijn bij medewerkers op het gebied van veiligheid vergroten. Schoonmaakbedrijf Gom is de eerste divisie die het programma heeft geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Dit jaar wordt het 10x Bewust Veilig ook uitgerold naar andere Facilicom-divisies. De impact van de coronacrisis heeft het belang van consistente veiligheidscode verder vergroot, constateert manager KAM Fred van Dijk van Gom.

‘De reden dat we met 10x Bewust Veilig zijn gestart is tweeledig. Van klanten kregen we de vraag om meer zichtbaarder te maken wat Gom nu precies doet op het gebied van veiligheid. Heel veel informatie op het gebied van veiligheid was er wel, maar het was allemaal versnipperd.’ Diezelfde behoefte bleek ook te bestaan binnen andere divisies van Facilicom Group. Daarom is een kenniskring veiligheid geformeerd, met als doel om de code en voorschriften binnen de diverse Facilicom-bedrijven op te strakken en te uniformeren.
 
‘Binnen de kenniskring hebben we mensen van alle divisies bij elkaar gebracht: hoe kunnen we veiligheid binnen Facilicom breed aanpakken en beter borgen? Bij Facilicom zeggen we: ‘happy people make happy people’. Dan moet je ook goed voor je eigen mensen zijn en zorgen dat ze veilig kunnen werken’, zegt Daan Beusker, manager kwaliteit en duurzaamheid bij Facilicom Solutions en van huis uit veiligheidskundige.

Fred van Dijk, manager KAM van Gom, en Daan Beusker, manager kwaliteit en duurzaamheid van Facilicom Solutions

Fred van Dijk, manager KAM van Gom, en Daan Beusker, manager kwaliteit en duurzaamheid van Facilicom Solutions

Intrinsieke motivatie

Voorop stond dat de code geen dwingend karakter moest krijgen. Daan: ‘We wilden het anders doen. Veiligheidsbewustzijn moet uit de intrinsieke motivatie van medewerkers komen. Ze moeten zélf veilig willen werken. De kracht van 10x Bewust Veilig is dat we het initiatief bij de mensen zelf neerleggen, niet bij hun afdeling. We motiveren hen hiermee om bewust te zijn van hun eigen veiligheid in het werk.’

Uitvoering verschilt

De tien onderdelen binnen de code zijn er inmiddels. Onderdelen als: ik spreek iemand aan bij een onveilige situatie, ik meld onveilig gedrag, ik weet wat ik moet doen in geval van nood. Fred: ‘De code is voor iedereen binnen Facilicom Group hetzelfde, maar de uitvoering niet. Voor een schoonmaker is hygiëne heel belangrijk, voor een monteur, installateur of beveiliger is de uitvoering van een regel verschillend.’

Uitdragen naar klanten

De business unit Gom Offices is de eerste ‘gebruiker’ van 10x Bewust Veilig. Fred: ‘Aan de hand van die ervaringen gaan we het veiligheidsprogramma implementeren bij business units als Zorg of Hospitality. Ook per business unit is het maatwerk. In een ziekenhuis bijvoorbeeld gelden weer protocollen waar we rekening mee moeten houden.’
 
De code is voor Gom-schoonmakers uitgewerkt in het Nederlands, maar ook in het Engels, Turks en Arabisch. Fred: ‘De informatie komt ook op een poster die we in elke werkkast hangen. Er komt een e-learning veiligheid. Hierin wordt 10x Bewust Veilig aan nieuwe medewerkers uitgelegd. Ook in de klantgesprekken gaan we over het programma vertellen. Zo dragen we het uit naar klanten. We hebben nu een mooi product om te laten zien dat we bewust bezig zijn met veiligheid.’