Gemeente Haarlemmermeer kiest voor Gom

PERSBERICHT

Gom Offices is met ingang van 1 februari 2024 de nieuwe schoonmaakpartner van de gemeente Haarlemmermeer. Op in totaal twaalf locaties wordt Gom Offices verantwoordelijk voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. Met name het plan van aanpak op het gebied van sociale duurzaamheid is door de gemeente enthousiast ontvangen. Het is onder meer op dat terrein waarop het Schiedamse schoonmaakbedrijf goed kan inspelen op de wensen van opdrachtgevers in de overheidssector.

‘Ieder schoonmaakbedrijf zou een opdracht als deze aan moeten kunnen’, zegt Jeanine Klein Schiphorst, bij gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor het facilitaire contractmanagement. ‘Daarom hebben we in deze aanbesteding juist de verdieping gezocht in een stukje goed opdrachtgeverschap. Werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vinden we heel belangrijk. Hoe geef je daar als opdrachtnemer invulling aan? Onze gemeente wil graag dat een schoonmaakpartner actief de relatie zoekt met ons eigen sociale werkbedrijf.’ 

Buitengewoon en Nelis als impactpartners

Gom werkt intensief samen met diverse organisaties om goed werkgeverschap en inclusiviteit vorm te geven. Bijvoorbeeld met Buitengewoon, de sociale onderneming binnen Facilicom Group. Ook is er een nauwe samenwerking met Stichting Nelis, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geeft. ‘Dat de talenten worden opgeleid voordat er een werkplek beschikbaar is, wordt als zeer positief beoordeeld’, was het compliment dat Haarlemmermeer uitdeelde in de gunningsbeslissing.

Aandacht voor mensen was een van de vijf ‘kwaliteitsvragen’ waarop de inschrijvende partijen antwoord moesten geven. Instemming was er ook voor de Gom-visie op de samenwerking met andere facilitaire partners, zegt adviseur facility management Lilian de Groot van de gemeente. ‘Hoe kun je elkaar helpen, ook met het oog op de personeelskrapte? Gom heeft heel goed nagedacht over hoe je die samenwerking vorm kunt geven en waar je tegenaan kunt lopen.’

Ondertekening overeenkomst Gemeente Haarlemmermeer en Gom Offices

Olivier Laméris (Algemeen directeur Gom) en Audrey Cremer (Directeur Bedrijfsvoering Gemeente Haarlemmermeer) tijdens de contractondertekening.

‘Dagschoonmaak draagt bij aan zichtbaarheid’

Gom vindt het belangrijk dat de huidige medewerkers in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven werken en dat hiermee kennis behouden blijft. Tijdens de implementatie stelt Gom het personeel centraal en maken de medewerkers al kennis met de voordelen die Gom als werkgever biedt. Zo worden zij voorzien van de nieuwste middelen en materialen en krijgen training waar nodig. Ronald Beckers, als salesmanager betrokken bij de inschrijving: ‘We zien overheidsopdrachtgevers steeds meer de kant van dagschoonmaak op gaan. Het maakt het ook voor ons makkelijker personeel te vinden. En het draagt bij aan een zichtbare schoonmaak. Met name sinds corona willen kantoormedewerkers zien hoe een bureau wordt schoongemaakt.’ 

Implementatiemanagers uniek in schoonmaakland

Met het oog op het belang dat de gemeente hecht aan contractmanagement, zet Gom Offices twee implementatiemanagers in. Ronald: ‘Dat is redelijk uniek binnen schoonmaakland. Het is voor ons een bewezen manier om goed te starten. Klantmanager Eunice Mosterman kan zich dan richten op het opstarten van de schoonmaak, de implementatiemanagers garanderen een goede opvolging van de gemaakte afspraken.’

Ondertekening overeenkomst Gemeente Haarlemmermeer en Gom Offices
Ondertekening overeenkomst Gemeente Haarlemmermeer en Gom Offices