Gom en Trigion partner van Next Level FM

Met ingang van 1 maart 2022 is Gom, evenals Trigion, partner geworden van Next Level FM. Vanuit deze ketensamenwerking gaan beide bedrijven dit jaar een bijdrage leveren aan drie belangrijk kernthema’s.

Namens Gom is Mieke Sprinkhuizen degene die het voortouw nam in deze samenwerking. ‘Next Level FM is een onafhankelijk Fieldlab waarbij vooruitstrevende organisaties in de facilitaire sector samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe kennis en instrumenten. Wij verwachten daar veel van, want we weten wat de toegevoegde waarde van ketensamenwerking is. Zeker in het domein van de sociale innovatie, het gebied waar Next Level FM zich op focust’. 

Logo Next Level FM

De Fieldlab aanpak, waarin verschillende organisaties samenwerken, focust zich in 2022 op de thema’s: duurzame inzetbaarheid, duurzame keten en relationeel contracteren. Vanuit Gom nemen verschillende experts deel die elk hun expertise inbrengen binnen de onderwerpen. Mieke: ‘Zelf focus ik me op het onderwerp de duurzame keten. Als Gom hebben we grote duurzaamheidsambities, die binnen de keten elkaar wellicht extra kunnen versterken. Ook voor de andere onderwerpen verwacht ik dat de samenwerking binnen Next Level FM grote meerwaarde kan bieden’

Samen met diverse andere partijen gaat Gom tijdens werkateliers voor de geformuleerde onderzoeksvragen toewerken naar oplossing, instrument of tool. Mieke: ‘Het mooie vind ik dat de eindresultaten vervolgens openbaar worden gedeeld, zodat deze breed toegankelijk worden voor elke (facilitaire) professional.’

Verantwoord ondernemen

Een tekening van gekleurde takken met daaraan bollen met erin afbeelding van een gezin, een lampje, een oog met de aarde erin, grafieken

Bij Gom is verantwoord ondernemen een vanzelfsprekend. Wij werken dan ook steeds oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Onze duurzame aanpak is georganiseerd rond drie pijlers die en kent de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties als onderlegger. Zo dragen we met jou een steentje bij aan een duurzame toekomst.

Lees hier meer over onze pijlers