Flexibel inzetbare Huismeester bewaakt, controleert én maakt hygiënisch schoon

De Huismeester wás altijd al belangrijk om de leefbaarheid in complexen op peil te houden. Sinds de corona-uitbraak is de rol van zo’n flexibel inzetbare medewerker alleen nog maar groter geworden: hij kan bijvoorbeeld plotseling opkomende schoonmaaktaken op zich nemen die je van bewoners niet mag verwachten. In een toenemend aantal situaties kiezen corporaties er daarom voor om een Huismeester of complexbeheerder aan te stellen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor bewoners, voert kleine klusjes uit, neemt pakketjes aan, volgt klachten op en houdt een oogje in het zeil. Dat stelt hoge eisen aan de functie. Meer dan ooit is die Huismeester tegenwoordig een goed opgeleide vakman of -vrouw, aan wie vooral op sociaal gebied hoge eisen worden gesteld. 

De toenemende vraag leidde ertoe dat Gom Openbare Ruimten zich ook is gaan toeleggen op huismeesterdiensten. Incidenteel werden in het verleden weleens beheerders voor een complex geleverd, als spin-off van de schoonmaakdiensten van het bedrijf. De nieuwe generatie Huismeesters is er één die van veel markten thuis moet zijn, erkent Marc Lansink van Woonstad Rotterdam.

Als teamleider Huismeesters weet hij precies welk cv nodig is. ‘De medewerker moet toezicht kunnen houden op het schoon, heel en veilig zijn van het complex. Controleren of de werkzaamheden door het schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd volgens het contract, technische defecten doorgeven aan de aannemer en contact onderhouden met de bewoners. Goede sociale vaardigheden richting die bewoners zijn belangrijk. Huismeesters zijn veelal het eerste aanspreekpunt voor onze huurders. En als het nodig is moet een Huismeester bewoners kunnen aanspreken op hun gedrag.’

Veiligheid verhogen

Want: de leefbaarheid staat in complexen weleens onder druk. Dat kan al gauw leiden tot overlast of onveilige situaties - en dus een daling van huurderstevredenheid. Daar kan een Huismeester een essentiële rol spelen. Slingert er geen huisvuil rond op plekken waar brandgevaar op de loer ligt? Komen er geen bezoekers met verkeerde bedoelingen naar een appartementengebouw? Als extra paar ogen draagt de complexbeheerder bij aan de sociale controle in het gebouw en kan hij adequaat handelen in noodsituaties. Door zijn of haar aanwezigheid blijft ook de uitstraling behouden.

Meerwaarde

Woonstad Rotterdam heeft op meerdere complexen Huismeesters gestationeerd. Tot volle tevredenheid, weet Marc Lansink. ‘Het zijn gastheren en -vrouwen die nét dat extra stuk dienstverlening bieden, zoals het vegen van de hal of het helpen met een klusje in de gemeenschappelijke ruimte. De aanwezigheid van een Huismeester wordt door klanten als meerwaarde ervaren. Omdat de medewerker vrijwel dagelijks in het gebouw aanwezig is, heeft hij automatisch ook een signaleringsfunctie voor zaken die niet alledaags zijn. Daarmee draagt de Huismeester in hoge mate bij aan het gevoel van veiligheid in het gebouw.’ In seniorencomplex de Mookhoek in Rotterdam fungeert sinds kort Annabel Amers. Tot volle tevredenheid van opdrachtgever Woonstad Rotterdam én vooral de bewoners. ‘De ervaringen zijn zeer positief. Annabel heeft in korte tijd haar plek en haar werkzaamheden goed opgepakt. Vanuit bewoners horen we alleen maar positieve geluiden. Ook collega’s vinden Annabel een fijn persoon. Vooral omdat ze de taal van onze klanten spreekt: lekker no-nonsens Rotterdams’, zegt Marc Lansink, teamleider Huismeesters bij Woonstad Rotterdam.

Sociale vaardigheden

Gom Openbare Ruimten ziet de belangstelling niet alleen bij woningcorporaties toenemen. Ook bijvoorbeeld kantoorgebouwen, openbare gebouwen, scholen en zorginstellingen kiezen vaker voor een ‘vaste’ Huismeester, al of niet parttime. Een standaardprofiel voor de functie is er niet. De ene keer ligt het accent meer op de technische kwaliteiten, een andere keer schuift zijn of haar rol meer richting die van service host. Dat is ook de reden waarom Gom Openbare Ruimten potentiële complexbeheerders op de eerste plaats selecteert op hun sociale vaardigheden. Een aanvullende hospitalitytraining maakt altijd deel uit van het opleidingstraject. Corona heeft ervoor gezorgd dat Huismeesters ook bekend zijn met het gebruik van desinfecterende middelen.

Het ‘gezicht’ van de verhuurder

Met het stationeren van een vast aanspreekpunt op een locatie kunnen corporaties of gebouweigenaren ook effectief de afstand met de eigenlijke gebruikers verkleinen. Veel contacten tussen huurder en verhuurder zijn immers vergaand gedigitaliseerd. Vaak komen huurders uit bij een telefonische servicedesk met keuzemenu’s, wat door velen als onpersoonlijk wordt ervaren. Huurders die hogere eisen gaan stellen aan hun woning zijn daarom blij als er een gezicht hoort bij die corporatie, in de persoon van een Huismeester. Ook de doelgroep van oudere en kwetsbare bewoners stelt prijs op dat gezicht.

Efficiency

Ook uit efficiencyoogpunt is de opkomst van de complexbeheerder verklaarbaar. Als allround vakman of -vrouw kan de Huismeester zelf veel defecten oplossen en reparaties uitvoeren. Die relatief kleine klusjes lopen bij een installatiebedrijf al snel in de papieren. Bovendien kampen veel installateurs en onderaannemers met capaciteitsproblemen. Snel inspelen op een verzoek van een corporatie is daarom niet altijd verzekerd, wat irritatie bij huurders in de hand werkt. Klein onderhoud is voortaan voor rekening van een eigen allround specialist. Een uitstekende service richting de gebruikers.

Ook een vertrouwd gezicht in je pand?