Facilicom initieert innovatieve praktijkopleiding

Onderwijs

Uit een brede dialoog met maatschappelijk betrokken werkgevers uit groot Rotterdam is gebleken dat er behoefte is aan meer concrete samenwerking op het gebied van opleidingen in de dienstverlening. De partijen Facilicom, Excelsior4all, Laurens, Welzijn E25, Humanitas en Albeda hebben de handen ineen geslagen en aan de hand van een projectvoorstel gekeken hoe de opleiding kan worden vormgegeven. Een innovatieteam, bestaande uit het onderwijs en leden uit elk van de organisaties, houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de route. Vanaf komend schooljaar is de praktijkroute een feit; dan start de opleiding Dienstverlening praktijkroute bol (niveau 2).

Wat houdt Dienstverlening praktijkroute bol in?

Dienstverlening praktijkroute bol is een innovatieve tweejarige opleiding die aansluit bij de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute leren en ontwikkelen studenten zich in de praktijk. De werkprocessen van de deelnemende organisaties vormen de basis voor de opleiding. Studenten volgen hun opleiding dan ook volledig bij deze organisaties. Ook hun theorielessen als Nederlands, Engels en rekenen vinden op locatie plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig in elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op die manier kunnen we studenten beter voorbereiden op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector.

een studente schenkt koffie vanuit een koffiekan in

Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan deze innovatie manier van leren, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze in de context van verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomproefiel of – profielen hij wil afstuderen. Ook het diplomeren gebeurt bij een van de aangesloten partijen.

Inschrijving is geopend

Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari heeft Albeda haar open dagen. Dan wordt er voorlichting en informatie gegeven over Dienstverlening praktijkroute bol. Meer informatie over de opleiding vindt u hier. Aanmelden voor de opleiding kan via albeda.nl/dienstverlening. Voor deze route zijn per deelnemende werkgever maximaal 20 plekken beschikbaar voor geïnteresseerde studenten.

Gom Onderwijs ontwikkelt, samen met een groot aantal onderwijsinstellingen, uiteenlopende initiatieven om studenten en scholieren na hun studie een vliegende start te laten maken. Voorbeelden zijn stages, traineeships, onderzoeksprojecten en kennisuitwisseling. 

LEES MEER