Eerste online klantensessie Gom Onderwijs: worstelen met anderhalve meter

Op dinsdag 21 april had Gom Onderwijs een primeur: een kennissessie, maar dan online. In gezelschap van facilitair verantwoordelijken ging het anderhalf uur over een actueel onderwerp: de anderhalvemetersamenleving voor het onderwijs. Conclusie: er zijn nog heel veel onderwerpen die moeten worden aangepakt.

Interessant en nuttig, zo werd de sessie omschreven. Senior accountmanager Mieke Sprinkhuizen: ‘We gingen deze eerste sessie vooral in op de worstelingen, vragen en uitdagingen die leefden onder de deelnemers. Maar ook de punten waarop iedereen trots was passeerden de revue. Dat gaf energie.’ 
 
Opvallend was de trots op de medewerkers, die ondanks alle beperkingen de schouders eronder zetten. Onverwacht ontstond zelfstandigheid en creativiteit. Sprinkhuizen: ‘Tegelijkertijd is het interessant om te zien dat iedereen in staat is om naast de hectiek van vandaag te blijven werken aan de langetermijndoelen, om deze zelfs te versnellen. Op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld.’ 

Ook de huisvesting zou ná de coronacrisis weleens in een ander licht kunnen komen te staan. Deelnemers aan de sessie merken dat minder kantoorruimte nodig lijkt dan altijd is gedacht.

Worstelen met anderhalve meter

In het praktijkonderwijs worstelen deelnemers nog wel met de online leeromgeving. Ondanks creatieve oplossingen is fysieke aanwezigheid vaak nodig. Daarnaast bleek duidelijk dat mensen gewoon simpelweg behoefte hebben aan ‘dicht bij elkaar zijn’.
 
Richting de nieuwe anderhalvemeternorm geven onderwijsinstellingen aan nog te worstelen met tal van aspecten. De impact is groot. De hele ‘studentreis’ geeft stof tot nadenken, van de thuissituatie en het openbaar vervoer (straks minder capaciteit, overvol en geen plek voor meer fietsen) tot meer ruimte in de leeromgeving.

Toekomstbestendige aanpassingen

Ook het toezicht of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt is een punt van zorg. Mieke: ‘Minister-president Rutte zei dat hij op basis van 50% van de informatie 100% van de beslissingen moest nemen. Dat geldt voor scholen ook. Hoe lang blijven de maatregelen gelden? Dat heeft invloed op de investering in mogelijk verregaande aanpassingen. Mede daarom wordt vooral ook gekeken naar toekomstbestendige aanpassingen. Hoe zit de onderwijsinstelling van de toekomst eruit?’

Veilig gevoel

Tal van vragen borrelden tijdens de online sessie naar boven. Hoe kan iedereen met een veilig gevoel de gebouwen in? Zijn de shifts van nu een oplossing voor de toekomst? En ook interessant: hoe helpen we gebruikers richting het juiste gedrag? 
 
Voor een veilig gevoel blijkt het juist bereiken van de doelgroepen van groot belang. Dat kan met campagnes en door middel van gedragsbeïnvloeding, daarbij gebruikmakend van bestaande afdelingen of studierichtingen als psychologie. Duidelijk werd dat een goede logistiek nodig is om iedereen weer in het gebouw te kunnen laten. Daarvoor is een aanpak met verschillende scenarioschetsen nodig.
Ook het belang van de juiste en zichtbare schoonmaak voor het gevoel van veiligheid werd aangegeven. Daarbij kwamen aspecten als technische kwaliteit en gebruikersbeleving aan bod.

Er komt een vervolg

‘Deze online sessie was waardevol vanuit het punt van verbinding en kennisuitwisseling’, constateert Mieke. ‘Het is een mooi vertrekpunt om verder met elkaar in gesprek te gaan hoe de wereld en ons werk binnen het onderwijs er de komende tijd uit gaat zien. Er komt dus zeker een vervolgsessie, waarin we met elkaar ingaan op de praktische uitvoering van genoemde punten.’