Embrace, een buitengewone divisie

Embrace Hospitality Services vindt dat iedereen recht heeft op persoonlijke aandacht en een warm persoonlijk welkom. De kern van hun dienstverlening draait niet om diploma’s of vele jaren relevante werkervaring, maar om persoonlijkheid en intrinsieke gastvrijheid. Een zienswijze die perfect past bij de visie van Buitengewoon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Embrace, onderdeel van Facilicom Group, al langere tijd dankbaar gebruik maakt van de mensen en diensten van Buitengewoon. Omdat het kan en omdat het moet. “Niet van Facilicom Group hoor”, lacht Klantmanager Jacqueline Laurman, “maar omdat iedereen die wil werken ook gewoon moet kunnen werken.” 

De normaalste zaak van de wereld

Bij Embrace Hospitality Services draait alles om communicatie van mens tot mens, aldus Klantmanager Jacqueline Laurman. “Echt contact maken en bezoekers een veilig en vertrouwd gevoel geven, dat is waar wij ons elke dag voor inzetten. Mensen die, om uiteenlopende redenen, aansluiting missen met de arbeidsmarkt bieden wij ook een veilige en vertrouwde omgeving om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.” Voor Jacqueline en haar collega’s is het de normaalste zaak van de wereld om iedereen kansen te geven, ongeacht afkomst, achtergrond of handicap. Maar dat is zeker nog niet overal zo vanzelfsprekend. Jacqueline: “Wij dragen actief uit dat Embrace een inclusieve organisatie wil zijn. Een plek waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. We vermelden het in onze offertes en we benoemen het tijdens salesgesprekken. Wat je dan vaak ziet is dat mensen wel bekend zijn met het concept, maar eigenlijk niet goed weten wat inclusiviteit nu echt inhoudt. Mensen denken meestal dat het gaat om mensen met een zichtbare handicap, terwijl dat eigenlijk maar een klein percentage is. Op de website van Buitengewoon staan prachtige portretten van de mensen om wie het gaat. Hun verhalen werken altijd heel verhelderend als we willen uitleggen wat inclusiviteit inhoudt en hoe wij mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, een kans geven. Uiteindelijk staan nagenoeg alle klanten open om de mogelijkheden te bekijken.”

Kleine stappen, groot resultaat

Kan Jacqueline een voorbeeld noemen van de mogelijkheden en kansen die zij bieden? “Dat kan ik zeker!”, zegt Jacqueline. “Wij willen mensen vooral de kans geven om hun talenten te ontplooien. Zo is onlangs een jongedame gestart die de stap naar een baan eerder niet zelfstandig kon maken. Samen met Buitengewoon maakt ze via ons nu kennis met het werkende leven en de bijbehorende verantwoordelijkheden; van op tijd komen tot het nakomen van afspraken en samenwerken met collega’s. Gaandeweg passen we haar takenpakket aan zodat het werk blijft aansluiten bij haar ontwikkeling. Naar alle waarschijnlijkheid draait deze dame straks volwaardig mee en kan zij blijvend aan de slag. Bij ons of bij de klant.” 

Kwetsbare balans

Het allermooiste is dus als iemand blijvend een werkplek vindt. Jacqueline beaamt dit en geeft aan dat Embrace altijd gaat voor duurzame inzetbaarheid. “We gaan in eerste instantie een contract aan voor zes maanden. Daarna kijken we of iemand kan en wil blijven.” Bij een plaatsing is goede ondersteuning en begeleiding essentieel. Dit vraagt om heldere afspraken en een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Jacqueline: “De jobcoach van Buitengewoon verzorgt de persoonlijke ondersteuning van de kandidaat. Onze teamleider begeleidt en ondersteunt de kandidaat bij het werk en zorgt voor draagvlak op de werkvloer. Omdat dit natuurlijk niet ons dagelijks werk is, besteden we veel zorg en aandacht aan goede begeleiding. Hoe zorg je dat iemand zich echt thuis voelt, zich kan ontwikkelen en voldoende uitgedaagd wordt, zonder hem te overvragen? Buitengewoon helpt ons die kwetsbare balans te bewaken.”

Samenwerken én kennisdelen

Jacqueline ziet social return steeds vaker terugkomen als selectie- of gunningscriterium in aanbestedingen. “Een goede ontwikkeling”, vindt zij. “Zeker nu wij de samenwerking met Buitengewoon verder willen intensiveren, is het fijn dat het draagvlak steeds groter wordt.” Embrace Hospitality Services en Buitengewoon werken al sinds de oprichting van Buitengewoon in 2018, nauw samen. Jacqueline: “We trekken veel met elkaar op. Bij de plaatsing van kandidaten, maar ook bij het delen van kennis. Het is belangrijk dat we de kennis en ervaring die we opdoen ook uitdragen en vastleggen, zodat we nog meer mensen een steuntje in de rug kunnen bieden. Net zo lang totdat het de normaalste zaak van de wereld is.”

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Buitengewoon.